Úvod » Oznamy » Prvá adventná nedeľa

Prvá adventná nedeľa

(49. týždeň, 04.12. – 10.12. 2017)

Farské oznamy

  •  Dnes je zbierka na charitu pri východe z kostola. Spišská katolícka charita ďakuje všetkým dobrodincom, ktorí prispejú na charitnú zbierku.
  •  Od pondelka budeme mávať počas celého adventu vo farskom kostole ranné tzv. rorátne sv. omše, na ktoré vás srdečne pozývame.
  •  Vo štvrtok 07.12. po sv. omši bude vo farskom kostole adorácia, ktorú pripravia sr. Saleziánky a spolupracovníci.
  • V piatok je slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie. Je to prikázaný sviatok, sv. omše v našej farnosti budú takto: FK: 06:00, 08:00, 14:45, 18:00; BR: 07:00, 16:00, 18:30; VK 17:00 hod.
  •  V sobotu bude v našej farnosti slávnosť vysielania koledníkov Dobrej noviny. Otec biskup bude sláviť sv. omšu v kostole na Brezovci o 10:45 pre všetky deti z Oravy a Liptova zapojené do koledovania. Po sv. omši bude pre deti pripravený program na Cirkevnej škole.
  •  Z rozhodnutia KBS sa Druhá adventná nedeľa bude sláviť ako biblická nedeľa. 
  •  Upratovanie farského kostola bude v sobotu po rannej svätej omši. O pomoc prosíme veriacich z ulice Na Sihoti 1166 a 1167.
  •  Upratovanie kostola na Brezovci bude v sobotu po rannej svätej omši a v pondelok po večernej sv. omši.  O pomoc prosíme veriacich z ulice Chočská 1531 – 1534.
  •  Upratovanie vo Vyšnom Kubíne rod. Marettová.

Bohoslužobný poriadok vo farnosti Dolný Kubín

Tu sa nachádza podrobný rozpis miesta i času svätých omší a ich úmyslov vo farnosti Dolný Kubín. Veľké písmená D, B, H, O PO označuju mená kňazov, ktorí danú svätú omšu slúžia. Tento program sa však môže meniť v závislosti od okolností a potreby kňazov. (Skratky: D - dekan Ľubomír Pekarčík, B - kaplán Martin Bartoš, H – kaplán Dominik Holubčík, O - kaplán Filip Orlovský a PO – výpomocný duchovný Peter Olexák). Skratky FK, Br, VK a NsP označujú kostol, kde sa koná bohoslužba (Fk - farský kostol, Br - Brezovec, VK - Vyšný Kubín, NsP - kaplnka v nemocnici s poliklinikou, CSŠ – Cirkevná spojená škola). 

Po

4.12.

 

 

Fk

06:00

Za zdravie a BP pre Máriu – 70. r. života

Za zdravie a BP pre rod. Jozefa Bečku

D

B

18:00

+ Peter Pecho

O

Br

18:30

+ Miroslav Katrenčík

H

Ut

5.12.

 

 

Fk

 

06:00

+ Ladislav, Augustín, Juraj a Agneša Grenčík

D

18:00

Za dary DS pre Stanislava

H

Br

18:30

+ z rod. Čaučíkovej

B

NsP

16:00

+ Elena Medvecká

O

St

6.12.

 

Sv. Mikuláša, biskupa

Fk

 

Br

06:00

 18:00

+ Štefan Matuška

+ Agneša Janceková

+ Ján a Terézia Janťák

D

B

H

18:30

+ Milan (2. výr.)

O

Št

7.12.

 

Sv. Ambróz,

biskup a učiteľ Cirkvi

Fk

 

Br

NsP       

06:00

18:00

17:00

16:00

+ Ján a Agnesa Košarišťan

+ Ondrej a Katarína Čierny

+ Jozef a Terézia Flajsovci

+ Roman Hrubec

D

B

O

H

Pia

8.12.

 

 

 

Nepoškvrnené počatie Panny Márie,

slávnosť

Fk

06:00

08:00

14:45

+ Ján Kakačka

Za túžbu pre mladých slúžiť vo farnosti

Za zdravie pre Elenku

D

O

O

18:00

Za BP pre členov ružencového bratstva DK

B

Br

07:00

16:00

18:30

Za veriacich

Za zdravie a BP pre Vladimíra Škvarku

Za Z a BP pre Evu Hrudovú

D

B

H

VK

17:00

+ Žofia a Anton Ondrek

H

So

09.12.

 

 

Fk

06:30

+ Štefan Matuška

D

18:00

+ Svetozár, Jozef, Mária a Matilda

O

Br

07:00

10:45

Za Z a BP pre Moniku a Michala Hrudových

Na úmysel

H

Š

Ne

10.12.

 

 

 

Druhá adventná nedeľa

 

 

Fk

06:30

+ Ján a Emília Štajer

O

09:00

+ Ján, Mária, Božena a Ján

B

11:00

Za veriacich

D

14:45

+ Milan Záň

H

Br

07:45

+ Jozef Vrabec

D

10:00

+ Jiří Novák

B

18:30

Na úmysel

PO

NsP

16:00

Za BP a pokoj v rodine

H

VK

09:15

+ Gabriela a Milan

O