Úvod » Oznamy » Piata nedeľa v Cezročnom období

Piata nedeľa v Cezročnom období

  •  Z dôvodu chrípkovej karantény v nemocnici sa dnešná (nedeľná) sv. omša ruší a taktiež sa v nemocnici rušia sv. omše v utorok a štvrtok. Za pochopenie ďakujeme.
  • Vo štvrtok 13.2.2020, po sv. omši bude vo farskom kostole adorácia, ktorá bude tichá.
  • Uchádzači o prijatie do kňazského seminára, ktorí sa chcú stať kňazmi a študovať dennú formu katolíckej teológie, môžu podať svoje prihlášky do 29.2.2020, cez farský úrad.
  • Pozývame rodičov a priateľov detí z CŠ na tretie stretnutie duchovnej obnovy pre manželov. Obnova sa uskutoční 12.02.2020 o 17:00 v kaplnke CŠ.
  • Na budúcu nedeľu budú krsty po svätej omši o 8:45 v kostole na Brezovci.
  • Policajný zbor SR upozorňuje chodcov a najmä seniorov, aby dbali na svoju bezpečnosť a využívali reflexné prvky na svojich odevoch za zníženej viditeľnosti a vo večerných hodinách z dôvodu zvýšenia dopravných nehôd s účasťou chodcov. Myslite na svoju bezpečnosť a chráňte svoj život.
  • Pozývame mladých na duchovné cvičenia s témou „Človek duchovný“ v dňoch od 21.2 – 24.2.2020 na Spišskej Kapitule. Viac informácií na plagáte.
  • Upratovanie farského kostola bude v sobotu po rannej svätej omši. O pomoc prosíme veriacich z Pelhřimovska 1191 a 1192.
  • Upratovanie kostola na Brezovci bude v sobotu po rannej sv. omši a v pondelok po večernej sv. omši. O pomoc prosíme veriacich z ulice: M. Urbana a M. Hamuljaka.
  • Upratovanie vo VK: rod. Kyselová.

BOHOSLUŽOBNÝ PORIADOK VO FARNOSTI DOLNÝ KUBÍN

Tu sa nachádza podrobný rozpis miesta i času svätých omší a ich úmyslov vo farnosti Dolný Kubín. Veľké písmená D, F, H a O  označujú mená kňazov, ktorí danú svätú omšu slúžia. Tento program sa však môže meniť v závislosti od okolností a potreby kňazov. (Skratky: D - dekan Ľubomír Pekarčík, F - kaplán František Ondrek, H – kaplán Dominik Holubčík, A - kaplán Andrej Ondrejka). Skratky FK, Br, VK a NsP označujú kostol, kde sa koná bohoslužba (Fk - farský kostol, Br - Brezovec, VK - Vyšný Kubín, NsP - kaplnka v nemocnici s poliklinikou, CSŠ – Cirkevná spojená škola).

 

 

 

Po

10.2.

 

 

Sv. Školastiky, panny

Fk

06:00

Poďakovanie za 80 r. života – za zdravie a BP

D

 

18:00

Za všetkých verných zosnulých

F

Br

CSŠ

18:30

07:45

+ Juraj a Mária Dragan

Za pomoc v chorobe pre Alžbetu Podstávkovú

H

A

 

Ut

11.2.

Preblahoslavenej

Panny Márie Lurdskej

Fk

06:00

+ Karol Lešňovský

Za Z a BP pre Mariku s rodinou

D

A

18:00

+ Mária a Štefan Raffay

H

Br

18:30

+ Augustín a Marta Paluga

F

 

St

12.2.

 

 

 

 

Fk

 

06:00

+ Karol Kreutz a jeho rodičia

D

18:00

+ Jozef Bolek

H

Br

18:30

Poďakovanie za 70 rokov života

F

CSŠ

07:45

Vincent, Margita, Metod

A

 

Št

13.2.

 

Fk

06:00

+ Juraj Čierny – kňaz

+ Václav

D

H

18:00

+ Juraj a Júlia Kováčik

F

Br

17:00

+ Vendelín Florek

A

 

Pia

14.2.

 

Fk

06:00

+ Jozef Brezovský

D

18:00

+ Anastázia a Dominik

F

Br

18:30

+ Martin F.

A

VK

17:00

+ Milena, Ján Žofaj

H

 

So

15.2.

 

Fk

06:30

+ Štefan Salva

+ Ľudovít a Anna Dludík

D

F

18:00

Za zdravie a BP pre nášho pána dekana

A

Br

07:00

+ Ondrej, Mária a Róbert

H

 

 

 

 

Ne

16.2.

 

 

 

Šiesta nedeľa v cezročnom období

 

 

 

Fk

06:30

+ Štefan Salva

A

09:00

+ Ján Gážik (2. výročie)

F

11:00

Za veriacich

D

14:45

+ Ján Kvašňovský

H

Br

07:45

+ Alojz Oparty

D

10:00

+ Peter Tokarčík

F

18:30

Na úmysel

H

NsP

16:00

Na úmysel ???

H

VK

09:15

Za zdravie a BP pre Megy

A