Úvod » Oznamy » Sedemnásta nedeľa v období cez rok

Sedemnásta nedeľa v období cez rok

(31. týždeň, 30.07. – 05.08. 2018)

FARSKÉ OZNAMY

 • Dnes po večernej sv. omši na Brezovci sa uskutoční otvárací koncert piateho ročníka Kubínskeho organového festivalu. Predstaví sa slovenská dvojica v podaní: Vladimír Kopec – organ a Tibor Ďuriak – trúbka. Na budúcu nedeľu pokračujeme koncertom Davida Podstráneckého. Všetkých srdečne pozývame.
 • V prvopiatkovom týždni budeme spovedať ráno pred a počas sv. omše, okrem toho:     FARSKÝ KOSTOL – pondelok, streda a piatok od 16:00 hod.  BREZOVEC – v utorok od 16:00 hod. a vo štvrtok od 15:00 hod. Vyšný Kubín – v piatok od 16:00 hod.
 •  Vo štvrtok 2. augusta možno vo farských a katedrálnych kostoloch za obvyklých podmienok (sv. spoveď, sv. prijímanie, modlitba na úmysel sv. Otca a nábožná návšteva kostola spojená s modlitbou Otče náš a Verím v Boha) získať úplné odpustky „Porciunkuly“.
 • V sobotu máme prvú sobotu v mesiaci – Fatimskú. Začneme ráno o 07:00 hod. v kostole na Brezovci modlitbou sv. ruženca, sv. omšou, ktorá bude zakončená adoráciou. Sviatosť oltárna bude vyložená vo Fatimskej kaplnke do 15:00 hod.
 • V sobotu 04.08.2018, budú náuky. Krstná v Pastoračnom centre (vzadu za farským úradom) a sobášna na farskom úrade so začiatkom o 8.00 hod.
 • Sviatosť krstu budeme vysluhovať v nedeľu 05.08.2018 pri sv. omši o 11:00 hod. vo farskom kostole.
 • Dňa 4.augusta 2018 sa v Zákamennom uskutoční spoločné celodiecézne slávenie Pamätného dňa smrti Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka. Ďakovnú slávnostnú svätú omšu o 10.30 hod. vo farskom kostole Nanebovzatia Panny Márie bude celebrovať spišský diecézny biskup Mons. Štefan Sečka a kázať bude levočský dekan Mons. František Dlugoš. Keďže v spomínaný deň je aj prvá sobota v mesiaci august, svätej omši bude predchádzať fatimská pobožnosť a modlitba posvätného ruženca so začiatkom o 9.30 hod. Všetkých srdečne pozývame do Zákamenného.
 •  Ružencové bratstvo organizuje púť do Turzovky v nedeľu, 12.8.2018. Zapísať sa môžete v sakristii.
 •  Upratovanie farského kostola bude v sobotu po rannej svätej omši. O pomoc prosíme veriacich z ulice Na Sihoti 1157 a 1159.
 • Upratovanie kostola na Brezovci bude v sobotu po rannej svätej omši a v pondelok po večernej sv. omši. O pomoc prosíme veriacich z ulice Chočská 1527,1529 a 1530.
 • Upratovanie kostola vo Vyšnom Kubíne: rod. Kvasničáková.

BOHOSLUŽOBNÝ PORIADOK VO FARNOSTI DOLNÝ KUBÍN

Tu sa nachádza podrobný rozpis miesta i času svätých omší a ich úmyslov vo farnosti Dolný Kubín. Veľké písmená D, F, H, O PO označuju mená kňazov, ktorí danú svätú omšu slúžia. Tento program sa však môže meniť v závislosti od okolností a potreby kňazov. (Skratky: D - dekan Ľubomír Pekarčík, F - kaplán František Ondrek, H – kaplán Dominik Holubčík, O - kaplán Filip Orlovský). Skratky FK, Br, VK a NsP označujú kostol, kde sa koná bohoslužba (Fk - farský kostol, Br - Brezovec, VK - Vyšný Kubín, NsP - kaplnka v nemocnici s poliklinikou, CSŠ – Cirkevná spojená škola). 

 

Po

30.7.

 

Bl. Zdenka Schelingová

ľub. spomienka

Fk

06:00

+ Drígeľ Ján so synom Jánom

F

18:00

+ Michal, Juraj a Božena

O

Br

18:30

+ Eduard a Margita Holubčík

H

Ut

31.7.

 

Sv. Ignác

z  Loyoly, kňaz

Fk

06:00

+ Karol Zgrebňák

O

18:00

+ František a Anna Garaj a Miroslav

F

Br

18:30

+ Štefan, Mária, Ľudovít a Mária Dubovský

H

NsP

16:00

+ Jozef Jaššiak

F

St

1.8.

Sv. Alfonz Mária de´ Liguori,

biskup a učiteľ Cirkvi

Fk

06:00

+ Ján Zvolenčák

H

 

18:00

+ Jaroslava, Drahoslava, Irma a Mária

F

Br

 18:30

+ Terézia Kršáková

O

Št

2.8.

 

 

Fk

06:00

+ Anna a Ivan

O

18:00

+ Václav

H

Br

17:00

+ Agáta

O

NsP

16:00

+ Miroslav Spišák

F

Pia

3.8.

 

 

Fk

06:00

Na úmysel

H

18:00

Za zdravie a BP pre deti a vnúčatá rod. Kohárovej a Pukáčovej

O

Br

18:30

Za zdravotný personál detského oddelenia DK

F

VK

17:00

+ Metod

F

So

4.8.

 

Sv. Ján Mária Vianney, kňaz

 

Fk

06:30

14:00

15:00

Na úmysel

sobášna svätá omša

sobášna svätá omša

H

O

O

18:00

+ Viera Paprčiaková

H

Br

07:00

+ Adam Krištofík

F

Ne

5.8.

 

 

Osemnásta

nedeľa v cezročnom

období

 

Fk

06:30

+ Žofia a Jozef Čutka

F

09:00

+ Mária a Ladislav Záň

H

11:00

+ Pavol a Mária Holúbek

F

14:45

+ Ondrej Borončo

O

Br

07:45

Za veriacich

D

10:00

Ladislav, Božena a Ladislav Škvarka

H

18:30

+ Boris

O

NsP

16:00

+ rodičia Florián a Mária a sestra Mária s manž.

O

VK

09:15

+ Ján Laštic

F