Úvod » Oznamy » Nedeľa Krstu Krista Pána

Nedeľa Krstu Krista Pána

Bohoslužobný poriadok vo farnosti Dolný Kubín

Od 11.1.2021 do 17.1.2021

  • Dnes sa končí Vianočné obdobie. Nasleduje Obdobie cez rok pred Pôstnym obdobím. Vyslovujeme úprimné poďakovanie všetkým veriacim, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom zapojili do prípravy a priebehu vianočných sviatkov. Pán Boh zaplať!
  • Počas zákazu vychádzania bude možné sledovať sv. omšu cez facebook v pracovné dni ráno o 7:00 a večer od 17:30, kedy začne modlitba sv. ruženca a po ňom bude sv. omša. V nedele a prikázané sviatky bude sv. omša cez facebook a TVDK o 9:00 hod.
  • Uchádzači o prijatie do kňazského seminára, ktorí sa chcú stať kňazmi a študovať katolícku teológiu, môžu podať svoje prihlášky do 28.02.2021, cez farský úrad.

BOHOSLUŽOBNÝ PORIADOK VO FARNOSTI DOLNÝ KUBÍN

Tu sa nachádza podrobný rozpis miesta i času svätých omší a ich úmyslov vo farnosti Dolný Kubín. Veľké písmená D, B, H, U a A  označujú mená kňazov, ktorí danú svätú omšu slúžia. Tento program sa však môže meniť v závislosti od okolností a potreby kňazov. (Skratky: D - dekan Ľubomír Pekarčík, B - kaplán Ján Bystriansky, H – kaplán Dominik Holubčík, U – výpomocný duchovný Miloš Ucháľ, A - kaplán Andrej Ondrejka). Skratky FK, Br, VK a NsP označujú kostol, kde sa koná bohoslužba (Fk - farský kostol, Br - Brezovec, VK - Vyšný Kubín, NsP - kaplnka v nemocnici s poliklinikou, CSŠ – Cirkevná spojená škola

 

 

Po

11.1

 

 

 

Fk

 

 

07:00

Za čl. ruže Márie Magdalény

D

 

+ Jozef Buch

H

18:00

+ Daniela Lauková

A

 

Na úmysel

B

 

+ Michal Andris, kňaz

U

 

Ut

12.1

 

 

Fk

 

 

 

07:00

Za zdravie a BP pre Vlastu Ferancovú

D

 

Za Z a BP pre Veroniku

H

18:00

+ Marta a Augustín Paluga

A

 

Na úmysel

B

 

Na úmysel

U

 

   St

13.1

 

 

 

Fk

 

 

07:00

+ Vasil Papiak

D

 

+ Vladimír Kubala

H

18:00

+ Mária Iglárová

A

 

Na úmysel

B

 

+ Jozef

U

 

 

Št

14.1

 

Fk

 

07:00

Za uzdravenie a BP pre Renátu

D

 

+ Anna Mäsiarová

H

18:00

+ Mikuláš a Anna Balkový

A

 

Na úmysel

B

 

Za BP pre Václava

U

 

 

Pia

15.1

 

Fk

07:00

Za zdravie a BP rod. Bernolákovej

D

 

+ Justína Hladeková

H

18:00

+ Gizela Gašperák Mužilová a Ján Mužila

A

 

Na úmysel

B

 

+ Ján Mäsiar

U

 

 

So

16.1

 

 

Fk

07:00

Za Z a BP pre Jaroslava Žofaja (50 r.)

D

 

Za Z a BP pre rod. Jurášovú

H

18:00

Za Z a BP pre rod. Vajdulákovú

A

 

Na úmysel

B

 

+ Ignác Hrubý, kňaz

U

 

 

Ne

17.1

 

Druhá nedeľa v cezročnom období

 

Fk

09:00

Za veriacich

D

 

Za Z a BP pre sestru Eriku

H

 

Za Z a BP pre Annu, Alojza, Jozefa s rodinami

A

 

Na úmysel

B

 

Na úmysel ordinára

U