Úvod » Oznamy » Prvá adventná nedeľa

Prvá adventná nedeľa

(49. týždeň, 02.12.2019 – 08.12.2019)

 • Dnes je zbierka na charitu pri východe z kostola. Spišská katolícka charita ďakuje všetkým dobrodincom, ktorí prispejú na charitnú zbierku.
 • Tento týždeň je prvopiatkový. Spovedať budeme ráno pred a počas sv. omše a okrem toho:         FARSKÝ KOSTOL:  v stredu a piatok od 16:00 hod.

                                   BREZOVEC: v utorok od 16:00 hod. a vo štvrtok od 15:00 hod.

                                   Vyšný Kubín: v piatok od 16:00 hod.

 • Od pondelka budeme mávať počas celého adventu vo farskom kostole ranné tzv. rorátne sv. omše, na ktoré vás srdečne pozývame.
 • Na budúcu nedeľu navštívia našu farnosť Bosí karmelitáni, ktorí v rámci sv. omší urobia adventnú duchovnú obnovu pre našu farnosť.
 • V sobotu 7.12.2019, budú náuky. Krstná v Pastoračnom centre (vzadu za farským úradom) a sobášna na farskom úrade so začiatkom o 08:00 hod.
 • Sviatosť krstu budeme vysluhovať v zmenenom čase v nedeľu, 8.12.2019, v kostole na Brezovci po sv. omši o 8:45.
 • V sobotu máme prvú sobotu v mesiaci – Fatimskú. Začneme ráno o 07:00 hod. v kostole na Brezovci modlitbou ruženca, nasleduje svätá omša a záver tvorí adorácia s Eucharistickým požehnaním. Sviatosť oltárna bude vystavená do 15:00 hod.
 • Vo štvrtok 05.12. po sv. omši bude vo farskom kostole adorácia, ktorú pripraví učiteľov cirkevnej školy.
 • V spolupráci s mestským výborom Brezovec, vás pozývame na podujatie „Mikuláš na Brezovci.“ Dňa 5.12.2019 o 15:30 na Námestí Jána Vojtaššáka. V programe účinkujú žiaci ZUŠ Ivana Ballu, Adam Michalica a detský spevácky zbor našej farnosti.
 • Upratovanie farského kostola bude v sobotu po svätej omši. O pomoc prosíme veriacich z ulice Na Sihoti 1154 a 1156.
 • Upratovanie kostola na Brezovci bude v piatok po večernej svätej omši a v pondelok po večernej sv. omši.  O pomoc prosíme veriacich z ulice D. Hrdinov 2041 a Ľ. Štúra 2044.
 • Upratovanie vo Vyšnom Kubíne rod. Morincová.

BOHOSLUŽOBNÝ PORIADOK VO FARNOSTI DOLNÝ KUBÍN

Tu sa nachádza podrobný rozpis miesta i času svätých omší a ich úmyslov vo farnosti Dolný Kubín. Veľké písmená D, F, H a O  označujú mená kňazov, ktorí danú svätú omšu slúžia. Tento program sa však môže meniť v závislosti od okolností a potreby kňazov. (Skratky: D - dekan Ľubomír Pekarčík, F - kaplán František Ondrek, H – kaplán Dominik Holubčík, A - kaplán Andrej Ondrejka). Skratky FK, Br, VK a NsP označujú kostol, kde sa koná bohoslužba (Fk - farský kostol, Br - Brezovec, VK - Vyšný Kubín, NsP - kaplnka v nemocnici s poliklinikou, CSŠ – Cirkevná spojená škola).

 

 

Po

02.12.

 

Fk

 

06:00

Poď. za 100 r. života Irena Kuráň rod. Lucká

D

18:00

+ rodičia Mária a Jozef Krasňan

F

Br

CSŠ

18:30

07:45

+ Alojz Oparty

+ Cyprián a Mária Kereškény

H

A

 

Ut

03.12.

 

Sv. František Xaverský

kňaza

Fk

 

06:00

Za rodinu Gabriela Smoleňa

D

18:00

+ Milan Bobček

H

Br

18:30

+ Ema a Rudolf Červeňanský

A

NsP

16:00

Na úmysel Margity Chovanovej

F

 

St

04.12.

 

 

Fk

 

Br

CSŠ

06:00 18:00

+ Štefan V.

Za Z a BP pre Annu a Miroslava

D

H

18:30

07:45

+ František a Johana Mužila

+  rodičov, deti a ich rodiny

F

A

 

 

Št

05.12.

 

 

Fk

 

Br

 

NsP      

06:00

18:00

17:00

 

16:00

+ Mária Šikalová

+Margita, Oľga a František Pavlíkovci

+ Ondrej Farbák

 

Poďakovanie za 10. výročie sobáša Michala a Sidónie

D

H

A

 

F

 

Pia

06.12.

 

Sv. Mikuláša, biskupa

Fk

06:00

+ Štefan Matuška

D

18:00

+ Mária Petrisová

F

Br

18:30

Za z a BP pre Vieru a Ľudovíta Rýdzika

A

VK

17:00

+ Anton a Terézia

H

So

07.12.

 

Sv. Ambróz,

biskup a učiteľ Cirkvi

Fk

 

 

Br

06:30

 

18:00

07:00

+ Ján a Matilda Hucík

+ Mária Šálková 1. výr.

+ Anna a Ján Buček

Za obrátenie vnuka Jakuba

D

H

A

F

 

 

 

 

Ne

08.12.

 

 

 

Druhá adventná nedeľa

 

 

Fk

06:30

+ Juraj Melek

F

09:00

Na úmysel

K

11:00

Na úmysel

K

14:45

Za Z a BP pre rod. Brezinovú

A

Br

07:45

Za veriacich

D

10:00

Na úmysel

K

18:30

Na úmysel

K

NsP

16:00

Na úmysel

K

VK

09:15

+ Elena Skubeňová

H