Úvod » Oznamy » Šiesta nedeľa v Cezročnom období

Šiesta nedeľa v Cezročnom období

(08. týždeň, 17.02.2020 – 23.02.2020)

  • Od dnešného dňa, znova začnú sväté omše v nemocničnej kaplnke.
  • Vo štvrtok 20.02.2020 bude pokračovať Diecézna škola viery vo farskom kostole. Začneme svätou omšou o 18:00 a po nej bude prednáška. Februárová katechéza sa bude týkať 6. a 9. Božieho prikázania. Preto štvrtková adorácia nebude.
  • Vzadu na stolíku sú tlačivá, ktorými môžete poukázať 2% z dane z príjmov fyzických osôb.
  • Upratovanie farského kostola bude v sobotu po rannej svätej omši. O pomoc prosíme veriacich z ulice Pelhřimovska 1193, 1194.
  • Upratovanie kostola na Brezovci bude v sobotu po rannej sv. omši a v pondelok po večernej sv. omši. O pomoc prosíme veriacich z ulíc Bottova, Šmidkeho a Na Kopanici.
  • Upratovanie kostola vo VK: rod. Ottová.

BOHOSLUŽOBNÝ PORIADOK VO FARNOSTI DOLNÝ KUBÍN

Tu sa nachádza podrobný rozpis miesta i času svätých omší a ich úmyslov vo farnosti Dolný Kubín. Veľké písmená D, F, H a O  označujú mená kňazov, ktorí danú svätú omšu slúžia. Tento program sa však môže meniť v závislosti od okolností a potreby kňazov. (Skratky: D - dekan Ľubomír Pekarčík, F - kaplán František Ondrek, H – kaplán Dominik Holubčík, A - kaplán Andrej Ondrejka). Skratky FK, Br, VK a NsP označujú kostol, kde sa koná bohoslužba (Fk - farský kostol, Br - Brezovec, VK - Vyšný Kubín, NsP - kaplnka v nemocnici s poliklinikou, CSŠ – Cirkevná spojená škola).

 

 

Po

17.2.

 

 

Fk

06:00

+ rod. Halajová

D

18:00

Za zdravie a BP pre Petra (70 rokov)

F

Br

CSŠ

18:30

07:45

Na poďak. z príležitosti 90 r. Emílie

Za z a BP v chorobe pre Andreu

H

A

 

Ut

18.2.

 

 

Fk

06:00

+ Ján Laskovský

D

18:00

+ Antónia Šimurová 2. výročie

A

Br

18:30

+ Erika, Kamil, Elena Ladislav

F

NsP

16:00

+ Margita Bendisová

H

 

St

19.2.

 

 

Fk

 

Br

CSŠ

06:00

+ Pavol a Štefan Brezina

D

18:00

18:30

07:45

Na úmysel

+ Juraj Dančo

Metód a Margita

H

F

A

 

Št

20.2.

 

 

Fk

06:00

+ Štefan, Terézia, Anna Kecera

D

18:00

Za zdravie a BP pre Antóniu

F

Br

17:00

Za dožitých 50. r. života a 30. r. manželstva

A

NsP

16:00

+ Ondrej, Ľudmila, Božena a Elena

H

 

Pia

21.2.

 

 

Fk

06:00

Za zdravie Mirky a požehnanie rodiny

D

18:00

Na úmysel

H

Br

18:30

Za ochranu a dar viery pre Petra

A

VK

17:00

Za z a BP pre Máriu

A

 

So

22.2.

 

Katedra sv. Petra, apoštola

Fk

06:30

+ Štefan, Mária, Vierka Babčák

D

18:00

Na úmysel

H

Br

07:00

+ Štefan Salva

A

 

 

 

 

Ne

23.2.

 

 

 

Siedma nedeľa

v cezročnom období

 

Fk

06:30

Na úmysel

H

09:00

+ Jozef Buch

A

11:00

Za veriacich

D

14:45

Za zdravie a BP pre Albínu Petrášovú

F

Br

07:45

+ Antón a Mária

D

10:00

+ Žofia a Milan

A

18:30

Na úmysel

F

NsP

16:00

Za Z a BP pre Justínu a Františka

F

VK

09:15

Za BP pre Megy

H