Úvod » Oznamy » Prvá pôstna nedeľa

Prvá pôstna nedeľa

(8. týždeň, 19.02. -25.02. 2018)

Farské oznamy

  • Dnes je jarná zbierka na charitu pri východe z kostola. Pri poslednej zbierke sa vyzbieralo 106 949,95€ Úprimné Pán Boh zaplať za vaše milodary. Jarná zbierka bude použitá na skvalitnenie služieb vo všetkých charitných zariadeniach Oravy, Liptova a Spiša.
  • Dnes  o 15:00 hod. v kostole na Brezovci začíname cyklus Pôstnych kázni ako prípravu na Veľkú Noc. Pôstne kázne budú spojené s modlitbou korunky Božieho milosrdenstva. Témou je – Sila a poslanie svätej omše v živote človeka a Cirkvi. Pôstnym kazateľom bude vsdp. Juraj Spuchľák riaditeľ rádia Lumen. Všetkých Vás srdečne pozývame. Viac info. na plagátoch.
  • Krížové cesty počas pôstneho obdobia budú bývať takto: vo farskom kostole v piatok o 17:30 a v nedeľu o 14:00; v kostole na Brezovci v piatok a v nedeľu o 18:00; vo Vyšnom Kubíne v piatok o 16:30 a v nedeľu o 08:45 hod. Tento týždeň bude mať pobožnosť v piatok vo farskom kostole sestry Salezianky a spolupracovníci, na Brezovci – žalmisti Keďže Svätý Otec František stanovil, že piatok 23. február 2018 bude Dňom modlitby a pôstu za pokoj v Demokratickej republike Kongo, v Južnom Sudáne a na celom svete, tak budeme na tento úmysel prosiť pri piatkových krížových cestách.
  • Vo štvrtok 22.02.2018, po sv. omši bude vo farskom kostole adorácia, o jej prípravu prosíme ružencové bratstvo.
  • Naša Cirkevná spojená škola sa opäť uchádza o 2% z vašej dane. Tlačivá si môžete stiahnuť z webovej stránky školy www.radlinskeho.sk, alebo sú aj k dispozícii vytlačené vzadu na stolíku v kostoloch. Za podporu našej školy ďakujeme.
  • Cestovná kancelária AWERTOUR ponúka letecký zájazd do Fatimy, Santiaga de Composlely a Bragy v termíne od 10.7 – 14.7.2018. Cena je 690€. Bližšie informácie nájdete na nástenke. Prihlásiť sa môžete do konca marca v kancelárii farského úradu.
  • Upratovanie farského kostola bude v sobotu po rannej svätej omši. O pomoc prosíme veriacich z ulice Okružna 2059 a 2060.
  • Upratovanie kostola na Brezovci bude v sobotu po rannej sv. omši a v pondelok po večernej sv. omši. O pomoc prosíme veriacich z ulice Mierová 1960 a 1961
  • Upratovanie kostola vo VK: rod. Kvasničáková.

Bohoslužobný poriadok vo farnosti Dolný Kubín

Tu sa nachádza podrobný rozpis miesta i času svätých omší a ich úmyslov vo farnosti Dolný Kubín. Veľké písmená D, B, H, O PO označuju mená kňazov, ktorí danú svätú omšu slúžia. Tento program sa však môže meniť v závislosti od okolností a potreby kňazov. (Skratky: D - dekan Ľubomír Pekarčík, B - kaplán Martin Bartoš, H – kaplán Dominik Holubčík, O - kaplán Filip Orlovský a PO – výpomocný duchovný Peter Olexák). Skratky FK, Br, VK a NsP označujú kostol, kde sa koná bohoslužba (Fk - farský kostol, Br - Brezovec, VK - Vyšný Kubín, NsP - kaplnka v nemocnici s poliklinikou, CSŠ – Cirkevná spojená škola). 

Po

19.2.

 

 

Fk

06:00

+ brat Jozef a teta Johana

O

18:00

+ Anna, Anton, Mária Oščadnická

B

Br

18:30

Za zdravie a BP pre Martu Lakoštíkovú

H

Ut

20.2.

 

 

Fk

06:00

+ Mojmír

D

18:00

+ Cyprián a Mária Kereškény

H

Br

18:30

+ Eduard a Mária Šofranko

B

NsP

16:00

+ Margita

O

St

21.2.

 

 

Fk

 

Br

06:00

+ starí rodičia a Gizela Fekete

D

18:00

18:30

+ Ján, Anna a Jozef Janček

+ Severín Kubinec

H

B

Št

22.2.

 

Katedra sv. Petra, apoštola

 

Fk

06:00

+Juraj, Terézia a Karol

D

18:00

+ Jozef, Gizela a Pavel Zich

O

Br

17:00

+ Štefan Pidik (1. výročie)

H

NsP

16:00

+ Margita Farbáková

B

Pia

23.2.

 

Fk

06:00

+ Viliam Gizela a sestra Eva

D

18:00

Za zdr. a BP pre Michaelu Vicaňovú, 40 rokov

B

Br

18:30

+ Margita a Ondrej Meľo

O

VK

17:00

Za zdravia a BP pre Agnešu

H

So

24.2.

 

Fk

06:30

+ Žofia, Jaroslava a Anton Bajčí

D

18:00

+ Jozef a Cecília Zaťko

B

Br

07:00

Za BP pre rod Burošovú

H

Ne

25.2.

 

 

 

 

Druhá pôstna nedeľa

 

Fk

06:30

+ Mária, Jozef, Marianka

B

09:00

Za jubilujúcich manželov Jozefa a Annu (35.r.)

H

11:00

Za veriacich

D

14:45

Za zdravie a BP pre syna Ondreja

O

Br

07:45

+ Rudolf Russina

D

10:00

+ Monika Petráková

H

18:30

Na úmysel

PO

NsP

16:00

Za zdravie a BP pre Danielu

O

VK

09:15

Peter Páterek

B