Úvod » Oznamy » Siedma veľkonočná nedeľa

Siedma veľkonočná nedeľa

(20. týždeň, 14.05. -20.05. 2018)

Farské oznamy

  • Dnes, pri východe z kostola, je zbierka na masmédia. Za vaše milodary Pán Boh zaplať.
  • Vo štvrtok (17.5.2018) bude po detskej sv. omši stretnutie všetkých prvoprijímajúcich detí a ich rodičov spojené s nácvikom na prvé sv. prijímanie. Prosíme, aby prišli všetky deti s aspoň jedným z rodičov.
  • Vo štvrtok 17.05. 2018, po sv. omši bude vo farskom kostole adorácia o jej prípravu prosíme Modlitby matiek.
  • Dňa 19.5.2018 sa v Diecéznej svätyni Božieho milosrdenstva v Smižanoch uskutoční večerné bdenie maturantov za maturantov. Bližšie informácie nájdete na plagáte.
  • Sviatosť krstu budeme vysluhovať v nedeľu 20.5.2018 v  kostole na Brezovci po sv. omši o 08:45 hod.
  •  Veriaci, ktorí sa zúčastní na verejnom speve, alebo recitovaní Veni Creator na slávnosť Zoslania Ducha Svätého, môže za zvyčajných podmienok získať úplné odpustky.
  • Upratovanie farského kostola bude v sobotu ráno po sv. omši. O pomoc prosíme veriacich z ulice Alej Slobody 1889-1893.
  • Upratovanie kostola na Brezovci bude v sobotu ráno po sv. omši a v pondelok po večernej. O pomoc prosíme veriacich z ulice M. Hattalu 2160, M. Gaceka a rodinné domy.
  • Upratovanie kostola vo VK: rod. Slamková.

Bohoslužobný poriadok vo farnosti Dolný Kubín

Tu sa nachádza podrobný rozpis miesta i času svätých omší a ich úmyslov vo farnosti Dolný Kubín. Veľké písmená D, B, H, O PO označuju mená kňazov, ktorí danú svätú omšu slúžia. Tento program sa však môže meniť v závislosti od okolností a potreby kňazov. (Skratky: D - dekan Ľubomír Pekarčík, B - kaplán Martin Bartoš, H – kaplán Dominik Holubčík, O - kaplán Filip Orlovský). Skratky FK, Br, VK a NsP označujú kostol, kde sa koná bohoslužba (Fk - farský kostol, Br - Brezovec, VK - Vyšný Kubín, NsP - kaplnka v nemocnici s poliklinikou, CSŠ – Cirkevná spojená škola). 

Po

14.5.

 

 

Sv. Matej

sviatok

Fk

06:00

Za BP a ochranu sv. Jozefa pre Jozefa a Zuzanu Jandek

D

18:00

+ Anna Janeková

B

Br

CSŠ

18:30

07:45

Za Z a BP rodiny Fedorovej

+ Jozef Krasničan

H

 O

Ut

15.5.

 

 

Fk

06:00

+ Svetozár, Ondrej, Elena Jackanin

D

18:00

Za kňazov

O

Br

18:30

+ Pavol Altuchov

H

NsP

16:00

+ Miroslav Hajdúch

B

St

16.5.

 

Sv. Ján  Nepomucký

mučeník

Fk

06:00

+ Jozef, Mária, Matilda Sáreny

D

18:00

+ Kristína a Vendelín Kšenzulák

H

Br

18:30

+ Vladimír Hruška a Jiřina

B

CSŠ

07:45

Za zdravie a BP pre rod. Jozefa Staša

O

Št

17.5.

 

 

Fk

06:00

+ Karolína

D

18:00

+ Justína a Anton Jurčák

H

Br

17:00

+ Michal a Žofia

O

NsP

16:00

+ Ľudovít a Marek Butkaj

B

Pia

18.5.

 

Fk

06:00

Za Z a BP pre Kvetoslavu

D

18:00

+ Jozef a Ljuba Dobrotka

B

Br

18:30

Poď za 50 r. života a prosba o zdravie a BP

O

VK

17:00

+ Blažej Bystriansky

H

So

19.5.

 

 

Fk

06:30

+ Štefan Valek

D

18:00

+ Karol Balent

B

Br

VK

07:00

15:00

+ Emília a Alojz Filekovi

Sobášna sv. omša

H

 O

Ne

20.5.

 

 

 

 

Zoslanie Ducha Svätého

 

Fk

06:30

Poďakovanie za 60 r. života Ľudmila Zgútová

B

09:00

+ Milan Strapec

H

11:00

Za maliarov, ktorí maľovali farský kostol

D

14:45

Za zdravie a BP pre Ľudmilu

O

Br

07:45

Za veriacich

D

10:00

+ Mária a Jozef Medveckí

H

18:30

Na úmysel

P

NsP

16:00

Za manželov Chovancových

O

VK

09:15

+ z rodiny Samkovej

B