Úvod » Oznamy » Piata Veľkonočná nedeľa

Piata Veľkonočná nedeľa

 (20. týždeň, 11.05.2020 – 17.05.2020)

  • Májové pobožnosti budú bývať vo farskom kostole a v kostole na Brezovci 15 min. pred večernými svätými omšami
  • Vysluhovanie sviatosti zmierenia bude prebiehať zaužívaným spôsobom 45 min. pred každou sv. omšou.
  • Deti, ktoré sa pripravujú na prvé sväté prijímanie, pečiatky do kartičiek zatiaľ dostávať nebudú, ale podpísať im to môžu do odvolania ich rodičia.

BOHOSLUŽOBNÝ PORIADOK VO FARNOSTI DOLNÝ KUBÍN

Tu sa nachádza podrobný rozpis miesta i času svätých omší a ich úmyslov vo farnosti Dolný Kubín. Veľké písmená D, F, H a O  označujú mená kňazov, ktorí danú svätú omšu slúžia. Tento program sa však môže meniť v závislosti od okolností a potreby kňazov. (Skratky: D - dekan Ľubomír Pekarčík, F - kaplán František Ondrek, H – kaplán Dominik Holubčík, A - kaplán Andrej Ondrejka). Skratky FK, Br, VK a NsP označujú kostol, kde sa koná bohoslužba (Fk - farský kostol, Br - Brezovec, VK - Vyšný Kubín, NsP - kaplnka v nemocnici s poliklinikou, CSŠ – Cirkevná spojená škola).

 

 

 

Po

11.5.

 

 

 

Fk

06:00

Prosba o šťastný pôrod

D

 

12:00

+ Júlia a Anton Michalica

H

 

18:00

+ Veronika Ďaďová

A

 

Br

07:00

Za farnosť Dolný Kubín

H

 

18:30

Za uzdravenie pre Simonu Fejovú

F

 

 

Ut

12.5.

 

 

 

Fk

06:00

Za uzdravenie Dalibora Kapitána

D

 

12:00

Za farnosť Dolný Kubín

F

 

18:00

Poďak. za dar života (70. výročie J)

H

 

Br

07:00

+ Ján a Mária

F

 

18:30

+ Jozef Palider

A

 

 

St

13.5.

 

Blahoslavenej Panny Márie Fatimskej

 

 

Fk

06:00

Za sr. Veroniku Sucháňovú

D

 

12:00

Za z a BP pre rod. Marty, Jožka Staš

A

 

18:00

Za zdravie a BP pre Janku a Katarínu

F

 

Br

07:00

Za farnosť Dolný Kubín

A

 

18:30

Za Z a BP pre Luciu

H

 

 

Št

14.5.

 

 

Sv. Mateja, apoštola

Sviatok

 

 

Fk

06:00

Za dary DS a B. ochranu pre rodinu a dcéry

D

 

12:00

+ Vlasta Kurátorová

H

 

18:00

Za z a BP pre Júliu Kvasničákovú

A

 

Br

07:00

Za farnosť Dolný Kubín

H

 

18:30

+ Jozef, František a Ivan

F

 

 

Pia

15.5.

 

Sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka, Spomienka

 

 

Fk

06:00

+ Štefan a Angela Kapičák

D

 

12:00

+ Jozef Janák (10. výročie)

F

 

18:00

+ Žofia Zvolenčáková a Mária Minarčíková

H

 

Br

07:00

Za farnosť Dolný Kubín

F

 

18:30

Za farnosť Dolný Kubín

A

 

VK

17:00

+ Albín Paluga

A

 

 

So

16.5.

 

 

Fk

06:30

Za zdravie detí, dary DS a požehnanie pre vnúčatá

D

 

18:00

+ Jana, Terézia, Jana, Mária Baľák

A

 

Br

07:00

+ Marta

H

 

18:30

+ Vladimír, Ján, Ivan

F

Pre seniorov

VK

17:00

Za farnosť Dolný Kubín

H

 

 

 

 

 

Ne

17.5

 

 

 

 

 

Šiesta Veľkonočná nedeľa

Pre seniorov

Fk

06:30

+ Štefan Salva

H

 

09:00

+ Jozef Baňas

A

 

11:00

Za veriacich

D

 

14:45

Za zdravie a BP pre rod. Ošťadnickú

F

Pre seniorov

17:00

Za obrátenie manžela Štefana

A

 

20:00

Na úmysel

 

Pre seniorov

Br

07:45

+ Roman Hrubec

D

 

10:00

+ Mária a Jozef

A

 

12:00

+ Viktória, Ondrej a Cecília

F

Pre seniorov

16:00

+ Bibiana, Karol, Ján Adamec

F

 

18:30

Na úmysel

 

 

VK

09:15

+ Blažej  a Elena

H