Úvod » Oznamy » Siedma Veľkonočná nedeľa

Siedma Veľkonočná nedeľa

(22. týždeň, 25.05.2020 – 31.05.2020)

  • Dnes pri východe z kostola, je zbierka na katolícke masmédia. Za vaše milodary Pán Boh zaplať.
  • Na budúci týždeň slávime Nedeľu zoslania Ducha Svätého. Veriaci, ktorí sa zúčastní na verejnom speve, alebo recitovaní Veni Creator na slávnosť Zoslania Ducha Svätého, môže za zvyčajných podmienok získať úplné odpustky.
  • Vo štvrtok po svätej omši bude adorácia, ktorá bude tichá.
  • Na základe malého záujmu svätá omša na Brezovci v sobotu večer nebude a v nedeľu vo farskom kostole nebude o 17:00.
  • Upratovanie farského kostola bude v sobotu po rannej svätej omši. O pomoc prosíme veriacich z ulice Bysterecká 2065, 2066.
  • Upratovanie kostola na Brezovci bude v sobotu po rannej sv. omši a v pondelok po večernej sv. omši. O pomoc prosíme veriacich z ulice Chočská 1523, 1524, 1525, 1526.
  • Upratovanie kostola vo VK: rod. Mešková.

BOHOSLUŽOBNÝ PORIADOK VO FARNOSTI DOLNÝ KUBÍN

Tu sa nachádza podrobný rozpis miesta i času svätých omší a ich úmyslov vo farnosti Dolný Kubín. Veľké písmená D, F, H a O  označujú mená kňazov, ktorí danú svätú omšu slúžia. Tento program sa však môže meniť v závislosti od okolností a potreby kňazov. (Skratky: D - dekan Ľubomír Pekarčík, F - kaplán František Ondrek, H – kaplán Dominik Holubčík, A - kaplán Andrej Ondrejka). Skratky FK, Br, VK a NsP označujú kostol, kde sa koná bohoslužba (Fk - farský kostol, Br - Brezovec, VK - Vyšný Kubín, NsP - kaplnka v nemocnici s poliklinikou, CSŠ – Cirkevná spojená škola).

 

 

 

Po

25.5.

 

 

 

Fk

06:00

+ Miroslav Spišiak

D

 

12:00

Na úmysel

H

 

18:00

Za požehnanie diela Mary´s Meals

F

 

Br

07:00

Za Z a BP pre rod. Hubčíkovú

H

 

18:30

+ Miroslav Zemenčík 1. výr. smrti

A

 

 

Ut

26.5.

 

Sv. Filipa Neriho, kňaza

 

 

Fk

06:00

Za rodinu Kapitánovú

D

 

12:00

+ Rastislav Bjel (5. výočie)

F

 

18:00

Ako poďakovanie za 80. r. života Valérie Čerňanovej

A

 

Br

07:00

Za farnosť Dolný Kubín

F

 

18:30

Za dožitých 60 rokov pána dekana

H

 

 

St

27.5.

 

Sv. Augustína z Canterbury, biskupa

 

 

Fk

06:00

Na úmysel

D

 

12:00

Za farnosť Dolný Kubín

A

 

18:00

Za Z a BP pre pána dekana

H

 

Br

 

07:00

Za Z a BP pre pána dekana

A

 

18:30

Za Z a BP pre pána dekana

F

 

 

Št

28.5.

 

 

 

 

 

Fk

06:00

Za novomanželov Tomáša a Evku Rusina

D

 

12:00

Na úmysel

H

 

18:00

Za dary DS a BP pre deti s rodinami

F

 

Br

 

07:00

+ Žofia

H

 

18:30

+ Štefan, Mária, Eva, Anton Beňuš

A

 

 

Pia

29.5.

 

 

 

Fk

06:00

+ Jozef Kontra

D

 

12:00

Za farnosť Dolný Kubín

F

 

18:00

+ Ján , Mária a Marián Konswald

H

 

Br

07:00

+ Danka Sameková

F

 

18:30

Za pokoj a dary DS pre Pavla Š.

A

 

VK

17:00

Za Božiu pomoc pre Katarínu

A

 

 

So

30.5.

 

 

Fk

06:30

+ Cyprián Lakoštík

D

 

14:00

Sobášna sv. omša

H

 

 

18:00

+ Milan Štefák

A

 

Br

07:00

+ Rozália a Jozef Pračko

H

Pre seniorov

VK

17:00

Za zdravie a BP pre Katarínu a Michala

F

 

 

 

 

 

Ne

31.5

 

 

 

 

Zoslanie Ducha Svätého

Pre seniorov

Fk

06:30

+ František, Jozef, Alžbeta, Ondrej, Helena

A

 

09:00

+ Anna a Juraj Tomáško

F

 

11:00

Za veriacich

D

 

14:45

Na úmysel darcu

H

 

20:00

Na úmysel

 

Pre seniorov

Br

07:45

Za zdravie a BP pre Valériu

D

 

10:00

+ Juraj a Mária Urban

F

 

12:00

Na úmysel

H

Pre seniorov

16:00

Za Z a dary DS pre Luciu

H

 

18:30

Na úmysel

 

 

VK

09:15

+ Štefan Hládek

A