Úvod » Oznamy » Osemnásta nedeľa v období cez rok

Osemnásta nedeľa v období cez rok

(32. týždeň, 06.08. – 12.08. 2018)

FARSKÉ OZNAMY

  • Dnes po večernej sv. omši na Brezovci pokračuje Kubínsky organový festival. Predstaví sa David Podstránecký.
  • Odchod autobusu na púť do Turzovky bude v nedeľu, 12.8. o 8:00 z parkoviska pred farským úradom.
  • K dispozícii sú fotky a DVD z prvého sv. prijímania. Vyzdvihnúť si ich môžete vo  fotopredajni v budove centrum Orava.
  • Upratovanie farského kostola bude v sobotu po rannej svätej omši. O pomoc prosíme veriacich z ulice Na Sihoti 1161 a 1162.
  • Upratovanie kostola na Brezovci bude v sobotu po rannej svätej omši a v pondelok po večernej sv. omši. O pomoc prosíme veriacich z ulice Nemocničná 1945 a 1946.
  • Upratovanie kostola vo Vyšnom Kubíne: rod. Chládeková.

BOHOSLUŽOBNÝ PORIADOK VO FARNOSTI DOLNÝ KUBÍN

Tu sa nachádza podrobný rozpis miesta i času svätých omší a ich úmyslov vo farnosti Dolný Kubín. Veľké písmená D, F, H, O PO označuju mená kňazov, ktorí danú svätú omšu slúžia. Tento program sa však môže meniť v závislosti od okolností a potreby kňazov. (Skratky: D - dekan Ľubomír Pekarčík, F - kaplán František Ondrek, H – kaplán Dominik Holubčík, O - kaplán Filip Orlovský). Skratky FK, Br, VK a NsP označujú kostol, kde sa koná bohoslužba (Fk - farský kostol, Br - Brezovec, VK - Vyšný Kubín, NsP - kaplnka v nemocnici s poliklinikou, CSŠ – Cirkevná spojená škola). 

 

 

Po

06.08.

 

 

Premenenie Pána

sviatok

Fk

06:00

+ Eduard a Margita Zachar

+ Emília Borončová

D

H

18:00

+ Margita Pňačková

F

Br

18:30

Za zdravie a BP pre Katku

O

Ut

07.08.

 

Fk

06:00

+ Eduard Zachar ml.

D

18:00

+ Zdena

F

Br

18:30

+Štefan a Veronika

JB

NsP

16:00

+ z rodiny Orolínovej

O

St

08.8.

 

Sv. Dominik,

kňaz

Fk

06:00

Na úmysel

JB

18:00

+ Ján

O

Br

18:30

+ Ján Pávnica 3. výročie smrti

F

Št

09.8.

Sv. Terézia Benedikta z Kríža

panna a mučenica, patrónka Európy

Fk

06:00

Na úmysel

F

18:00

Poďakovanie za 55 rokov života pre Máriu

F

Br

17:00

+ Ján Ištván

O

NsP

16:00

+ Štefan

O

Pia

10.8.

 

Sv. Vavrinec,

diakon a mučeník

Fk

06:00

+ Jozef a Mária Kavuliak

D

18:00

Na úmysel

H

Br

18:30

+ brat Jozef

O

VK

17:00

Za BP pre Máriu

F

So

11.8.

 

Sv. Klára,

panna

Fk

 

 

 

Br

06:30

11:00

15:00

16:00

+ Štefan Matúška

Sobášny obrad

Sobášna sv. omša

Sobášna sv. omša

D

H

O

O

18:00

+ Marek Butkaj

F

07:00

+ Dávid Červeň

H

Ne

12.8.

 

 

 

Devätnásta

nedeľa v cezročnom

období

 

Fk

06:30

Za rodinu Smoleňovú

O

09:00

Poďakovanie za 55 rokov života pre Milana

F

11:00

Za veriacich

D

14:45

+ Ján Kôpka

H

Br

07:45

+ Mária Kullová

D

10:00

Za zdravie a BP pre Gitku

F

18:30

Na úmysel

PO

NsP

16:00

Za Z a BP pre rod. Daudovú

H

VK

09:15

+ Mária a Ján Klocháň

JB