Úvod » Oznamy » Piata pôstna nedeľa

Piata pôstna nedeľa

  • Bohoslužobný poriadok vo farnosti Dolný Kubín

    Od 22.3.2021 do 28.3.2021

  • Počas zákazu vychádzania bude možné sledovať sv. omšu cez facebook v pracovné dni ráno o 7:00 a večer od 17:30, kedy začne modlitba sv. ruženca a po ňom bude sv. omša. V nedele a prikázané sviatky bude sv. omša cez facebook a TVDK o 9:00 hod.
  • Dávame na vedomie, že aj tento rok je možné zapísať svoje dieťa do našej cirkevnej školy, či už materskej, alebo do prvého ročníka základnej školy. Viac informácií o zápise a prihláškach nájdete na stránke školy www.radlinskeho.sk
  • Krížové cesty počas pôstneho obdobia budú bývať online  a to v piatok pred svätou omšou o 17:30 a v nedeľu o 14:00. Vysielané budú prostredníctvom facebooku a v nedeľu o 14:00 aj cez Tv Dk.
  • Na budúci týždeň sa v noci z 27. na 28. marca mení čas. O 02:00 hod. si ručičky hodiniek posunieme na 03:00 hod.
  • Od pondelka do piatku bude vo farskom kostole aj v kostole na Brezovci vyložená SVIATOSŤ OLTÁRNA a to v čase od 8:00 do 17:00 hod. Počas adorácie od 8:00 do 11:00 a od 14:00 do 17:00 bude prítomný aj kňaz. Úmysel adorácie je za ukončenie pandémie, za chorých a prípravu na Veľkú noc.

BOHOSLUŽOBNÝ PORIADOK VO FARNOSTI DOLNÝ KUBÍN

Tu sa nachádza podrobný rozpis miesta i času svätých omší a ich úmyslov vo farnosti Dolný Kubín. Veľké písmená D, B, H, U a A  označujú mená kňazov, ktorí danú svätú omšu slúžia. Tento program sa však môže meniť v závislosti od okolností a potreby kňazov. (Skratky: D - dekan Ľubomír Pekarčík, B - kaplán Ján Bystriansky, H – kaplán Dominik Holubčík, U – výpomocný duchovný Miloš Ucháľ, A - kaplán Andrej Ondrejka). Skratky FK, Br, VK a NsP označujú kostol, kde sa koná bohoslužba (Fk - farský kostol, Br - Brezovec, VK - Vyšný Kubín, NsP - kaplnka v nemocnici s poliklinikou, CSŠ – Cirkevná spojená škola

 

 

 

 Po

22.3

 

 

Fk

 

 

07:00

Za zdravie a BP pre Rudolfa a Emíliu

D

 

+ Jozef a Anna

H

 

Za BP pre Annu, Boženu a syna Petra

A

18:00

Na úmysel

B

 

+ Monika

U

 

 

  Ut

23.3

 

 

Fk

 

 

 

07:00

+ Augustín Janeček

D

 

+ Ján a Alžbeta

H

 

Za zdravie a BP pre Annu

A

18:00

Na úmysel

B

 

Za BP pre Agnešu Palkovú

U

 

 

  St

24.3

 

 

 

Fk

 

 

07:00

+ Zita Belejová

D

 

Za Z a BP pre rod. Holubčíkovú

H

 

Za BP pre rod. Jozefa Marettu a Eriku s rodinou.

A

18:00

Na úmysel

B

 

+ Viktor Maretta

U

 

 

  Št

25.3

 

Zvestovanie Pána

Slávnosť

Fk

 

07:00

Za zdravie a BP pre Renátu Zrníkovú

D

 

Na úmysel

B

 

Za Z a BP pre Matildu a Jozefa

H

18:00

+ Eva Karkošová

A

 

+ Emília Štajerová

U

 

 

 Pia

26.3

 

 

 

Fk

07:00

Za veriacich

D

 

Na úmysel

B

 

+ z rod. Hladekovej

A

18:00

+Valéria a Ján Suroviak

H

 

Za z a BP pre Annu

U

 

 

  So

27.3

 

 

Fk

07:00

+ Milan Kompan

D

 

Za Z a BP pre Denisu 50 r.

H

 

+ Eva Vonšáková

A

18:00

Na úmysel

B

 

+ Pavol Kopánik

U

 

 

  Ne

28.3

 

 

Kvetná nedeľa

 

Fk

09:00

+ Ján Gnip kňaz

D

 

+ Monika, Helena a Metod

A

 

+Justína a Emil Hladek

H

 

Na úmysel

B

 

+ Vladimír

U