Úvod » Oznamy » Nedeľa Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa

Nedeľa Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa

(01. týždeň, 30.12.2019 – 05.01.2020)

 • Sv. omše na Silvestra budú vo farnosti takto: FK: 08:00 a 16:30 hod. Br: 09:00 a 16:30 hod. VK: 16:30 hod. Pri sv. omšiach bude poďakovanie Bohu za uplynulý rok.
 • V stredu je slávnosť Panny Márie Bohorodičky – prikázaný sviatok. Sväté omše budú ako v nedeľu. V nemocnici svätá omša nebude.
 • Vo štvrtok 04.01.2020, po sv. omši bude vo farskom kostole adorácia, o prípravu prosíme lektorov.
 • Stretnutie lektorov bude v pondelok 30.12.2019 po večernej svätej omši.
 • V sobotu máme prvú sobotu v mesiaci – Fatimskú. Začneme ráno o 07:00 hod. v Kostole na Brezovci modlitbou ruženca. Po ňom nasleduje svätá omša a záver tvorí adorácia s Eucharistickým požehnaním. Sviatosť oltárna bude následne prenesená k adorácii do Fatimskej kaplnky, kde bude do 15:00 hod.
 • Na budúcu  nedeľu bude už sv. omša aj v nemocnici o 16:00 hod.
 • Ďakujeme všetkým, ktorí prijali koledníkov Dobrej noviny. Koledníkov spolu bolo 58 a  vykoledovali 2774,25- eur.
 • Na nástenke (aj na internetovej stránke) nájdete nové rozplánovanie predmanželskej a predkrstnej prípravy na rok 2020.
 • V sobotu 4.01.2020, budú náuky. Krstná v Pastoračnom centre (vzadu za farským úradom) a sobášna na farskom úrade so začiatkom o 08:00 hod.
 • Sviatosť krstu budeme vysluhovať v nedeľu 5.01.2020 vo farskom kostole pri sv. omši o 11:00.
 • Upratovanie farského kostola bude v sobotu po rannej svätej omši. O pomoc prosíme veriacich z ulíc Na Sihoti 1166,1167.
 • Upratovanie kostola na Brezovci bude v sobotu po rannej svätej omši a v pondelok po večernej sv. omši. O pomoc prosíme veriacich z ulíc M. Hattalu 2048 a 2049.
 • Upratovanie VK: rod. Klockova.

BOHOSLUŽOBNÝ PORIADOK VO FARNOSTI DOLNÝ KUBÍN

Tu sa nachádza podrobný rozpis miesta i času svätých omší a ich úmyslov vo farnosti Dolný Kubín. Veľké písmená D, F, H a O  označujú mená kňazov, ktorí danú svätú omšu slúžia. Tento program sa však môže meniť v závislosti od okolností a potreby kňazov. (Skratky: D - dekan Ľubomír Pekarčík, F - kaplán František Ondrek, H – kaplán Dominik Holubčík, A - kaplán Andrej Ondrejka). Skratky FK, Br, VK a NsP označujú kostol, kde sa koná bohoslužba (Fk - farský kostol, Br - Brezovec, VK - Vyšný Kubín, NsP - kaplnka v nemocnici s poliklinikou, CSŠ – Cirkevná spojená škola).

 

 

Po

30.12.

 

 

 

 

Fk

06:00

 Františka a Rudolf Novák

D

18:00

Za dary Ducha Svätého a oslobodenie od rodových záťaží

A

Br

18:30

Za zdravie a BP pre deti Líviu a Matúša

F

 

Ut

31.12.

 

 

Sv. Silvestra

 

Fk

 

Br

 

VK

08:00

16:30

09:00

16:30

16:30

Za dobrodincov

Za dobrodincov

Za dobrodincov

Za dobrodincov

Za BP pre Rudolfa

A

F

D

A

H

 

 

 

St

1.1.

 

 

 

Panny Márie

Bohorodičky

Fk

 

 

 

Br

 

 

 VK

06:30

09:00

11:00

Za Z a BP pre Františka

+ z rod. Purdiakovej

Za veriacich

H

A

D

14:45

+ z rod. Fričovej

A

07:45

10:00

18:30

09:15

Za zdravie a BP pre Máriu Zanovitovú(50r.)

Za Z a BP pre Editu Cillikovú

Na úmysel

+ Jaroslav Kyška

 F 

H

A

F

 

Št

2.1.

Sv. Bazila Veľkého a Gregora Nazianzského

Fk

06:00

+ Vincent, Terézia a Juraj Paluga

Rod Ilčíková – Emília, Pavol a Zuzana

D

A

18:00

Za spovedníkov dekanátu DK

H

Br

17:00

+ Alžbeta a Cyril Kohár

F

 

Pia

3.1.

 

Fk

 

06:00

Za živých členov ruže sv. Juraja

D

18:00

Za Z a BP pre Vladimíra Siheľa

H

Br

VK

18:30

17:00

+ Július

+ Pavol a Mária

F

F

 

So

4.1.

 

 

 

Fk

 

Br

06:30

18:00

Za + členov ruže sv. Juraja

D

+ súrodenci Terézie a Pavla

H

07:00

+ Elena Svobodová

F

 

 

 

 

Ne

5.1.

 

 

 

 Druhá nedeľa po Narodení Pána 

Fk

06:30

+ Mária a Bohumír Maretta

H

09:00

+ Ema a Rudolf Červeňanskí

F

11:00

Za veriacich

D

14:45

Syn Pavol

A

Br

07:45

+ Antónia a Tomáš Grolmus

D

10:00

+ Adam Krištofík

F

18:30

Na úmysel

H

NsP

16:00

Za kňaza Patrika

A

VK

09:15

+ Ján a Terézia

H