Úvod » Oznamy » Siedma nedeľa v cezročnom období

Siedma nedeľa v cezročnom období

(9. týždeň, 25.02.2019 – 03.03. 2019)

  • Tento týždeň je prvopiatkový. Spovedať budeme ráno pred a počas sv. omše a okrem toho:        

FARSKÝ KOSTOL:          v pondelok, v stredu a v piatok od 16:00 hod.

BREZOVEC:                      v utorok od 16:00 a vo štvrtok od 15:00 hod.

Vyšný Kubín:                 v piatok od 16:00 hod.

  • Vo štvrtok 28.02.2019 bude po sv. omši vo farskom kostole adorácia, ktorá bude tichá.
  • V sobotu 02.03.2019, budú náuky. Krstná v Pastoračnom centre (vzadu za farským úradom) a sobášna na farskom úrade so začiatkom o 08:00 hod.
  • V sobotu máme prvú sobotu v mesiaci – Fatimskú. Začneme ráno o 07:00 hod. v Kostole na Brezovci modlitbou ruženca. Po ňom nasleduje svätá omša a záver tvorí adorácia s Eucharistickým požehnaním. Sviatosť oltárna bude následne prenesená k adorácii do Fatimskej kaplnky, kde bude do 15:00 hod.
  • Sviatosť krstu budeme vysluhovať v nedeľu vo farskom kostole pri sv. omši o 11:00 hod.
  • Vzadu na stolíku sú tlačivá, ktorými môžete poukázať 2% z dane z príjmov fyzických osôb.
  • Komisia pre mládež pozýva všetkých mladých na púť do poľského mesta Zabawa k mučeníčke čistoty bl. Karolíne Kozkownej. Púť sa uskutoční 15. – 17. marca 2019 a všetky podrobné informácie spolu s prihlasovacím formulárom sú zverejnené na webovej stránke  Komisie pre mládež v Spišskej diecéze.
  • Upratovanie farského kostola bude v sobotu po rannej svätej omši. O pomoc prosíme veriacich z ulice SNP 1196 a 1197.
  • Upratovanie kostola na Brezovci bude v sobotu po rannej sv. omši a v pondelok po večernej sv. omši. O pomoc prosíme veriacich z ulice Chočská 1523, 1524, 1525 a 1526.
  • Upratovanie kostola vo VK: rod. Kubasová.

BOHOSLUŽOBNÝ PORIADOK VO FARNOSTI DOLNÝ KUBÍN

Tu sa nachádza podrobný rozpis miesta i času svätých omší a ich úmyslov vo farnosti Dolný Kubín. Veľké písmená D, F, H, O PO označuju mená kňazov, ktorí danú svätú omšu slúžia. Tento program sa však môže meniť v závislosti od okolností a potreby kňazov. (Skratky: D - dekan Ľubomír Pekarčík, F - kaplán František Ondrek, H – kaplán Dominik Holubčík, O - kaplán Filip Orlovský). Skratky FK, Br, VK a NsP označujú kostol, kde sa koná bohoslužba (Fk - farský kostol, Br - Brezovec, VK - Vyšný Kubín, NsP - kaplnka v nemocnici s poliklinikou, CSŠ – Cirkevná spojená škola).

Po

25.2.

 

Fk

 

Br

CSŠ

06:00

18:00

18:30

07:45

Poďakovanie za 75 rokov života

Za zdravie a BP pre Alžbetu Podstavkovú

Za Z a BP pre rod. Horvátovú

Za zdravie a BP pre Julianu

D

F

H

O

Ut

26.2.

 

 

Fk

06:00

Poďakovanie Terézie za 88 rokov života

D

18:00

+ Ján Kvašňovský

H

Br

18:30

Za zdravie a BP pre rod. Gajanovú

O

NsP

16:00

+ Júlia a Juraj Kováčik

F

St

27.2.

 

 

 

Fk

 

06:00

+ Magdaléna Halvoňová

D

18:00

Za Z a BP pre Jozefa Vonšáka s rodinou

H

Br

CSŠ

18:30

Za zdravie a BP pre dcéry Danu a Janu (50 rokov života)

F

07:45

Za zdravie a BP pre vnučku Vanesku

O

Št

28.2.

 

Fk

06:00

+ Anna a Karol P.

D

18:00

+ František

H

Br

 17:00

Za zdravie a BP pre Evu Smitkovú s rodinou

O

NsP

 16:00

+ Jozef a Helena Ondrek

F

Pia

1.3.

 

Fk

06:00

+ Vojtech, Antónia, Ladislav a Gizela

D

18:00

Poďakovanie za 50 rokov života

O

Br

18:30

Poďakovanie za počaté bábätko

F

VK

 17:00

+ Rudolf a Bernardína

H

So

2.3.

 

Fk

06:30

Na úmysel

 H

18:00

+ Viliam Sitár

O

Br

07:00

+ Imrich Pjontek

F

Ne

3.3.

 

 

 

 

Ôsma nedeľa v cezročnom období

 

Fk

06:30

Za zdravie a BP pre rodinu Viktora Babica

F

09:00

+ Adriana Ábelová

H

11:00

Za veriacich

D

14:45

+ Gerline Forster

O

Br

07:45

Za našu farnosť a duchovných otcov

D

10:00

+ Jozef Bakoš

H

18:30

+ rodičia Ladislav a Božena Škvarka a brat Ladislav

O

NsP

16:00

+ Roman

O

VK

09:15

+ Emília a Miroslav

F