Úvod » Oznamy » Piata nedeľa v cezročnom období

Piata nedeľa v cezročnom období

(6. týždeň, 05.02. – 11.02. 2018)

Farské oznamy

  • Vo štvrtok 8.2.2018 je Medzinárodný deň modlitby a povedomia o obchodovaní s ľuďmi, z tejto príležitosti bude večerná sv. omša vo FK venovaná tejto problematike a po sv. omši bude adorácia, o jej prípravu prosíme mládežnícky zbor.
  • Dňa 11.2.2018 (v nedeľu) je 26. Svetový deň chorých, z tohto dôvodu budeme v nedeľu pri sv. omši  v nemocničnej kaplnke o 16:00 hod. vysluhovať sv. pomazania chorých.
  • Uchádzači o prijatie do kňazského seminára, ktorí sa chcú stať kňazmi a študovať dennú formu katolíckej teológie, môžu podať svoje prihlášky do 28.2.2018, cez farský úrad.
  • Upratovanie farského kostola bude v sobotu po rannej svätej omši. O pomoc prosíme veriacich z ulíc  Pelhřimovskej 1195 a Okružnej 2061.
  • Upratovanie kostola na Brezovci bude v sobotu po rannej sv. omši a v pondelok po večernej sv. omši. O pomoc prosíme veriacich z ulice Odbojárov 1955 a 1957.
  • Upratovanie kostola vo VK: rod. Klocoková.

Bohoslužobný poriadok vo farnosti Dolný Kubín

Tu sa nachádza podrobný rozpis miesta i času svätých omší a ich úmyslov vo farnosti Dolný Kubín. Veľké písmená D, B, H, O PO označuju mená kňazov, ktorí danú svätú omšu slúžia. Tento program sa však môže meniť v závislosti od okolností a potreby kňazov. (Skratky: D - dekan Ľubomír Pekarčík, B - kaplán Martin Bartoš, H – kaplán Dominik Holubčík, O - kaplán Filip Orlovský a PO – výpomocný duchovný Peter Olexák). Skratky FK, Br, VK a NsP označujú kostol, kde sa koná bohoslužba (Fk - farský kostol, Br - Brezovec, VK - Vyšný Kubín, NsP - kaplnka v nemocnici s poliklinikou, CSŠ – Cirkevná spojená škola). 

Po

5.2.

 

Sv. Agáty,

panny a mučenice

Fk

06:00

+ Jozef Lúčka

D

18:00

+ Imro a Eva Šimková

B

Br

18:30

+ Dárius

H

CSŠ

07:45

+ rodičov Buľakových

O

Ut

6.2.

 

Sv. Pavla Mikiho a spoločníkov, mučeníkov

Fk

06:00

Za zdravie a BP pre manžela

D

18:00

+ Katarína a Jaroslav Ďurkovič

H

Br

18:30

+ Anton a Mária Ustaníkovci

B

NsP

16:00

+ z rodiny Burákovej

O

St

7.2.

 

 

Fk

 

06:00

+ z rod. Halajovej

D

18:00

Za Z a BP pre Alenku

H

Br

CSŠ

18:30

07:45

Poďakovanie za dožitých 70 rokov života

+ rodičia František a Paulína

B

O

Št

8.2.

 

Fk

06:00

+ Milan Mäsiar, Ján Lauko, František Baleja

D

18:00

+ Ján Gážik

B

Br

17:00

+ rodičia Ján a Helena Babic

O

NsP

16:00

+ Jozef Čieško

H

Pia

9.2.

 

 

Fk

06:00

Za duše v očistci

D

18:00

+ Ondrej a Zuzana Mlynárovi

B

Br

18:30

+ František a Amália Garabáš

O

VK

17:00

Na úmysel darcu

H

So

10.2.

 

Sv. Školastika,

panna

Fk

06:30

+ Bartolomej Ilčišín

D

18:00

+ Miroslav Zaťko

B

Br

07:00

Za Z a BP pre rod. Gajanovú

H

Ne

11.2.

 

 

 

Šiesta nedeľa v cezročnom období

 

Fk

06:30

+ Alfonz Svitek

O

09:00

+ Brigita Tkáčová

B

11:00

+ Mária a Juraj Dragan

D

14:45

+ Eva Jandeková a starí rodičia

H

Br

07:45

Za veriacich

D

10:00

Za zdravie a BP pre Danu, Jozefa a ich rodiny

B

18:30

Na úmysel

PO

NsP

16:00

Za BP pre deti

H

VK

09:15

+ Eugen

O