Úvod » Oznamy » Šiesta nedeľa v cezročnom období

Šiesta nedeľa v cezročnom období

(7. týždeň, 12.02. – 18.02. 2018)

Farské oznamy

 • Dnes pri sv. omši  v nemocničnej kaplnke o 16:00 hod. budeme vysluhovať sv. pomazania chorých z príležitosti Svetového dňa chorých.
 • Fašiangová poklonaDnes vystavíme Sviatosť Oltárnu v kostole na Brezovci od 11:00 do 18:15 a vo Vyšnom Kubíne po sv. omši do 14:00 hod. Vo farskom kostole bude adorácia v pondelok a utorok po rannej sv. omši do 17:45 hod. Vo štvrtok po sv. omši adorácia nebude.
 • V utorok po sv. omši vo farskom kostole bude stretnutie lektorov. Prosíme o čo najväčšiu účasť lektorov, aby sme si mohli rozdeliť čítania na Popolcovú stredu.
 • Popolcovou stredou sa začína pôstne obdobie, v tento deň je prísny pôst a zdržanie sa mäsitého pokrmu (nedá sa nahradiť iným skutkom pokánia). Sväté omše s udeľovaním popolca budú takto:

FK: 06:00, 14:45, 18:00; Brezovec: 16:00, 18:30; CSŠ: 07:45; VK: 17:00 hod.

     Vo štvrtok v nemocnici sv. omša NEBUDE!

 • V týždni od 13.2.-19.2. 2018 sa na Slovensku uskutoční Národný týždeň manželstva (NTM), ktorého cieľom je vytvoriť celoslovenskú kampaň na podporu manželstva. V našej farnosti si túto myšlienku osobitne pripomenieme v pondelok, 12.2.2018 o 18:30 počas sv. omše v kostole na Brezovci a v utorok 13.2. o 18:00 vo farskom kostole, ktorá bude spojená s obnovou manželských sľubov.
 • Na Prvú pôstnu nedeľu 2018 sa už tradične bude konať jarná zbierka na Charitu.
 • Sviatosť krstu budeme vysluhovať v nedeľu 18.2.2018, po sv. omši o 08:45 hod. v kostole na Brezovci.
 • Krížové cesty počas pôstneho obdobia budú bývať takto: vo farskom kostole v piatok o 17:30 a v nedeľu o 14:00; v kostole na Brezovci v piatok a v nedeľu o 18:00; vo Vyšnom Kubíne v piatok o 16:30 a v nedeľu o 08:45 hod. Tento týždeň bude mať pobožnosť v piatok vo farskom kostole mládež, na Brezovci – lektori.
 • Od Prvej pôstnej nedele v kostole na Brezovci o 15:00 budú bývať Pôstne kázne ako príprava na Veľkú Noc. Pôstne kázne budú spojené s modlitbou korunky Božieho milosrdenstva. Pôstnym kazateľom bude vsdp. Juraj Spuchľák, riaditeľ rádia Lumen. Základnou témou bude Sila a poslanie svätej omše v živote človeka a Cirkvi.
 • Slovenská Katolícka charita aj v nadchádzajúcom pôstnom období pokračuje v kampani Pôstna krabička pre Afriku. Táto kampaň, je zameraná na pomoc deťom a ich rodinám v krajinách subsaharskej Afriky. Pôstne krabičky sú pripravené na stolíkoch vzadu v kostole. Viac info o tejto kampani na výveske.
 • Sestry saleziánky organizujú počas jarných prázdnin výlet pre deti ktorý sa uskutoční v stredu 21.2..2018. Bližšie informácie na prihláškach vzadu v kostole, alebo na webovej stránke. Prihlásiť sa môžete do štvrtku 15.2.2018.
 • Ruža sv. pátra Pia obetovala pre potreby kostola 100 eur, pán Boh zaplať.
 • Upratovanie farského kostola bude v sobotu po rannej svätej omši. O pomoc prosíme veriacich z ulice Okružna 2057 a 2058.
 • Upratovanie kostola na Brezovci bude v sobotu po rannej sv. omši a v pondelok po večernej sv. omši. O pomoc prosíme veriacich z ulice: Odbojárov 1956 a 1958.
 • Upratovanie vo VK: rod. Hubčíková.

Bohoslužobný poriadok vo farnosti Dolný Kubín

Tu sa nachádza podrobný rozpis miesta i času svätých omší a ich úmyslov vo farnosti Dolný Kubín. Veľké písmená D, B, H, O PO označuju mená kňazov, ktorí danú svätú omšu slúžia. Tento program sa však môže meniť v závislosti od okolností a potreby kňazov. (Skratky: D - dekan Ľubomír Pekarčík, B - kaplán Martin Bartoš, H – kaplán Dominik Holubčík, O - kaplán Filip Orlovský a PO – výpomocný duchovný Peter Olexák). Skratky FK, Br, VK a NsP označujú kostol, kde sa koná bohoslužba (Fk - farský kostol, Br - Brezovec, VK - Vyšný Kubín, NsP - kaplnka v nemocnici s poliklinikou, CSŠ – Cirkevná spojená škola). 

 

Po

12.2.

 

Fk

06:00

+ Karol Kreurz

Za BP pre rod. Mrvovú

D

B

 

18:00

Za jubilujúcich manželov Záňovcov

O

Br

18:30

+ Jozef a Božena Cimplová

H

Ut

13.2.

 

 

Fk

06:00

+ Adam a Bernardína Gaško

D

18:00

+ Emília Borončová

O

Br

18:30

+ Štefan Balún

B

NsP

16:00

Ku cti Najsvätejšej tváre

H

St

14.2.

 

 

 

Popolcová streda

Fk

 

06:00

14:45

Poďakovanie za 60. rokov života Margity

+ Janka Kyšková

D

H

18:00

+ Helena Suľová

B

Br

16:00

18:30

Za zdravie a BP pre rod. Škutovú

Za zdravie a BP pre rodinu Florekovú

B

O

CSŠ

VK

07:45

17:00

+ rodičov Vladimíra a Petronelu

Za 20 rokov manželstva

O

PO

Št

15.2.

 

Fk

06:00

+ Anna a Ondrej Paluš

D

18:00

+ Ján a Michal Kubala

B

Br

17:00

Za zdravie a BP pre Emíliu a Ladislava

O

 

 

 

 

Pia

16.2.

 

Fk

06:00

+ rod. Michala a Heleny

D

18:00

Za BP pre otca Jozefa M. s rodinou

B

Br

18:30

+ Pavol a Katarína

O

VK

17:00

+ Terézia Kohútková

O

So

17.2.

 

Fk

06:30

+ Michal a Žofia Matejko

Za zdravie a BP pre Dalibora Kapitána

D

B

18:00

+ Jozef Šiška

H

Br

07:00

Za zdravie a BP pre Milana

O

Ne

18.2.

 

 

 

Prvá pôstna nedeľa

 

Fk

06:30

Na úmysel

H

09:00

Za požehnanie v novej práci

O

11:00

Za veriacich

D

14:45

+ Jozef, Anna, Jozef Balko

B

Br

07:45

Poď. za 70. r. života Ladislava a Danice

D

10:00

+ Jozef Hrbka (25. výr.)

O

18:30

Na úmysel

PO

NsP

16:00

+ Alžbeta a Štefan Juráš

B

VK

09:15

+ Miroslav, Anna a Miroslav Motýľ

H