Úvod » Oznamy » Šiesta veľkonočná nedeľa

Šiesta veľkonočná nedeľa

(22. týždeň, 27.05.2019 – 02.06. 2019)

 

 • Od pondelka do štvrtku pozývame všetky deti, najmä prvoprijímajúce na večerné sv. omše- takzvaný „biely týždeň“ o 18:30 do kostola na Brezovci. Vo štvrtok bude detská sv. omša ale zmenenom čase – o 18:30.
 • Vo štvrtok máme prikázaný sviatok NANEBOVSTÚPENIE PÁNA, sv. omše v našej farnosti budú takto: Fk: 06:00, 08:00, 14:45, 18:00. Br: 07:00, 16:00, 18:30. VK: 17:00.  V NsP nebude sv. omša vo štvrtok, ale v stredu o 16:00 hod.
 • V štvrtok večer adorácia vo farskom kostole nebude!
 • V piatok začína Novéna k Duchu Svätému.
 • V sobotu 01.06.2019, budú náuky. Krstná v Pastoračnom centre (vzadu za farským úradom) a sobášna na farskom úrade so začiatkom o 08:00 hod.
 • V sobotu máme prvú sobotu v mesiaci – Fatimskú. Začneme ráno o 07:00 hod. v Kostole na Brezovci modlitbou ruženca. Po ňom nasleduje svätá omša a záver tvorí adorácia s Eucharistickým požehnaním. Sviatosť oltárna bude následne prenesená k adorácii do Fatimskej kaplnky, kde bude do 15:00 hod.
 • Sviatosť krstu budeme vysluhovať budúcu nedeľu vo farskom kostole pri sv. omši o 11:00 hod.
 • Na budúcu nedeľu pri východe z kostola, bude zbierka na katolícke masmédia. 
 • Na budúcu nedeľu 2. júna 2019 pri sv. omši v kostole na Brezovci bude vysluhovanie sviatosti birmovania. Svätá spoveď pre príbuzných bude počas týždňa pred svätými omšami (okrem štvrtku) a v sobotu budeme spovedať od 9:30 do 11:30 v obidvoch kostoloch. Prosíme, aby ste využili prítomnosť kňazov nášho dekanátu a tiež, aby ku sv. spovedi prišli aj prvopiatkári. V piatok na birmovanckú sv. omšu prosíme, aby prišli aj rodičia birmovancov.
 • Dávame do pozornosti CD z pôstnych kázní, ktoré boli v našej farnosti počas pôstu. Zakúpiť si ich môžete vzadu na stolíku, cena je 1,5 €.
 • Upratovanie farského kostola bude v sobotu po sv. omši. O pomoc prosíme veriacich z ulice Športovcov 1178 a 1179.
 • Upratovanie kostola na Brezovci bude v sobotu po spovedi birmovancov a v pondelok po večernej sv. omši. O pomoc prosíme rodičov birmovancov. V sobotu prosíme rodičov z Cirkevnej spojenej školy, ZŠ Martina Kukučína a Gymnázia, a v pondelok rodičov zo ZŠ Petra Škrabáka, ZŠ Janka Matúšku. Prosíme, aby prišli aj chlapi.
 • O upratovanie kostola vo VK prosíme rod. rod. Žofajová.

BOHOSLUŽOBNÝ PORIADOK VO FARNOSTI DOLNÝ KUBÍN

Tu sa nachádza podrobný rozpis miesta i času svätých omší a ich úmyslov vo farnosti Dolný Kubín. Veľké písmená D, F, H a O  označujú mená kňazov, ktorí danú svätú omšu slúžia. Tento program sa však môže meniť v závislosti od okolností a potreby kňazov. (Skratky: D - dekan Ľubomír Pekarčík, F - kaplán František Ondrek, H – kaplán Dominik Holubčík, O - kaplán Filip Orlovský). Skratky FK, Br, VK a NsP označujú kostol, kde sa koná bohoslužba (Fk - farský kostol, Br - Brezovec, VK - Vyšný Kubín, NsP - kaplnka v nemocnici s poliklinikou, CSŠ – Cirkevná spojená škola).

 

 

 

Po

27.5.

 

Fk

06:00

Za zdravie a BP pre dcéru Soňu (40 rokov)

+ Ľudmila

D

H

18:00

+ Ján Tomáško

F

Br

18:30

+ Antónia a Tomáš Grolmus

O

 

 

Ut

28.5.

 

Fk

06:00

 Viliam, Gizela a Eva

D

18:00

+Irena

H

Br

18:30

Za zdravie a BP pre na misiách pre o. Georga

O

NsP

16:00

Za zdravie a BP pre dcéry M a S

F

 

 

St

29.5.

 

Fk

 

 

 

Br

NsP

06:00

+ Daniela Zaťková, + Milan Zoreník, Erika Dibdiaková

D

18:00

+ Cecília

H

18:30

16:00

Za zdravie a BP pre rodinu Chomistekovú

Za uzdravenie Štefana s rodinou

O

F

 

 

 

 

Št

30.5.

 

 

 

 

Nanebovstúpenie Pána,

slávnosť

Fk

06:00

08:00

 

14:45

18:00

+ Karol Zgrebňák

Za všetkých podporovateľov Cirkevnej spojenej školy

Za Z a BP pre pána dekana

+ Anna a Juraj Tomáško

D

O

 

H

F

Br

 

 

VK

07:00

16:00

18:30

17:00

Za veriacich

+ Marta Blchová a Stanislav Straka

+ Jozef Kontra (1. výročie)

+ Za zdravie a BP pre rod. Heškovú

D

F

O

H

 

Pia

31.5.

 

 

Fk

06:00

+ Terézia Kršáková

D

18:00

+ Ľubica Molčanyiová

H

Br

18:30

+ Ondrej a Zuzana Hubčík

F

VK

17:00

+ Janka a Ján Šimurda

O

 

 

 

So

1.6.

 

 

 

Fk

06:30

 

14:00

15:00

16:00

Na úmysel

+ Ján Paprčka

Sobášny obrad

Sobášny obrad

Sobášny obrad

D

H

H

H

O

18:00

Za zdravie a BP pre rodinu Hegyiovú

O

Br

07:00

+ Štefan a Adela Kucbel

F

 

 

 

 

Ne

2.6.

 

 

 

 

Siedma veľkonočná

nedeľa

 

Fk

06:30

+ Jozef Babic

D

09:00

+ Ján Laskovský

H

11:00

Na úmysel

H

14:45

+ Juraj a Mária Urban

F

Br

07:45

+ Alojz Maliterný

H

10:00

Za veriacich

D

18:30

Za telesné a duševné zdravie pre Jozefínu a deti

O

NsP

16:00

Za dary DS a BP pre syna Petra

F

VK

09:15

+ Vierka

O