Úvod » Oznamy » Štvrtá nedeľa v cezročnom období

Štvrtá nedeľa v cezročnom období

(5. týždeň, 29.01. – 04.02. 2018)

Farské oznamy

 • Dnes slávime Nedeľu Katolíckej univerzity.
 • Tento týždeň je prvopiatkový. Spovedať budeme ráno pred a počas sv. omše a okrem toho:                                                                                                            FARSKÝ KOSTOL:       v pondelok, stredu a v piatok od 16:00 hod.

     BREZOVEC:                  v utorok od 16:00 a vo štvrtok od 15:00 hod.

     Vyšný Kubín:                v piatok od 16:00 hod.

 • V piatok je sviatok Obetovania Pána. Pri sv. omšiach budeme požehnávať sviece. Sv. omše budú takto: Fk: 06:00, 18:00 hod., Br: 18:30 hod., VK: 17:00 hod.
 • Vo štvrtok 01.02.2017, po sv. omši bude vo farskom kostole adorácia, ktorú pripravia ružencové bratstvo.
 • V sobotu je spomienka na sv. Blažeja. Na konci sv. omše bude spoločné požehnanie hrdiel.
 • V sobotu máme prvú sobotu v mesiaci – Fatimskú. Začneme ráno o 07:00 hod. v kostole na Brezovci modlitbou ruženca, svätá omša a záver tvorí adorácia s Eucharistickým požehnaním. Sviatosť oltárna bude prenesená k adorácii do Fatimskej kaplnky, kde bude do 15:00 hod.
 • V sobotu 03.02.2017, budú náuky. Krstná v Pastoračnom centre (vzadu za farským úradom) a sobášna na farskom úrade so začiatkom o 08:00 hod.
 • Sviatosť krstu budeme vysluhovať v nedeľu 04.02.2017 vo farskom kostole pri sv. omši o 11:00.
 • Členovia ruže sv. Petra obetovali pre potreby kostola 50€.
 • Upratovanie farského kostola bude v sobotu po rannej svätej omši. O pomoc prosíme veriacich z ulice Pelhřimovska 1193,1194.
 • Upratovanie kostola na Brezovci bude v sobotu po rannej sv. omši a v pondelok po večernej sv. omši. O pomoc prosíme veriacich z ulice Nemocničná 1951 a rodinné domy.
 • Upratovanie kostola vo Vyšnom Kubíne: rod. Joštiaková.

Bohoslužobný poriadok vo farnosti Dolný Kubín

Tu sa nachádza podrobný rozpis miesta i času svätých omší a ich úmyslov vo farnosti Dolný Kubín. Veľké písmená D, B, H, O PO označuju mená kňazov, ktorí danú svätú omšu slúžia. Tento program sa však môže meniť v závislosti od okolností a potreby kňazov. (Skratky: D - dekan Ľubomír Pekarčík, B - kaplán Martin Bartoš, H – kaplán Dominik Holubčík, O - kaplán Filip Orlovský a PO – výpomocný duchovný Peter Olexák). Skratky FK, Br, VK a NsP označujú kostol, kde sa koná bohoslužba (Fk - farský kostol, Br - Brezovec, VK - Vyšný Kubín, NsP - kaplnka v nemocnici s poliklinikou, CSŠ – Cirkevná spojená škola). 

Po

29.1.

 

Fk

06:00

+ Mons. Alfonz Letanovský

D

18:00

Za BP pre Veroniku a Jakubka

B

Br

18:30

+ Ladislav a Božena Škvarka

H

CSŠ

07:45

Za Petru a Luciu s rod.

O

Ut

30.1.

 

 

Fk

06:00

Na úmysel a Božiu pomoc

D

18:00

Za Z a BP pre rod. Binekovú 

H

Br

18:30

Za dušu Anny Tarajovej

O

NsP

16:00

+ z rod. Drgáňovej a Hlavajovej

B

St

31.1

 

Sv. Ján Bosko,

kňaz

Fk

06:00

+ Alojz a Matilda Bebej

D

18:00

+ Rudolf a Františka Novák

H

Br

18:30

+ Cyril a Alžbeta

B

CSŠ

07:45

+ Vladimír a Anton Pukančíkovci

O

Št

1.2

 

 

Fk

06:00

+ Františka

D

18:00

+ Peter Pajtáš

B

Br

 17:00

Za uzdravenie a BP pre syna Matúša

O

NsP

 16:00

Na poď. za starostlivosť v nemocnici

H

Pia

2.2

 

Obetovanie Pána

sviatok

Fk

06:00

+ Ján a Mária Janky

D

18:00

+ František Bajo

B

Br

18:30

+ Jozef Medvecký, Izidor a Agnesa Gajdoš

O

VK

17:00

Za zdravie a BP pre sestru Eriku

H

So

3.2

 

 

Sv. Blažej

biskup a mučeník

Fk

06:30

13:00

+ Žofia a Jozef Šárek a rod. Trnoucových

D

Sobášna svätá omša

O

18:00

Za Z a BP pre rodinu

H

Br

07:00

BP pre Miroslav Vonšák, Ada, Kubko, Matias

+ Augustín Žuffa

B

FP

Ne

4.2

 

 

 

 

Piata nedeľa v cezročnom období

 

Fk

06:30

Na úmysel

H

09:00

Za BP pre rod. Matisovú

B

11:00

Za veriacich

D

14:45

+ Karol a Štefánia Vojtas

O

Br

07:45

+ Milan Dragan

D

10:00

+ súrodenci Milan, Augustín, Amálka, Viktor

B

18:30

Na úmysel

PO

NsP

16:00

+ Jozef a Zuzana

O

VK

09:15

Za BP pre členov deviatnika vo V. Kubíne

H