Úvod » Oznamy » Štrnásta nedeľa v Cezročnom obodbí

Štrnásta nedeľa v Cezročnom obodbí

Bohoslužobný poriadok vo farnosti Dolný Kubín

Od 05.7.2021 do 11.7.2021

  • V pondelok máme slávnosť svätých Cyrila a Metoda, Slovanských vierozvestov. Sväté omše v našej farnosti budú takto: FK: 06:30, 09:00, 11:00; BR: 07:45, 10:00; VK: 09:15 hod.
  • Na základe vyhlásenia KBS skončil dišpenz od neúčasti na nedeľnej svätej omši.
  • Diecézny administrátor, Mons. Ján Kuboš, oznamuje, že 10.7.2021 v katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule o 10:00 hodine bude zádušná svätá omša za Mons. Štefana Sečku. Zároveň si pripomenieme jeho nedožité 68. narodeniny a tiež 120. výročie kňazskej vysviacky Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka.
  • Dňa 19. júna 2021 zničil požiar príbytky 21 rodín žijúcim v obci Nová Belá (Nowa Biała) v Poľsku. Keďže táto dnešná časť Poľska patrila niekedy k Spišskej diecéze a dodnes tam žije slovenská komunita, spišský diecézny administrátor Mons. Ján Kuboš povzbudzuje Boží ľud našej diecézy, aby podľa svojich možností aj skromným milodarom prispeli na obnovu zničených domov. Zbierka prebieha prostredníctvom Spišskej katolíckej charity. Číslo účtu nájdete v plagáte na farských nástenkách.
  • Ruža svätej Heleny venovala pre potreby kostola 160 eur. Vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať.
  • Vyšlo nové číslo Farského listu, zakúpiť si ho môžete pri východe z kostola.
  • Upratovanie farského kostola bude v sobotu po rannej sv. omši. O pomoc prosíme veriacich z ulice Matúškova a Jánoškova.
  • Upratovanie kostola na Brezovci bude v sobotu po rannej svätej omši a v pondelok po večernej sv. omši. O pomoc prosíme veriacich z ulice Nemocničná 1945 a 1946.
  • Upratovanie vo Vyšnom Kubíne rod. Škvarková.

BOHOSLUŽOBNÝ PORIADOK VO FARNOSTI DOLNÝ KUBÍN

Tu sa nachádza podrobný rozpis miesta i času svätých omší a ich úmyslov vo farnosti Dolný Kubín. Veľké písmená D, Z, H, U a A  označujú mená kňazov, ktorí danú svätú omšu slúžia. Tento program sa však môže meniť v závislosti od okolností a potreby kňazov. (Skratky: D - dekan Ľubomír Pekarčík, Z - kaplán Ján Zavacký, H – kaplán Dominik Holubčík, U – výpomocný duchovný Miloš Ucháľ, A - kaplán Andrej Ondrejka). Skratky FK, Br, VK a NsP označujú kostol, kde sa koná bohoslužba (Fk - farský kostol, Br - Brezovec, VK - Vyšný Kubín, NsP - kaplnka v nemocnici s poliklinikou, CSŠ – Cirkevná spojená škola

 

 

Po

5.7.

 

Sv. Cyrila a Metoda,
Slovanských vierozvestov

slávnosť

 

Fk

 

06:30

Za zdravie Ywetty Keller

D

 

09:00

+ Michal

Z

 

11:00

Za Z a BP pre Jána

H

 

Br

07:45

+ Mons. Pavol Janáč

D

 

 

10:00

Na úmysel

Z

 

VK

09:15

Poď. za 50 rokov života

H

  

 

Ut

6.7.

 

 

 

 

 

Fk

 

 

 

06:00

+ biskup Štefan

D

 

12:00

Poďakovanie za 70 rokov života Oľgy

U

 

18:00

+ Florián a Ján

H

 

Br

15:00

Sobášny obrad

 

 

 

18:30

+ Michal

Z

 

  

   St

7.7.

 

 

 

Fk

 

 

06:00

Za BP a zdravie pre rod. Štefana

D

 

12:00

+ Marta Vlčková

U

 

18:00

+ Pavol Berec

Z

 

Br

18:30

+ Jozef Bartoška

H

 

 

Št

8.7.

 

 

 

 

Fk

 

 

06:00

+ Štefan, Mária, Vierka Babčák

D

 

12:00

Za deti rodiny Horváthovej

U

 

18:00

+ Jozef s rod.

H

 

Br

17:00

+ Michal

Z

 

VK

16:00

Sobášny obrad

 

 

 

Pia

9.7.

 

 

 

Fk

 

 

06:00

+ Magdaléna Gállová

D

 

12:00

Za BP pre pestúnske rodiny

U

 

18:00

Za uzdravenie Jozefy

Z

 

Br

18:30

+ Edita a Ján Mačor

H

 

VK

17:00

+ Palugová Agneša

H

 

 

So

10.7.

 

 

 

 

Fk

06:30

+ Štefan, Terézia, Anna Kecera

D

 

16:00

Sobášna svätá omša

H

 

18:00

Na úmysel

Z

 

Br

07:00

Za zdravie a BP pre Emíliu

Z

 

 

 

 

Ne

11.7.

 

 

 

 

Pätnásta nedeľa

 

Fk

06:30

Zdravie a BP pre rod. Chomistekovú a Balekovú

Z

 

09:00

Na úmysel

H

 

11:00

Poďak. za 80 r. života pre Alojza Greša

D

 

14:45

+ Rudolf a Agneša Čulák

A

 

Br

07:45

Za veriacich

D

 

10:00

Za Z a BP pre Máriu Smoleňovú (94 r.)

H

 

12:00

Za politických väzňov

A

 

 

18:30

Na úmysel

 

 

VK

09:15

+ Viera, Mária, Ján Klocháň

Z