Úvod » Oznamy » Pätnásta nedeľa v Cezročnom období

Pätnásta nedeľa v Cezročnom období

Bohoslužobný poriadok vo farnosti Dolný Kubín

Od 12.7.2021 do 18.7.2021

  • Dňa 19. júna 2021 zničil požiar príbytky 21 rodín žijúcim v obci Nová Belá (Nowa Biała) v Poľsku. Keďže táto dnešná časť Poľska patrila niekedy k Spišskej diecéze a dodnes tam žije slovenská komunita, spišský diecézny administrátor Mons. Ján Kuboš povzbudzuje Boží ľud našej diecézy, aby podľa svojich možností aj skromným milodarom prispeli na obnovu zničených domov. Zbierka prebieha prostredníctvom Spišskej katolíckej charity. Číslo účtu nájdete v plagáte na farských nástenkách.
  • Vyšlo nové číslo Farského listu, zakúpiť si ho môžete pri východe z kostola.
  • Upratovanie farského kostola bude v sobotu po rannej sv. omši. O pomoc prosíme veriacich z ulice Halašu.
  • Upratovanie kostola na Brezovci bude v sobotu po rannej svätej omši a v pondelok po večernej sv. omši. O pomoc prosíme veriacich z ulice Nemocničná 1947 a 1948.
  • Upratovanie vo Vyšnom Kubíne rod. Bystrianska.

BOHOSLUŽOBNÝ PORIADOK VO FARNOSTI DOLNÝ KUBÍN

Tu sa nachádza podrobný rozpis miesta i času svätých omší a ich úmyslov vo farnosti Dolný Kubín. Veľké písmená D, Z, H, U a A  označujú mená kňazov, ktorí danú svätú omšu slúžia. Tento program sa však môže meniť v závislosti od okolností a potreby kňazov. (Skratky: D - dekan Ľubomír Pekarčík, Z - kaplán Ján Zavacký, H – kaplán Dominik Holubčík, U – výpomocný duchovný Miloš Ucháľ, A - kaplán Andrej Ondrejka). Skratky FK, Br, VK a NsP označujú kostol, kde sa koná bohoslužba (Fk - farský kostol, Br - Brezovec, VK - Vyšný Kubín, NsP - kaplnka v nemocnici s poliklinikou, CSŠ – Cirkevná spojená škola

 

 

Po

12.7.

 

 

 

Fk

 

06:00

+ Žofia

D

 

12:00

+ Ľubka Vieriková, Filická

U

 

18:00

+ Margita

A

 

Br

18:30

+ František Eugen a Mária J.

Z

  

 

Ut

13.7.

 

 

 

 

 

Fk

 

 

 

06:00

+ Miroslav Prílepok

D

 

12:00

+ Jozef, Jaroslav

U

 

18:00

+ Florián, Mária a Alojz L.

Z

 

Br

18:30

+ Magdaléna a Alojz Lašovci

A

 

  

   St

14.7.

 

 

 

Fk

 

 

06:00

+ Alžbeta a Andrej

D

 

12:00

+ Karolína

U

 

18:00

+ Alfonz Macura 1. výročie

A

 

Br

18:30

+ rodičia Ján a Mária

Z

 

 

Št

15.7.

 

Sv. Bonaventúru,
biskupa a
učiteľa Cirkvi

 

Fk

 

 

06:00

Za BP pre Mirku, Katku, Petra a Vanesku

D

 

12:00

+ Jozefa Bečku

U

 

18:00

Za Božiu pomoc pre Kristínku

Z

 

Br

17:00

Etela Machajová

A

 

 

Pia

16.7.

 

 

 

Fk

 

 

06:00

Za BP pre Ľubomíra, Máriu a Janka

D

 

12:00

+ Anton, Anna Ustaník

U

 

18:00

+ Peter Konfala

A

 

Br

18:30

+ súrodenci Ján, Ivan, Vladimír

Z

 

VK

17:00

+ Žofia Janotová

Z

 

 

So

17.7.

Sv. Andreja
Svorada a Beňadika,
pustovníkov

 

Fk

06:30

+ František a Ľubica

D

 

18:00

Za zdravie Juraja

Z

 

Br

07:00

+ Terézia Halušková

A

 

 

 

 

Ne

18.7.

 

 

 

Šestnásta nedeľa
v cezročnom
období

 

Fk

06:30

Za duše v očistci

A

 

09:00

Za Božie požehnanie pre rodinu

Z

 

11:00

Za veriacich

D

 

14:45

Na úmysel

H

 

Br

07:45

Za BP pre rod. Machajovú

D

 

10:00

Za duše v očistci

Z

 

12:00

+ Milan

H

 

 

18:30

 

 

 

VK

09:15

Za BP pre Máriu Teličákovú

A