Úvod » Oznamy » Online sledovanie sv. omší z kostola sv. Kataríny Alexandríjskej

Online sledovanie sv. omší z kostola sv. Kataríny Alexandríjskej

Milí veriaci ponúkame vám možnosť sledovania priamych prenosov sv. omší z kostola sv. Kataríny Alexandríjskej. 

Sv. omše nájdete na nasledujúcich linkoch: 

1. Facebook RkcDK www.facebook.com/rkcdolnykubin