Úvod » Oznamy » Sedemnásta nedeľa v období cez rok

Sedemnásta nedeľa v období cez rok

  • Bohoslužobný poriadok vo farnosti Dolný Kubín

    31. týždeň (Od 27.07.2020 do 02.08.2020)

  • Na budúcu nedeľu sa v kostole na Brezovci uskutoční otvárací koncert siedmeho ročníka Kubínskeho organového festivalu. Každý z piatich koncertov začne vždy v nedeľu o 19:30 hod. Na otváracom koncerte sa predstaví taliansky organista Alessandro Bianchi. Vstup je voľný. Všetkých srdečne pozývame.
  • V sobotu máme prvú sobotu v mesiaci – Fatimskú. Začneme ráno o 07:00 hod. v kostole na Brezovci modlitbou sv. ruženca, sv. omšou, ktorá bude zakončená adoráciou. Sviatosť oltárna bude vyložená vo Fatimskej kaplnke do 15:00 hod.
  • V nedeľu 2. augusta možno vo farských a katedrálnych kostoloch za obvyklých podmienok (sv. spoveď, sv. prijímanie, modlitba na úmysel sv. Otca a nábožná návšteva kostola spojená s modlitbou Otče náš a Verím v Boha) získať úplné odpustky „Porciunkuly“.
  • Upratovanie farského kostola bude v sobotu po rannej svätej omši. O pomoc prosíme veriacich z ulice Aleja slobody 1889-1893.
  • Upratovanie kostola na Brezovci bude v sobotu po rannej svätej omši a v pondelok po večernej sv. omši. O pomoc prosíme veriacich z ulice Mierová 1960 a1961
  • Upratovanie kostola vo Vyšnom Kubíne: rod. Slušňáková.

BOHOSLUŽOBNÝ PORIADOK VO FARNOSTI DOLNÝ KUBÍN

Tu sa nachádza podrobný rozpis miesta i času svätých omší a ich úmyslov vo farnosti Dolný Kubín. Veľké písmená D, F, H a O  označujú mená kňazov, ktorí danú svätú omšu slúžia. Tento program sa však môže meniť v závislosti od okolností a potreby kňazov. (Skratky: D - dekan Ľubomír Pekarčík, F - kaplán František Ondrek, H – kaplán Dominik Holubčík, A - kaplán Andrej Ondrejka). Skratky FK, Br, VK a NsP označujú kostol, kde sa koná bohoslužba (Fk - farský kostol, Br - Brezovec, VK - Vyšný Kubín, NsP - kaplnka v nemocnici s poliklinikou, CSŠ – Cirkevná spojená škola).

 

 

Po

27.7.

Sv. Gorazda a spoločníkov

 

 

Fk

 

Br

06:00

Na úmysel ordinára

A

 

18:00

Za pomoc v ťažkých chvíľach

A

 

18:30

+ Štefan a Terézia Karčovci

H

 

Ut

28.7.

 

 

 

Fk

 

Br

06:00

Na úmysel

H

 

18:00

+ Mária Ivanova (1 výr)

H

 

18:30

Poďakovanie za 50 rokov života

A

 

  St

29.7.

 

Sv. Marta

 

Fk

 

Br

06:00

+ Anna, Anton, Vladimír Pukaučík

A

 

18:00

+ Helena Glejteková

A

 

18:30

Na úmysel

H

 

Št

30.7.

Bl. Zdenka Schelingová

 

 

Fk

 

Br

06:00

Na úmysel

H

 

18:00

+ Terézia Kršáková

H

 

17:00

Za BP a pomoc pre r. Chromuľákovú

A

 

Pia

31.7.

 

Sv. Ignác

z  Loyoly, kňaz

 

Fk

 

Br

06:00

+ Terézia Ondrušová

A

 

18:00

Za BP a poďakovanie za 90 rokov života Ley Kučkovej

A

 

18:30

Za Z a BP pre Štefana  Mučičku

H

 

VK

17:00

+ Božena a Anton Ďaďo

H

 

So

01.8.

Sv. Alfonz Mária de´ Liguori,

biskup a učiteľ Cirkvi

 

Fk

06:30

+ Ján Zvolenčák (10 r.)

H

 

 

18:00

Za BP a vieru pre r. Jokelovú

A

 

Br

07:00

+ Milan Gaško (10 výročie)

A

 

 

 

 

 

Ne

02.8.

 

 

 

Osemnásta nedeľa v Cezročnom období

 

Fk

06:30

Na úmysel

D

 

09:00

+ Miroslav Zemenčík

A

 

11:00

Za Z a BP pre Patríciu

H

 

14:45

Za zdravie a BP pre brata Jozefa

F

 

Br

07:45

Za veriacich

D

 

10:00

+ Agneša, Michal, Jozef, Jarko Záhora

A

 

16:00

Za zdravie a BP pre Máriu (25 rokov)

F

 

18:30

Na úmysel

F

 

VK

09:15

+ Viera Vargová

H