Úvod » Oznamy » Šiesta nedeľa v období cez rok

Šiesta nedeľa v období cez rok

(8. týždeň, 18.02.2019 – 24.02. 2019)

  • Vo štvrtok 21.02.2019 bude pokračovať Diecézna škola viery vo farskom kostole. Začneme svätou omšou o 18:00 a po nej bude prednáška na tému „Sviatosť pomazania chorých“ s diskusiou. Preto štvrtková adorácie nebude.
  • V sobotu, 23.2.2019 o 14:00 pozývame dôchodcov na Fašiangové posedenie do Cirkevnej spojenej školy. Viac informácií na nástenke.
  • Upratovanie farského kostola bude v sobotu po rannej svätej omši. O pomoc prosíme veriacich z Beňovej Lehoty.
  • Upratovanie kostola na Brezovci bude v sobotu po rannej sv. omši a v pondelok po večernej sv. omši. O pomoc prosíme spoločenstvo modlitieb matiek.
  • Upratovanie kostola vo VK: rod. Chládeková.

BOHOSLUŽOBNÝ PORIADOK VO FARNOSTI DOLNÝ KUBÍN

Tu sa nachádza podrobný rozpis miesta i času svätých omší a ich úmyslov vo farnosti Dolný Kubín. Veľké písmená D, F, H, O PO označuju mená kňazov, ktorí danú svätú omšu slúžia. Tento program sa však môže meniť v závislosti od okolností a potreby kňazov. (Skratky: D - dekan Ľubomír Pekarčík, F - kaplán František Ondrek, H – kaplán Dominik Holubčík, O - kaplán Filip Orlovský). Skratky FK, Br, VK a NsP označujú kostol, kde sa koná bohoslužba (Fk - farský kostol, Br - Brezovec, VK - Vyšný Kubín, NsP - kaplnka v nemocnici s poliklinikou, CSŠ – Cirkevná spojená škola).

Po

18.2.

 

 

Fk

06:00

Za zdravie a BP pre rod. Borovicovú

D

18:00

Za oslobodenie, pokoj a zdravie pre Vladimíra

F

Br

CSŠ

18:30

07:45

+ Severín Kubinec

Za BP pre krstné deti Mišku a Tomáška

H

O

Ut

19.2.

 

 

Fk

06:00

Za múdrosť srdca a posilnenie viery pre deti a vnúčatá

D

18:00

Za pokoj, zdravie a ochranu PM pre Juraja

F

Br

18:30

+ Jozef Brezovský

O

NsP

16:00

Za Z a BP pre rod. Šimurdiakovú

H

St

20.2.

 

 

Fk

 

Br

CSŠ

06:00

+ Vasil Papiak

D

18:00

18:30

07:45

+ František Barťák

Za uzdravenie otca

+ Ján a Michal Kubala

H

F

O

Št

21.2.

 

 

Fk

06:00

Za dary DS pre syna Adama

D

18:00

Za pokoj, vieru, zdravie pre Annu

F

Br

17:00

+ krstný otec Daniel

O

NsP

16:00

+ Ondrej, Mária a rodičia

H

Pia

22.2.

 

Katedra sv. Petra, apoštola

 

Fk

06:00

Za BP pre deti, adoptívne dieťa a ich rodičov

D

18:00

+ Irena a Leopold Tichý

O

Br

18:30

Za rodinu Dudášovú

F

VK

17:00

+ Anna a Matej

H

So

23.2.

Sv. Polykarpa,

biskupa a mučeníka

Fk

06:30

+ Anna a Ondrej Paluš

+ Karol a Terézia a ich synovia

D

F

18:00

Za Z a BP pre dcéru Evu Vonšáková s rod.

H

Br

07:00

+ Margita a Ján Zvara a + starí rodičia

O

Ne

24.2.

 

 

Siedma nedeľa

v cezročnom období

 

Fk

06:30

Za Z a BP pre Maroša s rod.

H

09:00

+ rodičia Ján a Justína

F

11:00

Za veriacich

D

14:45

+ Václav Horáček

O

Br

07:45

+ Martin Spišiak

D

10:00

Za zdravie a BP pre rod. Vráblovú

O

18:30

+ Mária a Jozef Škvarka

F

NsP

16:00

Na úmysel Margity Chovancovej

F

VK

09:15

Za zdravie a BP pre Teréziu

H