Úvod » Oznamy » Sedemnásta nedeľa v Cezročnom období

Sedemnásta nedeľa v Cezročnom období

Bohoslužobný poriadok vo farnosti Dolný Kubín

Od 26.7.2021 do 01.8.2021

  • Na budúce nedeľu 1. augusta sa po večernej sv. omši na Brezovci uskutoční otvárací koncert 8. ročníka Kubínskeho organového festivalu. Predstaví sa emeritný pápežský organista z Vatikánu Juan Paradell-Solé. Vstup je voľný a všetkých srdečne pozývame.
  • Upratovanie farského kostola bude v sobotu po rannej svätej omši. O pomoc prosíme veriacich z ulice Severná a Záskalická.
  • Upratovanie kostola na Brezovci bude v sobotu po rannej svätej omši a v pondelok po večernej sv. omši. O pomoc prosíme veriacich z ulice Nemocničná 1951 a rodinné domy.
  • Upratovanie kostola vo Vyšnom Kubíne: rod. Marettová.

BOHOSLUŽOBNÝ PORIADOK VO FARNOSTI DOLNÝ KUBÍN

Tu sa nachádza podrobný rozpis miesta i času svätých omší a ich úmyslov vo farnosti Dolný Kubín. Veľké písmená D, Z, H, U a A  označujú mená kňazov, ktorí danú svätú omšu slúžia. Tento program sa však môže meniť v závislosti od okolností a potreby kňazov. (Skratky: D - dekan Ľubomír Pekarčík, Z - kaplán Ján Zavacký, H – kaplán Dominik Holubčík, U – výpomocný duchovný Miloš Ucháľ, A - kaplán Andrej Ondrejka). Skratky FK, Br, VK a NsP označujú kostol, kde sa koná bohoslužba (Fk - farský kostol, Br - Brezovec, VK - Vyšný Kubín, NsP - kaplnka v nemocnici s poliklinikou, CSŠ – Cirkevná spojená škola

 

 

 

  Po

26.7.

 

Sv. Joachima a Anny

spomienka

 

Fk

 

06:00

Za BP pre Annu Kutlíkovú

A

 

12:00

Za Z a BP pre Martina, Máriu a Jakuba

U

 

18:00

Za členov ruže sv. Bernarda

Z

 

Br

18:30

Za Z a BP pre Karolínu

H

  

 

  Ut

27.7.

 

Sv. Gorazda a spoločníkov

spomienka

 

 

Fk

 

 

 

06:00

Za zdravie a BP pre Moniku s rodinou

Z

 

12:00

+ Milan

U

 

18:00

+ Mária a Štefan Šálka

H

 

Br

18:30

Anna Jandekovú

A

 

  

   St

28.7.

 

 

 

Fk

 

 

06:00

Za Z a BP pre MUDr. Moniku

H

 

12:00

+ Marta Vlčková

U

 

18:00

Za BP pre Jozefínu

A

 

Br

18:30

+ Za zosnulých členov ruže sv. Bernarda

Z

 

 

  Št

29.7.

 

Sv. Marty
spomienka

 

Fk

 

 

06:00

+ Pavol Tomlák

A

 

12:00

+ Milan a Žofia Matejko

U

 

18:00

Na úmysel

H

 

Br

17:00

Za zdravie a BP pre Jána a Annu

Z

 

 

  Pia

30.7.

 

Bl. Zdenky
ľubovoľná spomienka

 

Fk

 

 

06:00

+ Pavol Čaučík

H

 

12:00

Za BP pre jubilantku Evu (60 rokov života)

U

 

18:00

+ Zdenka Veselovská

A

 

Br

18:30

+ Cecília

Z

 

VK

17:00

+ Margita, Matej

Z

 

  So

31.7.

 

Sv. Ignáca z Loyoly

spomienka

 

Fk

06:30

+ otec

Z

 

16:00

Sobášna svätá omša

H

 

 

18:00

Na poďak. za 50 r. života syna Rudolfa

H

 

Br

07:00

Za BP pre Zdenka

A

 

 

 

 

  Ne

01.8.

 

 

 

Osemnásta nedeľa
v cezročnom
období

 

Fk

06:30

Anastázia a Ján Habovštiak

Z

 

09:00

Mária a Pavol Habovštiak

A

 

11:00

Za veriacich

D

 

14:45

+ manžel Ján Zvolenčák

H

 

Br

07:45

Na úmysel

D

 

10:00

Za zdravie Anny

A

 

12:00

Na úmysel

H

 

 

18:30

Na úmysel

 

 

VK

09:15

Za BP pre rodinu Žiakovu

Z