Úvod » Oznamy » Slávnosť sv. Cyrila a Metoda

Slávnosť sv. Cyrila a Metoda

(28. týždeň, 06.07.2020 – 12.07.2020)

  • Ruža sv. Faustíny venuje pre potreby kostola 115 €. Vyslovujeme Pán Boh zaplať.
  • Dnes o 15:00 sa pri kríži na Vyšnokubíbnskych skalkách uskutoční stretnutie matičiarov, ktoré organizuje miestny odbor Matice slovenskej. Bližšie informácie na nástenke.
  • Upratovanie farského kostola bude v sobotu ráno po sv. omši. O pomoc prosíme veriacich z ulice Sládkovičova, Ťatliaka, Obrancov mieru.
  • Upratovanie kostola na Brezovci bude v sobotu po rannej svätej omši a v pondelok po večernej sv. omši. O pomoc prosíme veriacich z ulice Nemocničná 1951 a rodinné domy.
  • Upratovanie vo Vyšnom Kubíne rod. Kvasničáková.

BOHOSLUŽOBNÝ PORIADOK VO FARNOSTI DOLNÝ KUBÍN

Tu sa nachádza podrobný rozpis miesta i času svätých omší a ich úmyslov vo farnosti Dolný Kubín. Veľké písmená D, F, H a O  označujú mená kňazov, ktorí danú svätú omšu slúžia. Tento program sa však môže meniť v závislosti od okolností a potreby kňazov. (Skratky: D - dekan Ľubomír Pekarčík, F - kaplán František Ondrek, H – kaplán Dominik Holubčík, A - kaplán Andrej Ondrejka). Skratky FK, Br, VK a NsP označujú kostol, kde sa koná bohoslužba (Fk - farský kostol, Br - Brezovec, VK - Vyšný Kubín, NsP - kaplnka v nemocnici s poliklinikou, CSŠ – Cirkevná spojená škola).

 

 

Po

6.7.

 

 

 

Fk

 

Br

06:00

+ Alžbeta a Andrej

D

 

18:00

Za z pre Nika

A

 

18:30

Za šťastný pôrod pre dcéry

H

 

Ut

7.7.

 

 

 

Fk

 

 

Br

06:00

+ Stanislav Matúš

D

 

18:00

+ Ján Kostroš

H

 

18:30

Za z a BP pri uzdravení Adama Janáka

A

 

  St

8.7.

 

 

Fk

 

Br

06:00

+ Ján a Mária L.

D

 

18:00

Za z a BP pre Annu a Martu

A

 

18:30

+ Milan Škvarka

H

 

Št

9.7.

      

     

 

 

Fk

 

 

Br

06:00

Za otca

D

 

18:00

Na úmysel

H

 

17:00

Poďakovanie za 35 r. manželstva Milana a Daniely

A

 

 

Pia

10.7.

 

 

 

 

Fk

 

 

Br

06:00

+ Žofia Matúšová

D

 

18:00

+ Milan Priesol

A

 

18:30

Poďak. za 41 r. manž. Anny a Vladimíra

H

 

VK

17:00

Za z a BP Janka

H

 

So

11.7.

 

Sv. Benedikta, opáta

 

Fk

06:30

+ Bartolomej a Žofia Janovic

D

 

 

16:00

Sobášna svätá omša

H

 

 

18:00

Za pomoc v chorobe pre Alžbetu Podstávkovú

A

 

Br

07:00

+ Jaroslav a Jozef

A

 

 

 

 

 

Ne

12.7.

 

 

 

Pätnásta nedeľa v Cezročnom období

 

Fk

06:30

Na úmysel

H

 

09:00

+ Karolína a Ondrej

A

 

11:00

Za veriacich

D

 

14:45

+ Ján Klopačka

F

 

Br

07:45

+ Juraj Kyseľ- kňaz

D

 

10:00

Za uzdravenie dcéry

A

 

16:00

+ Jozef a Magdaléna Holubčík

F

 

18:30

Na úmysel

F

 

VK

09:15

 + otec, mama, Vierka

H