Úvod » Oznamy » Prvá pôstna nedeľa

Prvá pôstna nedeľa

(11. týždeň, 11.03.2019 – 17.03. 2019)

  • Dnes je jarná zbierka na charitu pri východe z kostola. Za vaše milodary Pán Boh zaplať.
  • Dnes  o 15:00 hod. v kostole na Brezovci začíname cyklus Pôstnych kázni ako prípravu na Veľkú Noc. Pôstne kázne budú spojené s modlitbou korunky Božieho milosrdenstva a krátkou adoráciou. Prvá téma je: Boh Ťa hľadá. Pôstnym kazateľov bude vdp. Cyril Hamrák. Všetkých Vás srdečne pozývame. Viac informácii na plagátoch.
  • Krížové cesty počas pôstneho obdobia budú bývať takto: vo farskom kostole v piatok o 17:30 a v nedeľu o 14:00; v kostole na Brezovci v piatok a v nedeľu o 18:00; vo Vyšnom Kubíne v piatok o 16:30 a v nedeľu o 08:45 hod. Tento týždeň bude mať pobožnosť v piatok vo farskom kostole žalmisti, na Brezovci – birmovanci.
  • Vo štvrtok 14.03.2019, po sv. omši bude vo farskom kostole adorácia, o jej prípravu prosíme terciárov.
  • Sviatosť krstu budeme vysluhovať v nedeľu 17.03.2019, po sv. omši o 08:45 hod. v kostole na Brezovci.
  • Ruža sv. Anjela strážcu obetovala pre potreby kostola 100 eur. Pán Boh zaplať.
  • Rádio Lumen vás pozýva na 15. rozhlasovú púť do Sanktuária Božieho Milosrdenstva          v Krakove. Púť sa uskutoční v sobotu 4. mája 2019.
  • Upratovanie farského kostola bude v sobotu po rannej svätej omši. O pomoc prosíme veriacich z ulice SNP 1201 a Lucenkova 1203 a 1233.
  • Upratovanie kostola na Brezovci bude v sobotu po rannej sv. omši a v pondelok po večernej sv. omši. O pomoc prosíme veriacich z ulice: D. Hrdinov 2039 a 2040.
  • Upratovanie kostola vo VK: rod. Slušňáková.

BOHOSLUŽOBNÝ PORIADOK VO FARNOSTI DOLNÝ KUBÍN

Tu sa nachádza podrobný rozpis miesta i času svätých omší a ich úmyslov vo farnosti Dolný Kubín. Veľké písmená D, F, H, O PO označuju mená kňazov, ktorí danú svätú omšu slúžia. Tento program sa však môže meniť v závislosti od okolností a potreby kňazov. (Skratky: D - dekan Ľubomír Pekarčík, F - kaplán František Ondrek, H – kaplán Dominik Holubčík, O - kaplán Filip Orlovský). Skratky FK, Br, VK a NsP označujú kostol, kde sa koná bohoslužba (Fk - farský kostol, Br - Brezovec, VK - Vyšný Kubín, NsP - kaplnka v nemocnici s poliklinikou, CSŠ – Cirkevná spojená škola).

 

Po

11.3.

 

Fk

06:00

Za zdravie pre Agnes L.

D

18:00

Za zdravie a BP pre Valériu

F

Br

18:30

+ Mária, Peter a Jozef Pajtáš

H

CSŠ

07:45

Za dary DS pre maturantov

O

Ut

12.3

 

 

Fk

06:00

Za maturantov

D

18:00

+ Michal a Margita Kajan a rod. Majdušovská

F

Br

18:30

Za zdravie a BP pre Andreja a Máriu

O

NsP

16:00

+ Zuzana Naništová

H

St

13.3.

 

Fk

 

Br

06:00

Poďakovanie za 70 r. života Antona

D

18:00

+ Adela Hubčíková

H

18:30

Za zdravie a BP pre Štefana s rodinou

F

CSŠ

07:45

+ František, Jozef, Andrej, Helena a Alžbeta

O

Št

14.3.

 

 

Fk

06:00

+ Viera a Ľudmila

D

18:00

+ Štefánia a Eva Záhradníková

F

Br

17:00

+ Pavol Altuchov

O

NsP

16:00

Za Z a BP pre Dalibora

H

Pia

15.3.

 

 

 

Fk

06:00

Za živú rod. Halajovú

D

18:00

Za zdravie a BP pre deti

O

Br

18:30

+ Štefan

F

VK

17:00

+ Ján Suroviak

H

So

16.3.

 

Fk

06:30

+ Cyprián a Mária Kereškény

D

 

+ Janka, Jozef a Daniela

F

18:00

+ Roman Zámečník

H

Br

07:00

Za uzdravenie tela i duše pre vnuka Timoteja

O

Ne

17.3.

 

 

 

 

Druhá

 pôstna nedeľa

 

Fk

06:30

+ Jozef, Helena a Žaneta

H

09:00

+ Vladimír Horn

O

11:00

Za veriacich

D

14:45

+ Mária Mužilová

F

Br

07:45

Za zdravie a BP pre Margitu Slameníkovú a jej rod.

D

10:00

+ starí a prastarí rodičia

O

18:30

Za zdravie a BP pre Martinka

F

NsP

16:00

+ Mária a Jozef Rambala

F

VK

09:15

Za BP pre rodinu Hubčíkovú

 H