Úvod » Oznamy » Osemnásta nedeľa v Cezročnom období

Osemnásta nedeľa v Cezročnom období

(32. týždeň, 05.08.2019 – 11.08. 2019)

  • Dnes po večernej sv. omši na Brezovci pokračuje Kubínsky organový festival. Predstaví sa umelkyňa: Stefania Mettadelli. Na budúcu nedeľu pokračujeme koncertom Stanislava Šurina, ktorý bude hrať na organe a Helmuta Hauskellera z Nemecka, ktorý zahrá na panovej flaute. Všetkých srdečne pozývame.
  • Upratovanie farského kostola bude v sobotu po rannej svätej omši. O pomoc prosíme veriacich z ulice Halašu.
  • Upratovanie kostola na Brezovci bude v sobotu po rannej svätej omši a v pondelok po večernej sv. omši. O pomoc prosíme veriacich z ulice Chočská 1523, 1524, 1525, 1526.
  • Upratovanie kostola vo Vyšnom Kubíne: rod. Kubasová.

BOHOSLUŽOBNÝ PORIADOK VO FARNOSTI DOLNÝ KUBÍN

Tu sa nachádza podrobný rozpis miesta i času svätých omší a ich úmyslov vo farnosti Dolný Kubín. Veľké písmená D, F, H a O  označujú mená kňazov, ktorí danú svätú omšu slúžia. Tento program sa však môže meniť v závislosti od okolností a potreby kňazov. (Skratky: D - dekan Ľubomír Pekarčík, F - kaplán František Ondrek, H – kaplán Dominik Holubčík, A - kaplán Andrej Ondrejka). Skratky FK, Br, VK a NsP označujú kostol, kde sa koná bohoslužba (Fk - farský kostol, Br - Brezovec, VK - Vyšný Kubín, NsP - kaplnka v nemocnici s poliklinikou, CSŠ – Cirkevná spojená škola).

 

Po

05.8.

 

 

 

Fk

06:00

+ Karol a Július

H

18:00

+ Ondrej Borončo

A

Br

18:30

+Ľudovít Páterek (4. výročie)

F

 

Ut

06.8.

 

Premenenie Pána

sviatok

Fk

06:00

Poďakovanie za 60 rokov života

F

18:00

Poďakovanie za 13 rokov manželstva Lucie a Juraja

A

Br

18:30

+ Alojz Oparty

H

NsP

16:00

+ Anna a Michal Povala

A

St

07.8.

 

 

Fk

06:00

+ Zdena a Marián

A

18:00

+ Žofia Borončová

H

Br

18:30

Za uzdravenie Evy Brnušákovej

F

 

 

Št

08.8.

 

 

Sv. Dominik,

kňaz

Fk

06:00

Za zdravie a BP pre Máriu a Gabriela Povalu

A

18:00

Poďakovanie Márie za 70 rokov života

F

Br

17:00

Za duše v očistci

H

NsP

16:00

+ Margita a Eduard Holubčík

A

 

 

Pia

9.8.

Sv. Terézia Benedikta z Kríža

panna a mučenica, patrónka Európy

Fk

06:00

+ Margita a Jozef Dolanský

F

18:00

Za zdravie a BP pre Moniku a Vladimíra Povalu

A

Br

18:30

+ Michal, Margita a Michal Záň

H

VK

17:00

Poďak. za 60 r. pre Máriu

H

 

So

10.8.

  

Sv. Vavrinec,

diakon a mučeník

Fk

 

 

 

Br

06:30

16:00

Na poďak. za 55. r. manželstva

sobášna svätá omša

H

H

18:00

+ z rodiny Kuhajdovej, Drígľovej a sestru Máriu

A

07:00

+ Mária, Štefan, Mária, Ľudovít

A

 

 

 

 

Ne

11.8.

 

 

 

Devätnásta

nedeľa v cezročnom

období

 

Fk

06:30

+ Zoltán Reiter

D

09:00

Za rodinu Peškovú

A

11:00

Poďakovanie za 40 rokov manželstva Antona a Márie

H

14:45

Za BP pre Zuzanu a deti

A

Br

07:45

Za veriacich farnosti

D

10:00

+ Jozef Draganovský

A

18:30

+ Valéria Janáková

F

NsP

16:00

Za zdravie a BP pre Annu, Máriu a Libora

F

VK

09:15

+ Ján, Mária a Vierka

H