Úvod » Oznamy » Štvrtá adventná nedeľa

Štvrtá adventná nedeľa

(52. týždeň, 25.12. – 31.12. 2017)

Farské oznamy

 • Zajtra, na Božie narodenie budú sväté omše tak ako v nedeľu okrem nemocnice. Svätá omša v nemocnici bude až 6. 1. 2018.
 • Zajtra, na Božie narodenie po sv. omši zo začiatkom o 10:00 hod. sa uskutoční v kostole Povýšenia svätého Kríža krátka Jasličková pobožnosť. Srdečne Vás všetkých pozývame.
 • Zajtra (na Božie narodenie) bude po všetkých svätých omšiach pri východe z kostola Vianočná ofera, za ktorú vyslovujeme srdečné Pán Boh zaplať.
 • Na sviatok sv. Štefana (utorok) budú sväté omše takto: FK: 06:30; 09:00; 11:00. Br: 07:45; 10:00. VK: 09:15. Popoludnajšia a večerná sv. omša nebude.
 • Popoludní, na sviatok sv. Štefana, začneme s posviackou príbytkov v našom meste. V ten istý deň bude v našej farnosti prebiehať aj koledovanie Dobrej Noviny. Kto ma záujem o koledu nech sa ešte dnes prihlási v sakristii. Vo Vyšnom Kubíne bude posviacka príbytkov na Nový rok (v nedeľu 1.1.2018).
 • Vo štvrtok adorácia nebude.
 • Sväté omše na Silvestra (nedeľa sv. rodiny) budú vo farnosti doobeda tak ako v nedeľu a poobede vo farskom kostole o 14:45 hod. a na Brezovci o 16:00 hod. Na konci sv. omší bude ďakovná pobožnosť.
 •  Kto sa zúčastní v nedeľu 31.12.2017 na ďakovnej pobožnosti na speve hymnu Teba, Bože, chválime, môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.
 • Vyšlo nové číslo Farského listu. Zakúpiť si ho môžete pri východe z kostola.
 • Upratovanie farského kostola bude v sobotu po rannej svätej omši. O pomoc prosíme veriacich z ulice Športovcov 1174, 1175.
 • Upratovanie kostola na Brezovci bude v sobotu po rannej svätej omši a v pondelok po večernej sv. omši. O pomoc prosíme veriacich z ulice Chočská 1523 – 1526.
 • Upratovanie vo Vyšnom Kubíne: rod. Mičlová.

(Vo Vyšnom Kubíne bude posviacka príbytkov na Nový rok v nedeľu 1.1.2018, zapísať sa môžete v sakristii u p. kostolníka.)

Bohoslužobný poriadok vo farnosti Dolný Kubín

Tu sa nachádza podrobný rozpis miesta i času svätých omší a ich úmyslov vo farnosti Dolný Kubín. Veľké písmená D, B, H, O PO označuju mená kňazov, ktorí danú svätú omšu slúžia. Tento program sa však môže meniť v závislosti od okolností a potreby kňazov. (Skratky: D - dekan Ľubomír Pekarčík, B - kaplán Martin Bartoš, H – kaplán Dominik Holubčík, O - kaplán Filip Orlovský a PO – výpomocný duchovný Peter Olexák,JB - výpomocný duchovný Ján Bystriansky). Skratky FK, Br, VK a NsP označujú kostol, kde sa koná bohoslužba (Fk - farský kostol, Br - Brezovec, VK - Vyšný Kubín, NsP - kaplnka v nemocnici s poliklinikou, CSŠ – Cirkevná spojená škola). 

 

Po

25.12.

 

 

 

 

Narodenie Pána

slávnosť

 

Fk

06:30

Za zdravie pre Juraja (50r.) s rodinou

B

09:00

11:00

14:45

Na úmysel

Za veriacich

Za živú vieru pre rodiny našej farnosti

JB

D

O

Br

 

 

Vk     

07:45

10:00

18:30

09:15

Za Z a BP pre Teréziu  (70 r.)

+ Janka Turčinová

Na úmysel

Na úmysel

H

O

PO

B

Ut

26.12.

 

 

Sv. Štefana, prvého mučeníka

 

Fk

06:30

09:00

11:00

Za Z a BP pre Marcelu s rod.

+ František Sidor

Na úmysel

H

O

JB

Br

 

VK

07:45

10:00

09:15

+ Karol Straka

Za zdravie a BP pre Evu Vonšákovú s rod.

+ Milan Mačuha (10. výr.)

D

B

PO

St

27.12

 

Sv. Jána, apoštola a evanjelistu

Fk

06:00

+ Karolína a Andrej Romančík

D

18:00

+ Viliam Kondrla

B

Br

18:30

+ Štefan a Mária Dubovská, Ľudovít a Mária

O

Št

28.12.

 

Sv. Neviniatok, mučeníkov

Fk

06:00

Za zdravie a BP pre rod. Halajovú

D

18:00

Za BP a upevnenie viery pre deti

H

Br

17:00

+ Ján, Mária a Ján Sobčák

O

Pi

29.12.

 

 

Fk

06:00

Za rodinu Oršuliakovú

D

18:00

Na úmysel

JB

Br

18:30

Na úmysel

H

Vk

17:00

Za BP pre Jána

H

So

30.12

 

Fk

 

Br

06:30

18:00

07:00

+ Štefan Jurčík

Na úmysel

 + Terézia a Michal Halaj

D

JB

H

Ne

31.12.

 

 

 

Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa

Fk

06:30

Za dobrodincov

H

09:00

Za zdravie pre Margitu, Petra, Jána, Jozefa

B

11:00

Za dobrodincov

B

14:45

Za dobrodincov

O

Br

07:45

Za veriacich

D

10:00

Na úmysel

PO

16:00

Na úmysel

O

Vk

09:15

Za zdravie a BP pre rod. Binekovú

JB