Úvod » Oznamy » Piata nedeľa v období cez rok

Piata nedeľa v období cez rok

(7. týždeň, 11.02.2019 – 17.02. 2019)

  • Dnes pri sv. omši  v nemocničnej kaplnke o 16:00 hod. budeme vysluhovať sv. pomazania chorých z príležitosti Svetového dňa chorých.
  • Vo štvrtok 14.2.2019, po sv. omši bude vo farskom kostole adorácia, ktorú pripravia sr. Saleziánky a spolupracovníci.
  • Uchádzači o prijatie do kňazského seminára, ktorí sa chcú stať kňazmi a študovať dennú formu katolíckej teológie, môžu podať svoje prihlášky do 28.2.2019, cez farský úrad.
  • Upratovanie farského kostola bude v sobotu po rannej svätej omši. O pomoc prosíme veriacich z Malého Bysterca.
  • Upratovanie kostola na Brezovci bude v sobotu po rannej sv. omši a v pondelok po večernej sv. omši. O pomoc prosíme veriacich z ulice: Chočská 1536,1537,1538 a 2035.
  • Upratovanie vo VK: rod. Kvasničáková.

BOHOSLUŽOBNÝ PORIADOK VO FARNOSTI DOLNÝ KUBÍN

Tu sa nachádza podrobný rozpis miesta i času svätých omší a ich úmyslov vo farnosti Dolný Kubín. Veľké písmená D, F, H, O PO označuju mená kňazov, ktorí danú svätú omšu slúžia. Tento program sa však môže meniť v závislosti od okolností a potreby kňazov. (Skratky: D - dekan Ľubomír Pekarčík, F - kaplán František Ondrek, H – kaplán Dominik Holubčík, O - kaplán Filip Orlovský). Skratky FK, Br, VK a NsP označujú kostol, kde sa koná bohoslužba (Fk - farský kostol, Br - Brezovec, VK - Vyšný Kubín, NsP - kaplnka v nemocnici s poliklinikou, CSŠ – Cirkevná spojená škola).

 

 

Po

11.2.

 

Preblahoslavenej

Panny Márie Lurdskej

Fk

06:00

+ Karol, Anna a Karol Kreuz

D

 

18:00

+ Vladimír

F

Br

CSŠ

18:30

07:45

+ Mária, Peter a Jozef Pajtáš

Za zdravie a BP pre kňaza Štefana

H

O

Ut

12.2.

 

 

Fk

06:00

+ Juraj a Mária Dragan

D

18:00

+ otec Filip a brat Filip

F

Br

18:30

Za Z a BP pre Miroslava Vonšáka s rod.

H

NsP

16:00

+ Anna a Adam Škuta

O

St

13.2.

 

 

 

 

Fk

 

06:00

+ Anna Šimunová (1. výročie)

D

18:00

+ Bohumil

H

Br

18:30

+ Martin

F

CSŠ

07:45

+ Antónia Šimúnová (1. výročie)

O

Št

14.2.

 

Fk

06:00

+ František a Rozália Martvoň

D

18:00

Za Z a BP pre vnučku Michaelu

H

Br

17:00

+ Mária Žilincová

O

NsP

16:00

Za zdravie a BP pre kňaza Miloša

F

Pia

15.2.

 

Fk

06:00

+ Štefan a Pavol Brezina

D

18:00

Za zdravie a BP pre syna Mária

O

Br

18:30

+ Mária a Jozef Škvarka

F

VK

17:00

Karol a Ľudmila

H

So

16.2.

 

Fk

06:30

+ Karol Lešňovský

+ Gizela Kovalčíková

D

 H

18:00

+ Ján a Jozef

O

Br

07:00

+ Zuzana a Jozef Furinda

F

Ne

17.2.

 

 

Šiesta nedeľa v cezročnom období

 

 

 

Fk

06:30

+ Božena a Sabina

O

09:00

+ Albín a jeho rodičia

F

11:00

+ Šimon Šináľ

D

14:45

Za Z a BP pre Luciu

H

Br

07:45

 Za veriacich

D

10:00

Za zdravie a BP pre rod. Katrenčíkovú a Jarošovú

F

18:30

+ Jozef

H

NsP

16:00

Za Z a BP pre Lenku Vonšákovú s rod.

H

VK

09:15

+ Anton, Jozef a Janka

O