Úvod » Oznamy » Šestnásta nedeľa v Cezročnom období

Šestnásta nedeľa v Cezročnom období

(30. týždeň, 20.07.2020 – 26.07.2020)

  • Na budúcu nedeľu 26. 7. 2019 bude po sv. omšiach požehnanie motorových vozidiel na parkoviskách pri kostoloch.
  • V nedeľu budeme sláviť výročie posviacky kostola Najsvätejšej Trojice vo Vyšnom Kubíne, svätá omša bude o 9:15 s formulárom výročia posvätenia chrámu.
  • Farnosť Krivá vás pozýva na „Duchovné stretnutie s blahoslavenou Zdenkou Schelingovou“ od 30.7. do 2.8.2020. Viac info na plagáte.
  • Upratovanie farského kostola bude v sobotu po rannej svätej omši. O pomoc prosíme veriacich z ulíc Alej slobody 1883, 1885 – 1888.
  • Upratovanie kostola na Brezovci bude v sobotu po rannej svätej omši a v pondelok po večernej sv. omši. O pomoc prosíme veriacich u ulice Odbojárov 1956 a 1958.
  • Upratovanie vo Vyšnom Kubíne: rod. Kubasová.

BOHOSLUŽOBNÝ PORIADOK VO FARNOSTI DOLNÝ KUBÍN

Tu sa nachádza podrobný rozpis miesta i času svätých omší a ich úmyslov vo farnosti Dolný Kubín. Veľké písmená D, F, H a O  označujú mená kňazov, ktorí danú svätú omšu slúžia. Tento program sa však môže meniť v závislosti od okolností a potreby kňazov. (Skratky: D - dekan Ľubomír Pekarčík, F - kaplán František Ondrek, H – kaplán Dominik Holubčík, A - kaplán Andrej Ondrejka). Skratky FK, Br, VK a NsP označujú kostol, kde sa koná bohoslužba (Fk - farský kostol, Br - Brezovec, VK - Vyšný Kubín, NsP - kaplnka v nemocnici s poliklinikou, CSŠ – Cirkevná spojená škola).

 

Po

20.7.

 

 

 

Fk

 

Br

06:00

Za Z a BP pre Jakuba (30 r.)

H

 

18:00

Za Z a BP pre Nika

A

 

18:30

+ Miroslav Hajdúch

F

 

Ut

21.7.

 

 

 

Fk

 

Br

06:00

Za BP pre vnuka Andreja

A

 

18:00

Za Z a BP pre Petra

F

 

18:30

+ Lájoš, Jaroslav, Ján a Jozef Mráz

H

 

  St

22.7.

Sv. Márie Magdalény

sviatok

 

Fk

 

Br

06:00

+ Katarína a Emília

F

 

18:00

Za Z a BP pre Katarínu

H

 

18:30

+ Júlia

A

 

Št

23.7.

 

Sv. Brigity, rehoľníčky

 

 

Fk

 

Br

06:00

Na úmysel

H

 

18:00

+ Terézia Halušková

A

 

17:00

Za z a Bp pre Veroniku Kucbelovú s rod.

F

 

Pia

24.7.

 

 

Fk

 

Br

06:00

Za duše v očistci

A

 

18:00

+ Štefan Salva

F

 

18:30

+ Ján a Františka Palugovci

H

 

VK

17:00

+ Jozef a Žofia

A

 

 

So

25.7.

 

Sv. Jakuba, apoštola

sviatok

 

Fk

06:30

+ Peter, Margita a synovia

F

 

 

11:00

Sobášna sv. omša

H

 

 

16:00

Sobášna sv. omša

A

 

 

18:00

Za Z a BP pre Júliusa a Dagmar

H

 

Br

07:00

Za rod. Andreja Jurčíka a šťastný pôrod manželky

A

 

 

15:00

Sobášna sv. omša

F

 

 

 

  

Ne

26.7.

 

 

 

Šestnásta nedeľa v Cezročnom období

 

Fk

06:30

Na úmysel

H

 

09:00

Za zdravia a BP pre pána Dekana

F

 

11:00

Na úmysel

H

 

14:45

+ Helena Glejteková

A

 

Br

07:45

Na úmysel

F

 

10:00

+ Peter Čaučík

F

 

16:00

Za kňazov našej farnosti

A

 

18:30

Na úmysel

A

 

VK

09:15

+ Anna a Pavol Mičlo

H