Úvod » Oznamy » Piata pôstna nedeľa

Piata pôstna nedeľa

(12. týždeň, 19.03. – 25.03. 2018)

Farské oznamy

 • Pri východe z kostola je dnes zbierka pre prenasledovaných kresťanov a utečencov, zbierku vyhlásila Konferencia biskupov Slovenska.
 • Dnes (v nedeľu)  o 15:00 hod. v kostole na Brezovci pokračujeme v cykle Pôstnych kázni ako prípravu na Veľkú Noc. Pôstnej kázni predchádza Korunka k Božiemu Milosrdenstvu. Pôstnym kazateľom je vsdp. Juraj Spuchľák riaditeľ rádia Lumen. Všetkých Vás srdečne pozývame.
 • Dnes (v nedeľu) je v našej farnosti celodenná poklona vo farskom kostole od 12:00 hod. do 18:00 hod. ukončená bude krátkou pobožnosťou s požehnaním.
 • Spoločná veľkonočná spoveď:

PIATOK  (23.03.2018):    16:00 – 17:00 hod.                          Vyšný Kubín

SOBOTA (24.03.2018):    10:00 – 12:00;   14:00 – 16:30    Farský kostol a Brezovec

NEDEĽA (25.03.2018):    14:00 – 17:00 hod.                         Brezovec

 • Vysluhovanie sviatosti pomazania chorých v našej farnosti bude takto: V pondelok budeme udeľovať pomazanie chorých pri sv. omšiach vo farskom kostole ráno a večer. V stredu v kostole na Brezovci. 
 • Vo štvrtok 22.03.2018, po sv. omši bude vo farskom kostole adorácia, o jej prípravu prosíme učiteľov cirkevnej školy.
 • Krížové cesty Tento týždeň bude mať pobožnosť v piatok vo farskom kostole spevokol sv. Jána Pavla II. a na Brezovci – lektorov.
 • Dňa  23. marca 2018 (piatok) Cirkevná spojená škola v Dolnom  Kubíne srdečne pozýva rodičov a budúcich prvákov z materských škôl v našom meste na Deň otvorených dverí pre MŠ. Žiaci a učitelia si pre Vás chystajú bohatý program.
 • V noci z 24. na 25.03.2018 sa mení čas. O 02:00 hodine stredoeurópskeho času posúvame hodiny na 03:00 hodinu letného času.
 • Občianske združenie Fórum života organizuje 18. ročník „25. marec – Deň počatého dieťaťa“, ktorou si pripomíname, prejavujeme a šírime úctu k životu už od počatia. Každý z nás bol počatý, a preto je tento deň sviatkom každého z nás. Vyjadriť to môžeme nosením bielej stužky na odeve. Viac informácií nájdete na stránke www.25marec.sk.
 • V pondelok 26.03.2018 navštívime chorých, prosíme aby ste nahlásili tých, ku ktorým nechodíme na prvý piatok.
 • Upratovanie farského kostola bude v sobotu po rannej svätej omši. O pomoc prosíme veriacich z ulice Halašu.
 • Upratovanie kostola na Brezovci bude v sobotu po rannej sv. omši a v pondelok po večernej sv. omši. O pomoc prosíme veriacich z ulice D. Hrdinov 2039 a 2040.
 • Upratovanie kostola vo VK: rod. Slušňáková.

Bohoslužobný poriadok vo farnosti Dolný Kubín

Tu sa nachádza podrobný rozpis miesta i času svätých omší a ich úmyslov vo farnosti Dolný Kubín. Veľké písmená D, B, H, O PO označuju mená kňazov, ktorí danú svätú omšu slúžia. Tento program sa však môže meniť v závislosti od okolností a potreby kňazov. (Skratky: D - dekan Ľubomír Pekarčík, B - kaplán Martin Bartoš, H – kaplán Dominik Holubčík, O - kaplán Filip Orlovský). Skratky FK, Br, VK a NsP označujú kostol, kde sa koná bohoslužba (Fk - farský kostol, Br - Brezovec, VK - Vyšný Kubín, NsP - kaplnka v nemocnici s poliklinikou, CSŠ – Cirkevná spojená škola). 

 

Po

19.3.

 

Sv. Jozefa,

ženícha Panny Márie

Fk

06:00

+ Štefan, Terézia, Anna Kecera

D

18:00

Za BP pre Jozef Vonšák, Diana, Dianka, Jožko

B

Br

18:30

+ Margita Daudová

H

CSŠ

07:45

Za rod. Miroslava Havka

O

Ut

20.3

 

 

Fk

06:00

Poďakovanie za 87 r. života Jozefa

D

18:00

+ Andrej, Katarína, Ján Laskovský

B

Br

18:30

Za zdravie a BP dcéru Alenku s rod.

H

NsP

16:00

Za + brata Milana a Františka

O

St

21.3.

 

Fk

 

Br

06:00

+ Eduard Tretina st.

D

18:00

+ Marta a Michal Krebs

H

18:30

+ Amália a Ondrej Mlynárik

B

CSŠ

07:45

+ Magdaléna a Jozef

O

Št

22.3.

 

 

Fk

06:00

+ Antón, Anna Kvačka, Renáta Varchulík

D

18:00

+ Mária, Ignác a Vladimír Buzák

H

Br

17:00

+ Justína Šeligová

O

NsP

16:00

+ Justina a Vincent Vrabec

B

Pia

23.3.

 

 

 

Fk

06:00

+ Ondrej a Irena Ďaďová

D

18:00

+ Jozef, Božena a Mária

B

Br

18:30

+ Jozef Medvecký

O

VK

17:00

Za zdravie a BP pre rod. Hubčíkovú

H

So

24.3.

 

 

Fk

06:30

+ Emília Štajerová

D

 

+ Jozef a Anna

B

18:00

Na úmysel

O

Br

07:00

+ Margita Farnáková

H

Ne

25.3.

 

 

 

Kvetná nedeľa

 

Fk

06:30

+ Žofia Sviteková

O

09:00

Za členov ruže Pátra Pia

B

11:00

Za veriacich

M

14:45

+ Matej a Mária Beluško

H

Br

07:45

+ Oľga Ilčišinová

D

10:00

Na úmysel

T

18:30

Na úmysel

P

NsP

16:00

Za Z a BP pre Annu a Jána

H

VK

09:15

+ Anton a Terézia

O