Úvod » Oznamy » Piata veľkonočná nedeľa

Piata veľkonočná nedeľa

(18. týždeň, 30.04. – 06.05. 2018)

Farské oznamy

 • Vyšlo nové číslo Farského listu. Ponúka opäť mnoho článkov, aktualít z našej farnosti, rozhovor, recept či súťaž pre deti. Zakúpiť si ho môžete pri východe z kostola.
 • Tento týždeň je prvopiatkový. Vzhľadom na to, že sa bude tento týždeň maľovať farský kostol budeme spovedať v upravenom čase. Spovedať budeme ráno pred a počas sv. omše a okrem toho:                                                                             FARSKÝ KOSTOL:        v pondelok, v stredu a v piatok od 17:00 hod.

      BREZOVEC:                   v utorok od 16:00 a vo štvrtok od 15:00 hod.

      Vyšný Kubín:                 v piatok od 16:00 hod.

Prosíme, aby ste využili možnosť spovede hlavne ráno vo farskom kostole a v kostole na Brezovci.

 • Vo štvrtok 3.5.2018 je výročný deň smrti biskupa Mons. Františka Tondru (2012).
 • Vzhľadom na to, že sa maľuje farský kostol sa štvrtková adorácia presúva na Brezovec. Sviatosť oltárna bude vystavená po sv. omši vo Fatimskej kaplnke do 20:00 hod., o prípravu adorácie prosíme ružencové bratstvo.
 •  V sobotu 05.05.2018, budú náuky. Krstná v Pastoračnom centre (vzadu za farským úradom) a sobášna na farskom úrade so začiatkom o 08:00 hod.
 • V sobotu máme prvú sobotu v mesiaci – Fatimskú. Začneme ráno o 07:00 hod. v kostole na Brezovci modlitbou ruženca. Sviatosť oltárna bude po sv. omši vystavená vo fatimskej kaplnke do 15:00 hod.
 • Vzhľadom na maľovanie kostola sviatosť krstu budeme vysluhovať v nedeľu 06.05.2018 v kostole na Brezovci pri sv. omši o 10:00 hod.
 • Májové pobožnosti sa modlíme 15 min. pred každou sv. omšou v kostole na Brezovci a vo farskom kostole budú májové pobožnosti počas maľovania po sv. omši. Zároveň prosíme, aby ste sa ruženec počas maľovania modlievali súkromne.
 • Na farnosti nášho dekanátu sa obrátil kňaz Roman Vajdyč, ktorý pôsobí v chudobnej ukrajinskej farnosti Kinloď, s prosbou o vykonanie zbierky na podporu tejto farnosti. Jeho žiadosť podporil jeho užgorodský diecézny biskup Milan Šášik a súhlas na vykonanie takejto zbierky dal aj náš diecézny biskup Štefan Sečka. Na budúcu nedeľu po sv. omšiach bude zbierka na podporu tejto farnosti.
 • Do 31. mája 2018 môžu záujemcovia (rodičia, zákonní zástupcovia) podávať žiadosti o prijatie dieťaťa do cirkevnej materskej školy.
 • Z príležitosti výročia fatimských zjavení sa organizuje púť do skalného sanktuária v Ladciach 12. 5. 2018 (sobota). Kto by mal záujem, nech sa zapíše na pripravený zoznam v sakristii počas týždňa.
 • Ruža sv. Dominika venovala pre potreby kostola 100 eur. Pán Boh zaplať.
 • Upratovanie farského kostola bude v sobotu po maľovaní o 17:00 hod. O pomoc prosíme veriacich z ulice Alej slobody 1881, 1882, 1884.
 • Upratovanie kostola na Brezovci bude v sobotu po rannej sv. omši a v pondelok po večernej sv. omši. O pomoc prosíme veriacich z ulice M. Hattalu 2048 a 2049.
 • Upratovanie vo VK: rod. Škvarková.

Bohoslužobný poriadok vo farnosti Dolný Kubín

Tu sa nachádza podrobný rozpis miesta i času svätých omší a ich úmyslov vo farnosti Dolný Kubín. Veľké písmená D, B, H, O PO označuju mená kňazov, ktorí danú svätú omšu slúžia. Tento program sa však môže meniť v závislosti od okolností a potreby kňazov. (Skratky: D - dekan Ľubomír Pekarčík, B - kaplán Martin Bartoš, H – kaplán Dominik Holubčík, O - kaplán Filip Orlovský). Skratky FK, Br, VK a NsP označujú kostol, kde sa koná bohoslužba (Fk - farský kostol, Br - Brezovec, VK - Vyšný Kubín, NsP - kaplnka v nemocnici s poliklinikou, CSŠ – Cirkevná spojená škola). 

Po

30.4.

 

Fk

06:00

+ Bohumír a Mária Maretta

D

18:00

Za BP pre rod. Jurigovú

B

Br

CSŠ

18:30

07:45

Za Jozefa M.

+ Ondrej, Helena a František Krasničan

H

O

Ut

1.5.

 

 

Fk

06:00

+ Anna a Ján Buček

D

18:00

+ Viktor Pňaček

H

Br

18:30

Za zdravie a BP pre vnuka Matúša

B

NsP

16:00

+ Lajoš, Jaroslav, Ján a Jozef Mráz

O

St

2.5.

 

Sv. Atanáza,

biskupa a učiteľa Cirkvi

Fk

 

Br

06:00

+ Žaneta, Helena a Jozef

D

18:00

Za pomoc a svetlo DS pre deti

H

18:30

Poďakovanie za 40 r. života Lucia Poloncová

B

CSŠ

07:45

Za Z a pevnú vieru pre rodiny Andrei, Ivany a Silvie

O

Št

3.5.

 

Sv. Filipa a Jakuba,

 apoštolov

Fk

06:00

+ Ján a Jozefína Matuška

D

18:00

+ Mária a Bartolomej Molnár

H

Br

17:00

Za BP a ochranu pre manželov Luciu a Ivana

O

NsP

16:00

+ Pavol, Margita a Vendelín

B

Pia

4.5.

 

Fk

06:00

+ Pavlína, Andrej a Milan

D

18:00

+ Ema a Rudolf Červeňanskí

B

Br

18:30

+ Rastislav

O

VK

17:00

+ Michal a Anna

H

So

5.5.

 

Fk

06:30

+ Ján a Žofia Kuhajda

+ Ján Tomaško

D

H

18:00

+ Amália a Aristid

O

Br

07:00

+ členov ruže sv. Bernarda

B

Ne

6.5.

 

 

 

Šiesta veľkonočná

nedeľa

 

Fk

06:30

+ Sebastian a Jana Jakubjak

B

09:00

Za šťastný pôrod pre Lucku

O

11:00

Za veriacich

D

14:45

Na úmysel

H

Br

07:45

+ Mons. František Tondra

D

10:00

Za zdravie a BP pre rodinu Maruniakovú

O

18:30

Na úmysel

P

NsP

16:00

Za duše v očistci

H

VK

09:15

Za zdravie a BP pre rodinu Spišákovú

B