Úvod » Oznamy » Šestnásta nedeľa v období cez rok

Šestnásta nedeľa v období cez rok

(30. týždeň, 23.07. – 29.07. 2018)

FARSKÉ OZNAMY

  • Na budúcu nedeľu 29. 7. 2018 bude po sv. omšiach požehnanie motorových vozidiel na parkoviskách pri kostoloch.
  • Na budúcu nedeľu sa po večernej sv. omši na Brezovci uskutoční otvárací koncert piateho ročníka Kubínskeho organového festivalu. V tomto roku je naplánovaných päť nedeľných koncertov so začiatkom vždy o 19:30. Na všetky koncerty je vstupné dobrovoľné. Na prvom z nich sa predstaví slovenská dvojica v podaní: Vladimír Kopec – organ a Tibor Ďuriak – trúbka. Všetkých srdečne pozývame. Viac informácií o festivale možno nájsť na stránke www.kof.sk.
  • Odchod autobusu na púť do Krivej je v sobotu, 28.7.2018 o 9:30 od farského úradu.
  • Upratovanie farského kostola bude v sobotu po rannej svätej omši. O pomoc prosíme veriacich z ulíc Na Sihoti 1154 a 1156.
  •  Upratovanie kostola na Brezovci bude v sobotu po rannej svätej omši a v pondelok po večernej sv. omši. O pomoc prosíme veriacich z ulice Chočská 1523, 1524, 1525 a 1526.
  • Upratovanie vo Vyšnom Kubíne: rod. Hubčíková.

BOHOSLUŽOBNÝ PORIADOK VO FARNOSTI DOLNÝ KUBÍN

Tu sa nachádza podrobný rozpis miesta i času svätých omší a ich úmyslov vo farnosti Dolný Kubín. Veľké písmená D, F, H, O PO označuju mená kňazov, ktorí danú svätú omšu slúžia. Tento program sa však môže meniť v závislosti od okolností a potreby kňazov. (Skratky: D - dekan Ľubomír Pekarčík, F - kaplán František Ondrek, H – kaplán Dominik Holubčík, O - kaplán Filip Orlovský). Skratky FK, Br, VK a NsP označujú kostol, kde sa koná bohoslužba (Fk - farský kostol, Br - Brezovec, VK - Vyšný Kubín, NsP - kaplnka v nemocnici s poliklinikou, CSŠ – Cirkevná spojená škola). 

Po

23.7.

 

Sv. Brigity, rehoľníčky,

Patrónky Európy

Fk

06:00

Poďakovanie za 77. rokov života Anny Jandekovej

F

18:00

Za zdravie a BP pre rodinu

H

Br

18:30

+ Klement Kohár

O

Ut

24.7.

 

Fk

06:00

+ Mons. Alfonz Letanovský

O

18:00

+ Anton a Anna Bodorík

F

Br

18:30

+ Ján Kôpka (1.výr) a + syn Ján

O

NsP

16:00

Na úmysel

H

St

25.7.

 

Sv. Jakub

apoštol

Fk

06:00

+ Ondrej a Etela Krištofčák

F

18:00

+ Cyprián Lakoštík

O

Br

18:30

+ Vavrinec

H

Št

26.7.

 

Sv. Joachim a Anna, rodičia Panny Márie

Fk

06:00

Na úmysel

F

18:00

Za uzdravenie Pavla Čaučíka

O

Br

17:00

+ rodina Olerínyová

F

NsP

16:00

Na úmysel

H

Pia

27.7.

 

Sv. Gorazd a spoločníci

Fk

06:00

Na úmysel

H

18:00

Poďakovanie za 80. rokov života Kataríny Kováčovej

F

Br

18:30

+ Alojz Meľo

O

VK

17:00

+ Ján a Janka Šimurdová

H

So

28.7.

 

 

 

Fk

06:30

+ Ladislav a Juraj Bako

O

15:00

16:00

18:00

Sobášny obrad

Sobášna sv. omša

Za BP pre Marcelu a Rastislava Ižu

O

O

H

Br

07:00

+ Emília a Jozef Babic

F

Ne

29.7.

Sedemnásta nedeľa v cezročnom období

 

Fk

06:30

Za veriacich farnosti

D

09:00

+ Ľudovít Páterek (3 r.)

H

11:00

Na úmysel

H

14:45

Za pomoc pri službe

O

Br

07:45

+ Marta Korčeková

F

10:00

Za zdravie a BP pre manžela Ľuboslava

O

18:30

+ Ján Gašo

O

NsP

16:00

Za zdravie a BP pre pani Mintálovú

F

VK

09:15

Poďakovanie za 70. rokov života

F