Úvod » Oznamy » Nedeľa Najsvätejšej Trojice

Nedeľa Najsvätejšej Trojice

(22. týždeň, 28.05. – 03.06. 2018)

Farské oznamy

Tento týždeň je prvopiatkový. Spovedať budeme ráno pred a počas sv. omše a okrem toho:       

          FARSKÝ KOSTOL:  pondelok a piatok od 16:00 hod

          BREZOVEC:            v utorok a v stredu od 16:00 hod.

          Vyšný Kubín:                v piatok od 16:30 hod.

  • V nemocnici sv. omša vo štvrtok nebude. Svätá omša zo sviatku bude v stredu o 16:00 hod.
  • Vo štvrtok je prikázaný sviatok Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi. Sväté omše budú takto: FK: 06:00, 08:00, 14:45, 18:00 hod; BR: 07:00, 16:00, 18:30; VK: 17:00 hod. V prípade priaznivého počasia pri večerných svätých omšiach bude Eucharistická procesia. Veriaci, ktorý sa zúčastní v tento deň na recitovaní alebo speve hymnu Ctíme túto sviatosť slávnu – môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.
  • (iba na 10:00) Dnes je v našej farnosti slávnosť prvého sv. prijímania. Pozývame všetky prvoprijímajúce deti aj ich rodičov, aby využili tzv. „biely týždeň“. Sväté omše za účasti detí budú od pondelka do piatka v kostole na Brezovci o 18:30. Deti môžu prichádzať oblečené v slávnostných šatách a oblekoch.
  • V sobotu máme prvú sobotu v mesiaci – Fatimskú. Začneme ráno o 07:00 hod. v Kostole na Brezovci modlitbou ruženca. Po ňom nasleduje svätá omša a záver tvorí adorácia s Eucharistickým požehnaním. Sviatosť oltárna bude následne prenesená k adorácii do Fatimskej kaplnky, kde bude do 14:30 hod.
  • V sobotu 2.6.2018, budú náuky. Krstná v Pastoračnom centre (vzadu za farským úradom) a sobášna na farskom úrade so začiatkom o 08:00 hod.
  • Sviatosť krstu budeme vysluhovať v nedeľu 3.6.2017 vo farskom kostole pri sv. omši      o 11:00 hod.
  • „SILA DALITSKÝCH ŽIEN“ je iniciatíva pápežskej nadácie ACN Slovensko – Pomoc trpiacej Cirkvi, ktorá upozorňuje na diskrimináciu indických kresťanov, inšpiruje Slovákov k prehĺbeniu vlastnej viery a k pomoci. Informácie na www.pomoctrpiacim.sk a v bezplatnom časopise ACN, ktorý nájdete vzadu na stolíku.
  • Upratovanie farského kostola bude v sobotu ráno po sv. omši. O pomoc prosíme veriacich z ulice Fučíkova.
  • Upratovanie kostola na Brezovci bude v sobotu ráno po sv. omši a v pondelok po večernej. O pomoc prosíme veriacich z ulice Gagarinova, Tulská a Družby.
  • Upratovanie kostola vo VK: rod. Žofajová

Bohoslužobný poriadok vo farnosti Dolný Kubín

Tu sa nachádza podrobný rozpis miesta i času svätých omší a ich úmyslov vo farnosti Dolný Kubín. Veľké písmená D, B, H, O PO označuju mená kňazov, ktorí danú svätú omšu slúžia. Tento program sa však môže meniť v závislosti od okolností a potreby kňazov. (Skratky: D - dekan Ľubomír Pekarčík, B - kaplán Martin Bartoš, H – kaplán Dominik Holubčík, O - kaplán Filip Orlovský). Skratky FK, Br, VK a NsP označujú kostol, kde sa koná bohoslužba (Fk - farský kostol, Br - Brezovec, VK - Vyšný Kubín, NsP - kaplnka v nemocnici s poliklinikou, CSŠ – Cirkevná spojená škola). 

 

Po

28.5.

 

 

 

Fk

06:00

Za zdravie a BP pre Veroniku

D

18:00

Za zosnulých z rodiny

H

Br

18:30

+ Antónia a Tomáš Grolmus

O

Ut

29.5.

 

 

Fk

06:00

Za zdravie a BP pre Jozefa Grenčíka

D

18:00

+ Augustín a Viera Škvarka

B

Br

18:30

+ Ján Garabáš

O

NsP

16:00

+ Jozef a Mária

H

St

30.5.

 

 

Fk

06:00

+ Július Karcol

D

18:00

Za Z a BP pre Mariku,  Svetozára a deti

H

Br

NsP

18:30

16:00

+ Efrém

Za zdravie a BP pre Ľubomíra

O

 B

Št

31.5.

 

Najsvätejšie Kristovo

Telo a Krv,

slávnosť

Fk

06:00

08:00

14:45

Na úmysel ordinára

Za rodinu Jozefa Reľovského

Za Z a BP pre Romana

D

O

H

18:00

+ Ľubica Molčányiová

B

Br

 

 

07:00

16:00

18:30

Za veriacich

+ Juraj Tončík a Anna Pančíková

Za zdravie a BB pre Vierku Grmanovú

D

B

O

VK

17:00

Na úmysel

H

Pia

1.6.

 

Sv. Justína,

mučenica

Fk

06:00

+ Žofia Borončová

Za duše v očistci

D

H

18:00

Za zdravie a BP pre Katarínu

B

Br

18:30

+ Elena Mikalová

O

VK

17:00

Za zdravie a BP pre sestru Otíliu

P

So

2.6.

 

Fk

06:30

Na úmysel

D

15:00

16:00

Sobášna svätá omša

Sobášna svätá omša

H

H

18:00

Za pokoj v našej vlasti

O

Br

07:00

15:00

+ Paulína (10. výr.)

Sobášna svätá omša

B

O

Ne

3.6.

 

 

Deviata nedeľa v cezročnom období

 

Fk

06:30

Na úmysel

H

09:00

+ Ján Lehotský

O

11:00

Za veriacich

D

14:45

+ Ján Kôpka

B

Br

07:45

Na úmysel ordinára

D

10:00

Za všetkých, ktorý pomáhali pri prvom sv. prijímaní

O

18:30

Na úmysel

P

NsP

16:00

+ Helena a Miro

B

VK

09:15

Za Milana a rodinu

H