Úvod » Oznamy » Osemnásta nedeľa v Cezročnom období

Osemnásta nedeľa v Cezročnom období

32. týždeň (Od 03.08.2020 do 09.08.2020)

  • Dnes po večernej sv. omši na Brezovci sa začína Kubínsky organový festival. Predstaví sa organista, Alessandro Bianchi. Vstup je voľný. Všetkých srdečne pozývame.
  • V prvopiatkovom týždni budeme spovedať ráno pred a počas sv. omše, okrem toho:     FARSKÝ KOSTOL – pondelok, streda a piatok od 16:00 hod.                                       BREZOVEC – v utorok od 16:00 hod. a vo štvrtok od 15:00 hod.                                 Vyšný Kubín –         v piatok od 16:00 hod.
  • V sobotu 08.08.2020, budú náuky. Krstná v Pastoračnom centre (vzadu za farským úradom) a sobášna na farskom úrade so začiatkom o 8.00 hod.
  • Sviatosť krstu budeme vysluhovať v nedeľu 09.08.2020 pri sv. omši o 11:00 hod. vo farskom kostole.
  • Upratovanie farského kostola bude v sobotu po rannej svätej omši. O pomoc prosíme veriacich z ulice Železničiarov a Bernolákova.
  • Upratovanie kostola na Brezovci bude v sobotu po rannej svätej omši a v pondelok po večernej sv. omši. O pomoc prosíme veriacich z ulice Mierová 1966 a1967.
  • Upratovanie kostola vo Vyšnom Kubíne: rod. Kyselová.

BOHOSLUŽOBNÝ PORIADOK VO FARNOSTI DOLNÝ KUBÍN

Tu sa nachádza podrobný rozpis miesta i času svätých omší a ich úmyslov vo farnosti Dolný Kubín. Veľké písmená D, F, H a O  označujú mená kňazov, ktorí danú svätú omšu slúžia. Tento program sa však môže meniť v závislosti od okolností a potreby kňazov. (Skratky: D - dekan Ľubomír Pekarčík, F - kaplán František Ondrek, H – kaplán Dominik Holubčík, A - kaplán Andrej Ondrejka). Skratky FK, Br, VK a NsP označujú kostol, kde sa koná bohoslužba (Fk - farský kostol, Br - Brezovec, VK - Vyšný Kubín, NsP - kaplnka v nemocnici s poliklinikou, CSŠ – Cirkevná spojená škola).

 

 

Po

3.8.

 

 

Fk

 

Br

06:00

Za zdravie a BP pre dobrodincov

F

 

18:00

+ Vladimír Kubala

A

 

18:30

+ Peter Gálik

H

 

Ut

4.8.

Sv. Ján Mária Vianeney

kňaz

 

 

Fk

 

 

Br

06:00

+ Mária Gáliková

H

 

18:00

+ Stanislav Škuta

F

 

18:30

Za BP pre Adama Janáka

A

 

St

5.8.

 

 

Fk

 

Br

06:00

Na úmysel ordinára

A

 

18:00

+ Ján a Terézia Kucherková

H

 

18:30

Za z BP pre Darinku

F

 

Št

6.8.

Premenenie Pána

sviatok

 

Fk

 

Br

06:00

Na úmysel rod. Melicherčíkovej

F

 

18:00

Za uzdravenie pre Pavla

A

 

17:00

+ z rod. Muráňovej, Janíkovej a Adam

H

 

Pia

7.8.

 

 

 

Fk

 

Br

06:00

+ Margita Pňačková

F

 

18:00

+ Zuzana, Zdena a Marián

F

 

18:30

Za Z a BP pre Annu Kutlíkovú

A

 

VK

17:00

Za BP pre rod. Kovalovú

H

 

 

So

8.8.

 

Sv. Dominik,

kňaz

 

Fk

06:30

+ Jaroslav Budz

A

 

 

14:00

Sobášny obrad

A

 

 

16:00

Sobášny obrad

H

 

 

18:00

+ Eva Stráňová rod. Kubínyi

H

 

Br

07:00

+ Ján Pávnica ( 5. výr.)

F

 

 

 

  

Ne

9.8.

 

 

 

Devätnásta nedeľa v Cezročnom období

 

Fk

06:30

Na úmysel

D

 

09:00

+ Gabriela Greschnerová

A

 

11:00

+ Emil a Emília Bysterská

H

 

14:45

+ Mária, Ján a František Ďaďo

F

 

Br

07:45

Za veriacich

D

 

10:00

Za šťastlivý pôrod pre Reginu

A

 

16:00

Za z a BP pre Kvetoslava Belku (77 rokov)

F

 

18:30

Na úmysel

F

 

VK

09:15

+ Janka, Jozef, Anton

H