Úvod » Oznamy » Štvrtá adventná nedeľa

Štvrtá adventná nedeľa

(52. týždeň, 23.12.2019 – 29.12.2019)

Dnes (22.12.2019) od 14:00 do 17:00 bude ešte možnosť pristúpiť k sv. spovedi a to v kostole na Brezovci!

Sv. omše na Štedrý deň ráno budú takto:  FK ráno o 06:30 a Br o 07:00 hod.

 • Večerné budú takto:      FK: 22:00 a 24:00 hod.

                                           Br:  16:00 – vigília (za účasti detí), a 24:00 hod.

                                           VK: 24:00 hod.

 • V utorok, na Božie narodenie budú sväté omše tak ako v nedeľu okrem nemocnice. Svätá omša v nemocnici bude až v nedeľu 5. 1. 2020.

 • Na slávnosť Božieho narodenia bude po všetkých svätých omšiach pri východe z kostola Vianočná ofera, za ktorú vyslovujeme srdečné Pán Boh zaplať.

 • Na sviatok sv. Štefana (vo štvrtok) budú sväté omše takto: FK: 06:30; 09:00; 11:00. Br: 07:45; 10:00. VK: 09:15. Popoludnajšia a večerná sv. omša nebude.

 • 25.12.2019 na slávnosť Narodenia Pána bude po sv. omši o 10:00 na Brezovci jasličková pobožnosť.

 • Popoludní, na sviatok sv. Štefana, začneme s posviackou príbytkov v našom meste. Zapísať sa môžete do 25.12.2019. V ten istý deň bude v našej farnosti prebiehať aj koledovanie Dobrej Noviny. Kto by chcel, môže prispieť na Dobrú novinu v ten deň aj do pokladničky vzadu na stolíku.

 • Z ruže sv. Juraja venovali pre potreby kostola  150 €. Pán Boh zaplať!

 • Na budúcu nedeľu (na sviatok Sv. rodiny) bude pri všetkých svätých omšiach obnovenie manželského sľubu. Prosíme manželov, aby počas sv. omše sedeli vedľa seba.

 • Vyšlo nové číslo Farského listu. Zakúpiť si ho môžete pri východe z kostola.

 • Upratovanie farského kostola bude v pondelok, 23.12.2019 po rannej svätej omši  o pomoc prosíme dôchodcov z Bysterca a starého mesta a v sobotu po rannej svätej omši o pomoc prosíme veriacich z ulice Na Sihoti 1164 a 1165.

 • Upratovanie kostola na Brezovci bude v pondelok ráno o 8:00 o pomoc poprosíme dôchodcov z Baniska, Medzihradného a Brezovca a sobotu po rannej svätej omši o pomoc prosíme veriacich z ulice Ľ. Štúra 2296 a 2297.

 • Upratovanie vo Vyšnom Kubíne: rod. Paterková.

  (Vo Vyšnom Kubíne bude posviacka príbytkov na v nedeľu 29.12.2019, zapísať sa môžete v sakristii u p. kostolníka.)

BOHOSLUŽOBNÝ PORIADOK VO FARNOSTI DOLNÝ KUBÍN

Tu sa nachádza podrobný rozpis miesta i času svätých omší a ich úmyslov vo farnosti Dolný Kubín. Veľké písmená D, F, H a O  označujú mená kňazov, ktorí danú svätú omšu slúžia. Tento program sa však môže meniť v závislosti od okolností a potreby kňazov. (Skratky: D - dekan Ľubomír Pekarčík, F - kaplán František Ondrek, H – kaplán Dominik Holubčík, A - kaplán Andrej Ondrejka). Skratky FK, Br, VK a NsP označujú kostol, kde sa koná bohoslužba (Fk - farský kostol, Br - Brezovec, VK - Vyšný Kubín, NsP - kaplnka v nemocnici s poliklinikou, CSŠ – Cirkevná spojená škola).

 

 

Po

23.12.

 

 

Fk

 

Br

06:00

Za Z a BP v chorobe pre Jakuba

Na úmysel ordinára

D

A

18:00

18:30

+ Jozef Kriváň

+ Vendelín Pavol a Margita

F

H

 

 

Ut

24.12.

 

 

 

Fk

 

 

Br

06:30

22:00

24:00

07:00

+ Oľga Sidorová

Na úmysel

Na úmysel

Za Z a BP pre Slávku Školcovú

D

H

F

H

 

 

VK

16:00

24:00

24:00

Za našich kňazov v Dolnom Kubíne

Na úmysel

Na úmysel

A

D

A

 

 

 

St

25.12

 

 

 

Narodenie Pána

slávnosť

 

Fk

06:30

09:00

11:00

Na úmysel

Za BP pre otca Jána a sestru Máriu

Za veriacich

H

A

D

14:45

Za zdravie a BP pre rod. Argalášovú 

F

Br

 

 

VK

07:45

10:00

18:30

09:15

+ Janka Turčinová

Za všetkých mladých našej farnosti

Na úmysel

Na úmysel

D

F

F

H

 

 

Št

26.12.

 

 

Sv. Štefana, prvého mučeníka

 

Fk

 

 

 

Br

06:30

09:00

11:00

Za Z a BP pre Milana a Matúša

+ Vladimír Janík

Za Z a BP pre Evu Vonšákovú s rodinou

H

A

F

07:45

10:00

+ Anton a Oľga Krákorníková

+ Vojtech Ondrejka

D

A

VK

09:15

Za Z a BP pre rod. Hubčíkovú

F

 

Pi

27.12.

 

Sv. Jána, apoštola a evanjelistu

Fk

06:00

+ Jozef a Terézia Ťasnocha

D

18:00

+ Viliam Kondra

A

Br

18:30

+ Juraj Vicáň

H

VK

17:00

Na úmysel

H

So

28.12

Sv. Neviniatok, mučeníkov

Fk

 

Br

06:30

18:00

07:00

+ rod. Lichová

Na úmysel ordinára

+ Juraj a Mária Feranc

D

A

H

 

 

 

Ne

29.12.

 

 

 

Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa

Fk

06:30

Za Z a BP pre Emíliu a Václava Zajaca

H

09:00

Za BP a Z pre babku Lýdiu Kertysovú

A

11:00

Za veriacich

D

14:45

+ Matej, Mária a Žofia Lúčka

F

Br

07:45

Za Z a BP pre Eugena a Natáliu (52 r. manž.)

D

10:00

Za všetky rodiny našej farnosti

F

18:30

Na úmysel

A

Vk

09:15

Za BP pre Jána

H