Úvod » Oznamy » Šiesta veľkonočná nedeľa

Šiesta veľkonočná nedeľa

(19. týždeň, 07.05. -13.05.2018)

Farské oznamy

 • Na farnosti nášho dekanátu sa obrátil kňaz Roman Vajdyč, ktorý pôsobí v chudobnej ukrajinskej farnosti Kinloď, s prosbou o vykonanie zbierky na podporu tejto farnosti. Jeho žiadosť podporil jeho užgorodský diecézny biskup Milan Šášik a súhlas na vykonanie takejto zbierky dal aj náš diecézny biskup Štefan Sečka. V dnešenú nedeľu po sv. omšiach bude zbierka na podporu tejto farnosti.
 • Vo štvrtok máme prikázaný sviatok NANEBOVSTÚPENIE PÁNA, sv. omše v našej farnosti budú takto: Fk: 06:00, 08:00, 14:45, 18:00. Br: 07:00, 16:00, 18:30. VK: 17:00.  V NsP nebude sv. omša vo štvrtok, ale v stredu o 16:00 hod.
 • V štvrtok večer adorácia vo farskom kostole nebude!
 • Svätá omša za účasti detí tento štvrtok nebude!
 • V piatok začína Novéna k Duchu Svätému.
 • Na budúcu nedeľu, pri východe z kostola, bude zbierka na katolícke masmédia. 
 • TV LUX pozýva na púť do Šaštína z príležitosti 10. výročia svojej existencie. Púť sa uskutoční v sobotu 19. mája 2018 v Šaštíne. Presný program nájdete na plagáte.
 • Ruža sv. Margity venovala pre potreby kostola 200 eur. Pán Boh zaplať.
 • Do 31. mája 2018 môžu záujemcovia (rodičia, zákonní zástupcovia) odovzdávať žiadosti o prijatie dieťaťa do cirkevnej materskej školy, ktorá pre tieto deti ponúka aj kresťanskú výchovu.
 • Odchod autobusu na púť do skalného sanktuária v Ladce (v sobotu 12. mája) bude o 7:00 hod. z parkoviska pri farskom úrade. 
 • Upratovanie farského kostola bude v sobotu po maľovaní o 17:00 hod. O pomoc prosíme veriacich z ulice Alej slobody 1883, 1885-1888.
 • Upratovanie kostola na Brezovci bude v sobotu po rannej sv. omši a v pondelok po večernej sv. omši. O pomoc prosíme veriacich z ulice: M. Hattalu 2050 a 2159.
 • O upratovanie kostola vo VK prosíme rod. rod. Bystrianská.

Bohoslužobný poriadok vo farnosti Dolný Kubín

Tu sa nachádza podrobný rozpis miesta i času svätých omší a ich úmyslov vo farnosti Dolný Kubín. Veľké písmená D, B, H, O PO označuju mená kňazov, ktorí danú svätú omšu slúžia. Tento program sa však môže meniť v závislosti od okolností a potreby kňazov. (Skratky: D - dekan Ľubomír Pekarčík, B - kaplán Martin Bartoš, H – kaplán Dominik Holubčík, O - kaplán Filip Orlovský). Skratky FK, Br, VK a NsP označujú kostol, kde sa koná bohoslužba (Fk - farský kostol, Br - Brezovec, VK - Vyšný Kubín, NsP - kaplnka v nemocnici s poliklinikou, CSŠ – Cirkevná spojená škola). 

Po

7.5.

 

Fk

06:00

+ Michal a Margita Zeman

+ Jozef a Magdaléna Tomašák

D

B

18:00

Za uzdravenie pre dcéru Luciu

O

Br

18:30

Na poďak. za 85 r. života Vierky

H

Ut

8.5.

 

Fk

06:00

+ Šimon, Margita a Jozef

D

18:00

Za zdravie pre Anastáziu

O

Br

18:30

Za zdravie a BP pre Pavla Ninisa

B

NsP

16:00

Za BP pre man. Ilčíkových

H

St

9.5.

 

Fk

 

Br

NsP

06:00

+ Jaroslav, Miroslav, Irena

D

18:00

+ Juraj, Zuzana, Dušan, Peter a Rudolf

H

18:30

16:00

+ Anna a Ladislav Šoltés

+ Línius Garabáš

B

O

Št

10.5.

 

 

 

Nanebovstúpenie Pána,

slávnosť

Fk

06:00

08:00

14:45

18:00

+ rodičia Ondrej a Antónia

+ Ondrej a Ľudmila Hufka

+ Gerlinde Forster

Za uzdravenie Viktórie Suchej

O

D

H

B

Br

 

 

VK

07:00

16:00

18:30

17:00

Na úmysel

Poďakovanie za 50 r. života Peter Žúbor

Na úmysel

Na úmysel

D

B

H

H

CSŠ

07:45

Za žiakov a študentov CSŠ

O

Pia

11.5.

 

 

Fk

06:00

Poďakovanie za 50 r. života syna Petra

D

18:00

+ rodičov, bratov a sestru Rozamundu

B

Br

18:30

+ Antónia a Alexander Tretina

H

VK

17:00

Za pomoc pri skúškach

H

So

12.5.

 

 

 

Fk

06:30

+ Mária a Emil Dauda

D

18:00

Za požehnanie rodín detí

O

Br

 

07:00

16:00

+ Tomáš Krivačka

Sobášny obrad

H

H

Ne

13.5.

 

 

Siedma veľkonočná

nedeľa

 

Fk

06:30

Za Z a BP pre Lukáša

H

09:00

Za BP pre Mariána

B

11:00

Za veriacich

D

14:45

+ Elenka Mikolášiková

O

Br

07:45

+ Peter Suľa

D

10:00

Za BP pre don Kamila

B

18:30

Za Z a BP pre Jána a Máriu Novák

H

NsP

16:00

+ Rastislav Bjel

O

VK

09:15

+ Žofia a Viliam

H