Úvod » Oznamy » Šiesta Veľkonočná nedeľa

Šiesta Veľkonočná nedeľa

 (21. týždeň, 18.05.2020 – 24.05.2020)

  • Vo štvrtok máme prikázaný sviatok NANEBOVSTÚPENIE PÁNA, sv. omše v našej farnosti budú takto: Fk: 06:00, 08:00,12:00, 14:45, 18:00. Br: 07:00, 16:00, 18:30. VK: 17:00.  a v stredu o 17:00 pre dôchodcov
  • V piatok začína Novéna k Duchu Svätému.
  • Na budúcu nedeľu pri východe z kostola, bude zbierka na katolícke masmédia. 
  • Májové pobožnosti budú bývať vo farskom kostole a v kostole na Brezovci 15 min. pred večernými svätými omšami
  • Vysluhovanie sviatosti zmierenia bude prebiehať zaužívaným spôsobom 45 min. pred každou sv. omšou.
  • Upratovanie farského kostola bude v sobotu po rannej svätej omši. O pomoc prosíme veriacich z ulice Bysterecká 2063,2064.
  • Upratovanie kostola na Brezovci bude v sobotu po rannej sv. omši a v pondelok po večernej sv. omši. O pomoc prosíme veriacich z ulice Chočská 1536, 1537, 1538, 2035.
  • Upratovanie kostola vo VK: rod. ……

BOHOSLUŽOBNÝ PORIADOK VO FARNOSTI DOLNÝ KUBÍN

Tu sa nachádza podrobný rozpis miesta i času svätých omší a ich úmyslov vo farnosti Dolný Kubín. Veľké písmená D, F, H a O  označujú mená kňazov, ktorí danú svätú omšu slúžia. Tento program sa však môže meniť v závislosti od okolností a potreby kňazov. (Skratky: D - dekan Ľubomír Pekarčík, F - kaplán František Ondrek, H – kaplán Dominik Holubčík, A - kaplán Andrej Ondrejka). Skratky FK, Br, VK a NsP označujú kostol, kde sa koná bohoslužba (Fk - farský kostol, Br - Brezovec, VK - Vyšný Kubín, NsP - kaplnka v nemocnici s poliklinikou, CSŠ – Cirkevná spojená škola).

 

 

 

 

Po

18.5.

 

 

 

Fk

06:00

Za zdravie Ivany Balážovej

D

 

12:00

Za Z a BP pre Teréziu Pavlíkovú

H

 

18:00

Janka a Jozef Sivčák

A

 

Br

07:00

Za farnosť Dolný Kubín

H

 

18:30

Za z Bp pre Janku Vojtekovú

F

 

 

 

Ut

19.5.

 

 

 

Fk

06:00

Za zdravie a BP pre Petru Lukáša a Alexandru

D

 

12:00

+ František

A

 

18:00

+ František

F

 

Br

07:00

Za farnosť Dolný Kubín

A

 

18:30

Poďak. za 80r. Heleny Matejčíkovej

H

 

 

 

St

20.5.

 

 

 

 

Fk

06:00

+ Zdenko Kysel

D

 

12:00

Za farnosť Dolný Kubín

F

 

18:00

Za BP pre rod. Rovnú, Kvietkovú a Vicáňovú

H

 

Br

 

VK

07:00

+ Anastázia, Mária, Ľudmila

F

 

18:30

Za BP pre Martinka

A

Pre seniorov

17:00

+ Ľudovít a Marta Rídzi

A

 

 

 

 

 

Št

21.5.

 

 

 

 

 

Nanebovstúpenie

Pána

 

 

Fk

06:00

Za rod. Anastázie a Alfonza a Emílie

D

 

08:00

Za z a BP pre Karola Jurigu

A

 

12:00

Za Z a BP pre Jolanu (80 r.)

H

 

14:45

+ Karol Balent

F

 

18:00

+ starký Paluga a babky Suľové

A

 

Br

 

 

VK

07:00

Za veriacich

D

 

16:00

+ Adam

F

 

18:30

+ Ján Tomáško

F

 

17:00

+ Milan Otto

H

 

 

 

Pia

22.5.

 

 

 

Fk

06:00

Poďak. a BP za 80 r. života

D

 

12:00

Mária a Ivan Vrábcovci

A

 

18:00

Za z a BP pre pre rod. Petra Jaňáka

F

 

Br

07:00

+ Štefánia a Florián Kurpaš

A

 

18:30

Za dary DS pre Tomáša

H

 

VK

17:00

Za farnosť Dolný Kubín

H

 

 

So

23.5.

 

 

Fk

06:30

+ Karol Harkabúzik

D

 

18:00

Za duše v očistci

F

 

Br

07:00

Za dary DS pre Ivana

H

 

18:30

Za farnosť Dolný Kubín

A

Pre seniorov

VK

17:00

Patrik Bella

A

 

 

 

 

 

 

 

Ne

24.5

 

 

 

 

 

 

 

Siedma

Veľkonočná nedeľa

Pre seniorov

Fk

06:30

Za zdravie a BP Jozefa (75 rokov)

F

 

09:00

Za Z a BP pre rod. Hubčíkovú

H

 

11:00

Za veriacich

D

 

14:45

Rudolf Harmata

A

Pre seniorov

17:00

Za Z a BP pre Janku a Mateja

H

 

20:00

Na úmysel

 

Pre seniorov

Br

07:45

Poďak. za zdravie pre Michaela (70 r.)

D

 

10:00

Na úmysel

H

 

12:00

Milan Bedlek

A

Pre seniorov

16:00

Za z a BP pre súrodencov

A

 

18:30

Na úmysel

 

 

VK

09:15

+ Vierka Kvasničáková

F