Úvod » Oznamy » Prvá pôstna nedeľa

Prvá pôstna nedeľa

Bohoslužobný poriadok vo farnosti Dolný Kubín

Od 22.2.2021 do 28.2.2021

  • Počas zákazu vychádzania bude možné sledovať sv. omšu cez facebook v pracovné dni ráno o 7:00 a večer od 17:30, kedy začne modlitba sv. ruženca a po ňom bude sv. omša. V nedele a prikázané sviatky bude sv. omša cez facebook a TVDK o 9:00 hod.
  • Na Prvú pôstnu nedeľu 2021 sa už tradične bude konať jarná zbierka na Charitu. Prispieť budete môcť prostredníctvom čísla účtu,SK28 020 0000 0000 029 634 592 VS: 412 071 816 alebo svoj príspevok môžete odovzdať aj do označených pokladničiek vzadu v kostoloch.
  • Krížové cesty počas pôstneho obdobia budú bývať online  a to v piatok pred svätou omšou o 17:30 a v nedeľu o 14:00. Vysielané budú prostredníctvom facebooku a v nedeľu o 14:00 aj cez Tv Dk.
  • V piatok večer bude online vysielaná svätá omša pre birmovancov. Prosíme všetkých birmovancov, aby si našli čas a vo vlastnom záujme sa zúčastnili online prenosu sv. omše. Témou týchto svätých omší budú sviatosti a Božie prikázania. Tí birmovanci, ktorí ešte neodovzdali prihlášku, nech tak urobia najneskôr do 5. marca 2021. Po tomto termíne už nebude možné prihlášky odovzdať.

BOHOSLUŽOBNÝ PORIADOK VO FARNOSTI DOLNÝ KUBÍN

Tu sa nachádza podrobný rozpis miesta i času svätých omší a ich úmyslov vo farnosti Dolný Kubín. Veľké písmená D, B, H, U a A  označujú mená kňazov, ktorí danú svätú omšu slúžia. Tento program sa však môže meniť v závislosti od okolností a potreby kňazov. (Skratky: D - dekan Ľubomír Pekarčík, B - kaplán Ján Bystriansky, H – kaplán Dominik Holubčík, U – výpomocný duchovný Miloš Ucháľ, A - kaplán Andrej Ondrejka). Skratky FK, Br, VK a NsP označujú kostol, kde sa koná bohoslužba (Fk - farský kostol, Br - Brezovec, VK - Vyšný Kubín, NsP - kaplnka v nemocnici s poliklinikou, CSŠ – Cirkevná spojená škola

Bohoslužobný poriadok vo farnosti Dolný Kubín

Od 22.02.2021 do 28.02.2021

 

 

  Po

22.2

 

Katedry sv. Petra, apoštola

 

Fk

 

 

07:00

+ Šimon a Jolana Šinál

D

 

Na úmysel rod. Čerňanovej

H

18:00

+ Ján Klopačka

A

 

+ Ján a Marta Jurík

U

 

 

  Ut

23.2

 

 

Fk

 

 

 

07:00

Poď. za 70 rokov života pre Máriu

D

 

+ Štefan, Johana, Anton

A

18:00

+ Jozef a Terézia

H

 

+ Vladimír Horn

U

 

 

  St

24.2

 

 

 

Fk

 

 

07:00

Za BP a dary DS pre vnúčatá

D

 

Za Z a BP pre Teréziu Janíkovú (85 r.)

H

18:00

Za BP pre rod. Mrvovú

A

 

+ Janka Piaďková

U

 

 

  Št

25.2

 

 

Fk

 

07:00

Za Z a BP rodiny Jozefa a Anny

D

 

Za BP pre Teréziu Kontrovú (90 r.)

H

18:00

+ Jolana Bartíková

A

 

+ Janka Piaďková

U

 

 Pia

26.2

 

 

Fk

07:00

+ Ján Žuffa

D

 

+ Anna a Alexander Medvecký

A

18:00

Za Z a BP pre rod. Lacekovú

H

 

+ Janka Piaďková

U

 

 

 So

27.2

 

 

Fk

07:00

+ Anna a Karol P.

D

 

+ František

H

 

Za Renátu Tamaru, Theodora, Olivera Zrníkovcov

B

18:00

Na úmysel ordinára

A

 

+ Janka Piaďková

U

 

 

 Ne

28.2

 

Druhá pôstna nedeľa

 

Fk

09:00

Za veriacich

D

 

Za Z a BP pre rod. Spišákovú

H

 

Za sestru Mery

A

 

+ Mária Janíková

B

 

+ Janka Piaďková

U