Úvod » Oznamy » Pätnásta nedeľa v období cez rok

Pätnásta nedeľa v období cez rok

(29. týždeň, 16.07. – 22.07. 2018)

FARSKÉ OZNAMY

  •  V nedeľu budeme sláviť výročie posviacky kostola Najsvätejšej Trojice vo Vyšnom Kubíne, svätá omša bude o 9:15 s formulárom výročia posvätenia chrámu.
  •  Farská katolícka charita v spolupráci so sestrami Vincentkami pozýva našich veriacich aj so zdravotným postihnutím na púť do farnosti Krivá v rámci programu „Duchovné stretnutie s blahoslavenou Zdenkou Schelingovou“. Púť sa bude konať 28.7.2018. Záujemcovia sa môžu prihlásiť do 25.7. 2018 v sakristií u pánov kostolníkov.
  •  Sviatosť krstu budeme vysluhovať v nedeľu 22. 7. 2018 v  kostole na Brezovci po sv. omši o 08:45 hod.
  •  Upratovanie farského kostola bude v sobotu po rannej svätej omši. O pomoc prosíme veriacich z ulice Lucenková 1205, 1206, 1207.
  •  Upratovanie kostola na Brezovci bude v sobotu po rannej svätej omši a v pondelok po večernej sv. omši. O pomoc prosíme veriacich z ulice Chočská 1536, 1537, 1538 a 2035.
  • Upratovanie vo Vyšnom Kubíne: rod. Klocoková.

BOHOSLUŽOBNÝ PORIADOK VO FARNOSTI DOLNÝ KUBÍN

Tu sa nachádza podrobný rozpis miesta i času svätých omší a ich úmyslov vo farnosti Dolný Kubín. Veľké písmená D, F, H, O PO označuju mená kňazov, ktorí danú svätú omšu slúžia. Tento program sa však môže meniť v závislosti od okolností a potreby kňazov. (Skratky: D - dekan Ľubomír Pekarčík, F - kaplán František Ondrek, H – kaplán Dominik Holubčík, O - kaplán Filip Orlovský). Skratky FK, Br, VK a NsP označujú kostol, kde sa koná bohoslužba (Fk - farský kostol, Br - Brezovec, VK - Vyšný Kubín, NsP - kaplnka v nemocnici s poliklinikou, CSŠ – Cirkevná spojená škola). 

 

 

Po

16.7.

 

 

Fk

06:00

Na úmysel

JB

18:00

+ Jozef Krasňan

O

Br

18:30

Za zdravie a BP pre Ľudmilu, 40. rokov

F

Ut

17.7.

Sv. Andreja Svorada a Benedikta, pustovníkov

 

Fk

06:00

Za zdravie a BP pre Viktorka

F

18:00

Na úmysel

JB

Br

18:30

Za zdravie a BP pre Marcelu

O

NsP

16:00

Za zdravie a BP pre dobrodincov

O

St

18.7.

 

 

Fk

06:00

Za zdravie a BP pre Renátu

O

 

18:00

+ Júlia a Štefan Pilátik

F

Br

18:30

Na úmysel

JB

Št

19.7.

 

Fk

06:00

Na úmysel

JB

18:00

Za zdravie a BP pre Evu

O

Br

17:00

+ Vavrinec 1. výročie smrti

F

NsP

16:00

Za Z a BP pre mamku Máriu a brata Jozefa

O

Pia

20.7.

 

Fk

06:00

+ Jozefína a Pavol Ondruš

F

18:00

+ Daniela Zaťková a + Milan Zorník

F

Br

18:30

Za obrátenie syna a jeho rodiny

O

VK

17:00

+ Matej a Anna

JB

So

21.7.

 

 

Fk

06:30

14:00

16:00

Na úmysel

Sobášna svätá omša

Sobášny obrad

JB

F

F

18:00

+ Irena a Ignác Ucháľovci

O

Br

VK

07:00

16:00

Poďakovanie za 35. rokov manželstva

Sobášna svätá omša

F

O

Ne

22.7.

 

 

Šestnásta nedeľa v cezročnom období

 

Fk

06:30

Na úmysel

JB

09:00

+ Jozef Jaššiak

F

11:00

Na úmysel

O

14:45

+ Stanislav Janček

F

Br

07:45

Za rodinu Chudíkovú

O

10:00

+ Oľga, Otomar a Milan Oleríny

F

18:30

Na úmysel

O

NsP

16:00

Na úmysel

JB

VK

09:15

Za veriacich z Vyšného Kubína

JB