Úvod » Oznamy » Štrnásta nedeľa v Cezročnom období

Štrnásta nedeľa v Cezročnom období

(28. týždeň, 08.07.2019 – 14.07. 2019)

 

  • Ruža sv. Margity venuje pre potreby kostola 240 €. Vyslovujeme Pán Boh zaplať
  • Upratovanie farského kostola bude v sobotu ráno po sv. omši. O pomoc prosíme veriacich z ulice Okružná 2059 a 2060.
  • Upratovanie kostola na Brezovci bude v sobotu po rannej svätej omši a v pondelok po večernej sv. omši. O pomoc prosíme veriacich z ulíc Slnečná a Chočska: rodinné domy a bloky  1539 a 1540.
  • Upratovanie vo Vyšnom Kubíne rod. Hubčíková.

BOHOSLUŽOBNÝ PORIADOK VO FARNOSTI DOLNÝ KUBÍN

Tu sa nachádza podrobný rozpis miesta i času svätých omší a ich úmyslov vo farnosti Dolný Kubín. Veľké písmená D, F, H a O  označujú mená kňazov, ktorí danú svätú omšu slúžia. Tento program sa však môže meniť v závislosti od okolností a potreby kňazov. (Skratky: D - dekan Ľubomír Pekarčík, F - kaplán František Ondrek, H – kaplán Dominik Holubčík, A - kaplán Andrej Ondrejka). Skratky FK, Br, VK a NsP označujú kostol, kde sa koná bohoslužba (Fk - farský kostol, Br - Brezovec, VK - Vyšný Kubín, NsP - kaplnka v nemocnici s poliklinikou, CSŠ – Cirkevná spojená škola).

 

Po

8.07.

 

 

Fk

06:00

+ Eduard a Margita Zachar

D

18:00

Za BP pre Andreja Mrvu

A

Br

18:30

+ Stanislav Janček

F

 

Ut

9.07.

 

 

Fk

06:00

+ Jozef Kavuliak a Mária

D

18:00

+ Ľudmila a Ondrej Hubka

F

Br

18:30

Za BP pre vnúčatá

A

NsP

16:00

Za zdravie a BP pre kňaza Miloša

F

 

St

10.07.

 

Fk

06:00

 Ján, Mária a Ján Tomlák

D

 

18:00

Za zdravie a BP pre Petra a Lenku s rodinami.

A

Br

18:30

+ Peter Gálik

F

 

 

Št

11.07.

 

Sv. Benedikta, opáta, patróna Európy

Fk

06:00

+ Eduard Zachar ml.

D

18:00

+ Mária, Emil a František Dauda

F

Br

17:00

Za poď. dožitých 80 r. života Otílie Garabášovej

A

NsP

16:00

Na úmysel

F

 

Pia

12.07.

 

Fk

06:00

+ Jozef, Gizela a Pavel Zich

D

18:00

+ rodičia Jozef a Anna a brat Ján Janček

F

Br

18:30

+ manželia Ján a Emília Vahančík

A

VK

17:00

+ Žofia a Jozef

A

 

So

13.07.

 

 

Fk

06:30

+ Karol, Margita, Štefan, Jozef Turac

D

18:00

+ Klement Kohár

A

Br

07:00

+ Alojz Meľo (15. výročie)

F

 

 

 

 

 

Ne

14.7.

 

 

 

 

Pätnásta nedeľa v cezročnom období

 

Fk

06:30

+ Agneša, Michal, Jozef a Jarko Záhora

F

09:00

Za zdravie a BP pre Simeona

F

11:00

Za zdravie a BP pre Alžbetu

A

14:45

Na úmysel

H

Br

07:45

Cyril – poďakovanie za dožitých 80 rokov života

D

10:00

40 výročie sobáša – Škvarka

F

18:30

Za BP Petra a Ľubomíra

A

NsP

16:00

Za Z a BP pre Etelu Medveckú

H

VK

09:15

+ Ján, Mária a Viera Klocháň

A