Úvod » Oznamy » Pätnásta nedeľa v Cezročnom období

Pätnásta nedeľa v Cezročnom období

(29. týždeň, 13.07.2020 – 19.07.2020)

  • Ruža sv. Dominika venovala na potreby kostola 120 €. Vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať!
  • Sviatosť krstu budeme vysluhovať v nedeľu 19. 7. 2020 v  kostole na Brezovci po sv. omši o 08:45 hod.
  • Upratovanie farského kostola bude v sobotu po rannej svätej omši. O pomoc prosíme veriacich z ulice Alej slobody 1881, 1882, 1884.
  • Upratovanie kostola na Brezovci bude v sobotu po rannej svätej omši a v pondelok po večernej sv. omši. O pomoc prosíme veriacich z ulice Odbojárov 1955 a 1957.
  • Upratovanie vo Vyšnom Kubíne: rod. Chládeková.

BOHOSLUŽOBNÝ PORIADOK VO FARNOSTI DOLNÝ KUBÍN

Tu sa nachádza podrobný rozpis miesta i času svätých omší a ich úmyslov vo farnosti Dolný Kubín. Veľké písmená D, F, H a O  označujú mená kňazov, ktorí danú svätú omšu slúžia. Tento program sa však môže meniť v závislosti od okolností a potreby kňazov. (Skratky: D - dekan Ľubomír Pekarčík, F - kaplán František Ondrek, H – kaplán Dominik Holubčík, A - kaplán Andrej Ondrejka). Skratky FK, Br, VK a NsP označujú kostol, kde sa koná bohoslužba (Fk - farský kostol, Br - Brezovec, VK - Vyšný Kubín, NsP - kaplnka v nemocnici s poliklinikou, CSŠ – Cirkevná spojená škola).

 

Po

13.7.

 

 

 

Fk

 

 

 

Br

06:00

+ Stanislav W.

D

 

18:00

Za pomoc a uzdravenie pre Alberta

A

 

18:30

+ Jozef Holubčík a Helena Vavrová

F

 

Ut

14.7.

 

 

 

Fk

 

 

Br

06:00

Za zdravie našich kňazov a za sv. otca Františka

D

 

18:00

Za zdravie a BP pre Karola

F

 

18:30

Za šťastlivý pôrod pre Reginu

A

 

  St

15.7.

Sv. Bonaventúru, biskupa a 

učiteľa Cirkvi

 

Fk

 

 

Br

06:00

Poďak. za 70 r. života Anna Lakoštíková

D

 

18:00

Za z a BP pre Ľudmilu

A

 

18:30

+ z rodiny Orlínovej

F

 

Št

16.7.

      

     

 

 

Fk

 

Br

06:00

Za z a BP pre Annu Povalovú

A

 

18:00

Na úmysel

A

 

17:00

+ z rodiny Hančíkovej

F

 

 

Pia

17.7.

Sv. Andreja Svorada a Benedikta, pustovníkov

 

 

Fk

 

 

Br

06:00

+ z rodiny Grätzerovej

F

 

18:00

Za Lukáša a Betku (10. výročie sobáša)

F

 

18:30

Na úmysel

A

 

VK

17:00

+ Roman Zajac

A

 

So

18.7.

 

 

 

Fk

06:30

Za zdravie pre vnúčatá a Nika

A

 

 

14:00

Sobášna sv. omša

F

 

 

15:00

Sobášna sv. omša

H

 

 

16:00

Sobášna sv. omša

H

 

 

18:00

Na úmysel

M

 

Br

07:00

+ z rodiny Romančíkovej

F

 

 

 

 

 

Ne

19.7.

 

 

 

Šestnásta nedeľa v Cezročnom období

 

Fk

06:30

Poďakovanie za 40 r. života Mariána

A

 

09:00

+ Martin Ondruš

A

 

11:00

+ Ivan Barťák (2. výročie)

F

 

14:45

Na úmysel

M

 

Br

07:45

+ Martin Florek

H

 

10:00

Za Z a BP pre Jozefa Buroša

H

 

16:00

Na úmysel

M

 

18:30

Na úmysel

H

 

VK

09:15

+ Štefan Hládek

F