Úvod » Oznamy » Štrnásta nedeľa v cezročnom období

Štrnásta nedeľa v cezročnom období

(28. týždeň, 09.07. – 15.07. 2018)

Farské oznamy

  • Listom zo 7.7.2018 sa vzdala úradu kostolníčky dlhoročná pani kostolníčka Agnesa Lakoštíková, z dôvodu zhoršenia jej zdravotného stavu, ktorý jej nedovoľuje vykonávať toto poslanie. Touto cestou sa chceme pani kostolníčke úprimne poďakovať za jej dlhoročnú službu a popriať jej hodne zdravia a Božieho požehnania. Nový kostolníkom od pondelka bude pán Ján Flajs.  
  • Upratovanie farského kostola bude v sobotu ráno po sv. omši. O pomoc prosíme veriacich z ulíc SNP 1201 a Lucenkova 1203, 1233.
  • Upratovanie kostola na Brezovci bude v sobotu po rannej svätej omši a v pondelok po večernej sv. omši. O pomoc prosíme veriacich z ulíc Chočská 1531,1532, 1533, 1534.
  • Upratovanie vo Vyšnom Kubíne rod. Joštiaková.

Bohoslužobný poriadok vo farnosti Dolný Kubín

Tu sa nachádza podrobný rozpis miesta i času svätých omší a ich úmyslov vo farnosti Dolný Kubín. Veľké písmená D, F, H, O PO označuju mená kňazov, ktorí danú svätú omšu slúžia. Tento program sa však môže meniť v závislosti od okolností a potreby kňazov. (Skratky: D - dekan Ľubomír Pekarčík, F - kaplán František Ondrek, H – kaplán Dominik Holubčík, O - kaplán Filip Orlovský). Skratky FK, Br, VK a NsP označujú kostol, kde sa koná bohoslužba (Fk - farský kostol, Br - Brezovec, VK - Vyšný Kubín, NsP - kaplnka v nemocnici s poliklinikou, CSŠ – Cirkevná spojená škola). 

 

Po

9.07.

 

 

Fk

06:00

 Pavol Magdaléna a Pavol Cabúk

D

18:00

+ Jozef Bolek

F

Br

18:30

Na úmysel

P

Ut

10.07.

 

 

Fk

06:00

 Ignác Kumor

D

18:00

+ Vendelín a Janka Boleková

F

Br

18:30

Na úmysel

P

NsP

16:00

Na úmysel

JB

St

11.07.

Sv. Benedikta, opáta, patróna Európy

Fk

06:00

Za sr. Veroniku Suchanovskú z charity

D

 

18:00

Za BP pre Martina a Lukáša

F

Br

18:30

Na úmysel

P

Št

12.07.

 

 

Fk

06:00

Na úmysel

P

18:00

+ Václav a Alojzia Zajac

D

Br

18:30

Za dary DS pre Stanislava

F

NsP

16:00

+ Jozef, Jaroslav a Karolína

F

Pia

13.07.

 

Fk

06:00

Za rod. Brunckových Vladimíra a Hanku

D

18:00

+ Terézia Mäsiarová

F

Br

18:30

Na úmysel

P

VK

17:00

+ Valéria

F

So

14.07.

 

 

Fk

06:30

Za zdravie a poďak. za 65 r. života Alexandry

D

14:00

15:00

Sobášna svätá omša

Sobášna svätá omša

O

F

16:00

Sobášna svätá omša

O

18:00

Za uzdravenie Renaty

F

Br

07:00

Na úmysel

P

Ne

15.7.

 

 

 

 

Pätnásta nedeľa v cezročnom období

 

Fk

06:30

+ Terezka Letková

F

09:00

Za zdravie a BP pre Ivana

O

11:00

+ Emília Bysterská

F

14:45

+ Jozef Kontra

F

Br

07:45

Za veriacich

D

10:00

Poďak. za 40. r. života pre Martina a BP pre Máriu

O

18:30

Na úmysel

P

NsP

16:00

Za zdravie a BP pre rod. Lukáša Marťáka

O

VK

09:15

Za Z a BP pre deti

P