Úvod » Oznamy » Piata veľkonočná nedeľa

Piata veľkonočná nedeľa

Bohoslužobný poriadok vo farnosti Dolný Kubín

Od 3.5.2021 do 9.5.2021

 • Tento týždeň je prvopiatkový. Spovedať budeme ráno pred a počas sv. omše a okrem toho:       FARSKÝ KOSTOL:  v pondelok, stredu a v piatok od 16:00 hod.                              BREZOVEC:            v utorok od 16:00 a vo štvrtok od 15:00 hod.                            Vyšný Kubín:       v piatok od 16:00 hod.
 • Od pondelka 3.5.2021 bude prebiehať vo farskom kostole generálna oprava organu. Z toho titulu bude chór uzatvorený a pohreby počas týždňa budú bývať v kostole na Brezovci.
 • Vo štvrtok po sv. omši bude vo farskom kostole adorácia do 19:45. O prípravu poprosíme lektorov.
 • Vo štvrtok bude detská sv. omša o 17:00 v kostole na Brezovci len pre prvoprijímajúce deti. A o 18:30 pre ostatných.
 • V piatok bude sv. omša len pre birmovancov o 17:00 v kostole na Brezovci. A o 18:30 pre ostatných.
 • Za priaznivých okolností 1. sv. prijímanie v našej farnosti bude 30.5.2021 a birmovka 20.6.2021. Bližšie informácie vám priebežne povieme podľa vývoja situácie.
 • Ku chorým pôjdeme tento piatok 7.5.2021. Kto by z akéhokoľvek dôvodu kňaza nemohol prijať (napríklad je chorý, alebo niekto z rodiny pozitívny), prosím oznámte to na farskom úrade.
 • Májové pobožnosti sa modlíme 15 min. pred každou sv. omšou.
 • Upratovanie farského kostola bude v sobotu po rannej svätej omši. O pomoc prosíme veriacich z ulice Športovcov 1178, 1179.
 • Upratovanie kostola na Brezovci bude v sobotu po rannej a v pondelok po večernej sv. omši.  O pomoc prosíme veriacich z ulíc Bottova, Šmidkeho a Na Kopanici.
 • Upratovanie vo Vyšnom Kubíne: rod. Kubasová.

BOHOSLUŽOBNÝ PORIADOK VO FARNOSTI DOLNÝ KUBÍN

Tu sa nachádza podrobný rozpis miesta i času svätých omší a ich úmyslov vo farnosti Dolný Kubín. Veľké písmená D, B, H, U a A  označujú mená kňazov, ktorí danú svätú omšu slúžia. Tento program sa však môže meniť v závislosti od okolností a potreby kňazov. (Skratky: D - dekan Ľubomír Pekarčík, B - kaplán Ján Bystriansky, H – kaplán Dominik Holubčík, U – výpomocný duchovný Miloš Ucháľ, A - kaplán Andrej Ondrejka). Skratky FK, Br, VK a NsP označujú kostol, kde sa koná bohoslužba (Fk - farský kostol, Br - Brezovec, VK - Vyšný Kubín, NsP - kaplnka v nemocnici s poliklinikou, CSŠ – Cirkevná spojená škola

Po

3.5

Sv. Filipa a Jakuba, apoštolov

sviatok

Fk

06:00

+ Mária
a Gustáv Balajka

D

+ Ľubomíra

A

12:00

+ Štefan Pompáš

U

18:00

+ Agnesa a Izidor Gajdoš

B

Br

18:30

Za Z a BP pre rodinu
Bernolákovú

H

Ut

4.5

Fk

06:00

+ Otília, František
a Ivan Janotík

D

+ Irena

H

12:00

+ Ervín Martinka

U

18:00

Za dar viery, nádeje a lásky
pre r. Škutovú

B

Br

18:30

+ Henrieta

A

  

   St

5.5

Fk

06:00

+ Jozef Bečka

D

+ Ľubomír

A

12:00

+ Ján Škvarček

U

18:00

Za Z a BP pre rod.
Jozefa Bečku

B

Br

18:30

+ Ján

H

Št

6.5

Fk

06:00

+ z rod. Tomáškovej

D

12:00

+ František a Eva
Martinková

U

18:00

Za Z a BP pre Jaromíra, Petra
a Lenku Močáry

H

Br

17:00

Na úmysel ordinára

A

18:30

Za Z a BP pre
rod. Miroslava Škvarku

B

Pia

7.5

Fk

06:00

+ Katarína, Jozef
a Terézia, Juraj

D

12:00

+ Štefan a Berta
Pompášová

U

18:00

Za ružu sv. Pátra Pia

A

Br

17:00

+ Ján
a Miroslav Prílepok

H

18:30

+ Anna
a Emil Pavlík

B

VK

17:00

Na úmysel

So

8.5

Fk

06:30

Za + z rod. Urbanovej

D

Za členov ruže sv. Anny

H

15:00

Sobášny obrad

H

18:00

Poď za 60 r. života Antónie

B

+ Ladislav Hostinský, kňaz

U

Br

07:00

Na úmysel

A

Ne

9.5

Šiesta veľkonočná
nedeľa

Fk

06:30

+ Rastislav Bajdík

B

09:00

Za Božiu pomoc pre Matúša

A

11:00

Za veriacich

D

14:45

Za Z a BP pre
Petra

H

17:00

+ František Tondra, biskup

U

Br

07:45

+ Mária Koníčková

D

10:00

+ Jozef
Mrovčák

A

12:00

Poďak. za
86 r. života

H

16:00

Na úmysel

18:30

Na úmysel

VK

09:15

Za BP pre Tibora a rodinu

B