Úvod » Oznamy » Piata pôstna nedeľa

Piata pôstna nedeľa

Bez názvu(15. týždeň, 08.04.2019 – 14.04. 2019)

 • Dnes  o 15:00 hod. v kostole na Brezovci pokračujeme v cykle Pôstnych kázni ako prípravu na Veľkú Noc. Pôstne kázne budú spojené s modlitbou korunky Božieho milosrdenstva a krátkou adoráciou. Dnešná téma je: Uveriť! Pôstnym kazateľom bude vdp. Cyril Hamrák. Všetkých Vás srdečne pozývame.
 • Pozývame rodičov a priateľov Cirkevnej spojenej školy na duchovnú obnovu pred Veľkou nocou v pondelok, 8.4.2019. Témou obnovy je “Veľká noc v živote kresťana”. Začneme o 16:00 v kaplnke Cirkevnej spojenej školy s prednáškou, potom bude sv. omša a adorácia. Celý čas bude možnosť prijať sviatosť zmierenia. Príďte načerpať a pripraviť sa tak na najkrajšie kresťanské sviatky. 
 • V rámci duchovnej prípravy na tohtoročnú Veľkú noc pripravujeme z piatka na sobotu tzv. Noc pre Pána. Začneme sv. omšou vo farskom kostole on 18:00 hodine a po nej bude celonočný program (viď plagát) s možnosťou pristúpiť k sviatosti zmierenia. Ukončenie bude rannou sv. omšou o 6:30 hod. Úmyslom je dobre sa pripraviť na veľkonočnú sv. spoveď.
 • Štvrtková adorácia nebude
 • V piatok bude krížová cesta pred sv. omšou len v kostole na Brezovci, ktorú budú mať birmovanci. Vo farskom kostole bude krížová cesta v rámci  „Noci pre Pána“.
 • Spoločná veľkonočná spoveď:

SOBOTA  (13.04.2019):   14:00 – 16:00 hod.                          Vyšný Kubín

SOBOTA (13.04.2019):    10:00 – 12:00;   14:00 – 16:00    Farský kostol a Brezovec

NEDEĽA (14.04.2019):    14:00 – 17:00 hod.                         Brezovec

 • Vedenie Cirkevnej spojenej školy pozýva všetkých budúcich prvákov a ich rodičov na zápis do prvého ročníka základnej školy. Zápis sa bude konať 15. a 16. apríla 2019 (pondelok a utorok) od 14. 00 do 17. 00 v budove školy. Na zápis je potrebné priniesť rodný list dieťaťa. 
 • Vedenie Cirkevného gymnázia Andreja Radlinského v Dolnom Kubíne oznamuje rodičom a žiakom 5. ročníka, že prihlášku na osemročné štúdium v našom gymnáziu je potrebné odoslať najneskôr do 20. apríla 2019. Bližšie informácie sa dozviete na stránke školy.
 • Upratovanie farského kostola bude v sobotu po večernej sv. omši. O pomoc prosíme veriacich z ulice Na Sihoti 1161 a 1162.
 • Upratovanie kostola na Brezovci bude v sobotu po svätej spovedi o 16:00 a v pondelok po večernej sv. omši. O pomoc prosíme veriacich z ulice Ľ. Štúra 2047 a 2295.
 • O upratovanie kostola vo VK prosíme rod. Janotíková.

 

BOHOSLUŽOBNÝ PORIADOK VO FARNOSTI DOLNÝ KUBÍN

Tu sa nachádza podrobný rozpis miesta i času svätých omší a ich úmyslov vo farnosti Dolný Kubín. Veľké písmená D, F, H, O PO označuju mená kňazov, ktorí danú svätú omšu slúžia. Tento program sa však môže meniť v závislosti od okolností a potreby kňazov. (Skratky: D - dekan Ľubomír Pekarčík, F - kaplán František Ondrek, H – kaplán Dominik Holubčík, O - kaplán Filip Orlovský). Skratky FK, Br, VK a NsP označujú kostol, kde sa koná bohoslužba (Fk - farský kostol, Br - Brezovec, VK - Vyšný Kubín, NsP - kaplnka v nemocnici s poliklinikou, CSŠ – Cirkevná spojená škola).

 

Po

8.4.

 

 

Fk

06:00

Za zdravie a Božiu milosť pre Emíliu a Evu

D

18:00

+ Ján a Matilda Hubčík

F

Br

18:30

+ Peter Čierny

O

CSŠ

07:45

Prosba o B. milosti,dary DS a viery pre vnúčatá

O

Ut

9.4

 

Fk

06:00

+ Štefan, Mária a Vierka Babčák

D

18:00

+ brat Milan a Žofia

H

Br

18:30

+ Ľubomír Vraniak

O

NsP

16:00

+ Štefan Koma, kňaz

F

St

10.4.

 

 

Fk

 

06:00

Za zdravie a BP pre Agnesu L.

D

18:00

+ František Salaj

H

Br

 

CSŠ

18:30

 

07:45

Za zdravie a BP pre Annu Bielovú (60 rokov)

Poďakovanie za dožitých 70 r. Margity

F

 

O

Št

11.4.

 

Fk

06:00

Poďak. za 80 r. života

D

18:00

+ Ján Laskovský

H

Br

17:00

Za zdravie a BP pre Adama Povalu

O

NsP

16:00

Na úmysel

F

Pia

12.4.

 

Fk

06:00

+ Dezider Farský

D

18:00

 

24:00

Na úmysel

+ Mária Hudáková

Na úmysel

T

O

M

Br

18:30

Za mladých našej farnosti

F

VK

17:00

Za duše v očistci

H

So

13.4.

 

Fk

06:30

Za kňazov – spovedníkov

+ Ondrej Farbák 1. výr

D

O

18:00

+ Marián a Tomáš Zubaj

F

Br

07:00

Za Z a BP pre Ivana (50 r.)

H

Ne

14.4.

 

 

 

 

 

Kvetná nedeľa

 

Fk

06:30

+ Karol, Roman a Ignác

F

09:00

Na úmysel

H

11:00

Za veriacich

D

14:45

Za nemocných Augustína a Otíliu Šlachtových

O

Br

07:45

+ Akvinas Juraj Gabura – kňaz

D

10:00

Za Božiu pomoc pre Alžbetu a Juraja

O

18:30

+ Margita Šimon a Jozef

H

NsP

16:00

Poďakovanie za roky spoločného života

O

VK

09:15

Za Z a BP pre rod. Morincovú

F