Úvod » Oznamy » Nedeľa Krista Kráľa

Nedeľa Krista Kráľa

Bohoslužobný poriadok vo farnosti Dolný Kubín

Od 22.11.2021 do 28.11.2021

  • Dnes po všetkých omšiach, bude odpustová ofera. Za vaše milodary srdečné Pán Boh zaplať!
  • Vo štvrtok po sv. omši bude vo farskom kostole adorácia. O prípravu prosíme mládež.
  • Na budúcu nedeľu bude požehnanie adventných vencov pred každou sv. omšu. Adventné vence môžete položiť pred obetný stôl.
  • Na 1. adventnú nedeľu sa uskutoční pravidelná zbierka na Spišskú katolícku charitu.
  • 27.11. si pripomíname zjavenie Nepoškvrnenej Panny Márie sv. Kataríne Laboure v Paríži v roku 1830. V tomto zjavení má pôvod Zázračná medaila aj apoštolát podomová návšteva PM – kaplnka, ktorá putuje po rodinách a do ktorej ste sa prihlásili. V sobotu 27.11.2021 o 7:00 hod. bude sv. omša v kostole na Brezovci, kde budú požehnané a odovzdané kaplnky Panny Márie na putovanie do rodín! Ste srdečne pozvaní a vítaní!
  • Upratovanie farského kostola bude v sobotu po rannej svätej omši. O pomoc prosíme veriacich z ulice Na Sihoti 1161, 1162.
  • Upratovanie kostola na Brezovci bude v sobotu po rannej svätej omši a v pondelok po večernej sv. omši.  O pomoc prosíme veriacich z ulice Gagarinova, Tulská a Družby.
  • Upratovanie kostola vo VK: rod. Ottová.

BOHOSLUŽOBNÝ PORIADOK VO FARNOSTI DOLNÝ KUBÍN

Tu sa nachádza podrobný rozpis miesta i času svätých omší a ich úmyslov vo farnosti Dolný Kubín. Veľké písmená D, Z, H, U a A  označujú mená kňazov, ktorí danú svätú omšu slúžia. Tento program sa však môže meniť v závislosti od okolností a potreby kňazov. (Skratky: D - dekan Ľubomír Pekarčík, Z - kaplán Ján Zavacký, H – kaplán Dominik Holubčík, U – výpomocný duchovný Miloš Ucháľ, A - kaplán Andrej Ondrejka). Skratky FK, Br, VK a NsP označujú kostol, kde sa koná bohoslužba (Fk - farský kostol, Br - Brezovec, VK - Vyšný Kubín, NsP - kaplnka v nemocnici s poliklinikou, CSŠ – Cirkevná spojená škola

 

 

Po

22.11.

 

 

Sv. Cecílie,

panny a mučenice

Fk

CSŠ

06:00

Za zdravie a BP pre Lukáša Dauda

D

7:45

+ Margita a Ján Kuhajda

A

12:00

+ Jozef a Anna

U

18:00

Na úmysel sv. otca Františka

Z

Br

18:30

+ Alžbeta a Cyril Kohár

H

  

Ut

23.11.

 

 

Fk

 

 

06:00

+ Eduard Prieboj

D

 

+ z rod. Palugovej a Ťasnochovej

H

12:00

Za BP pre rodinu Bobčeka

U

18:00

+ Patrik Bella

A

Br

18:30

Za BP pre rodinu Pačajovú

Z

 

  

   St

24.11.

 

Sv. Ondreja Dung-Laka a spoločníkov,

mučeníkov

Fk

CSŠ

 

06:00

+ Dezider Farský

D

07:45

Za z pre Nika

A

12:00

+ Emília Štajerová

U

18:00

+ Terézia a Jozef Flajs

Z

Br

18:30

+ Ján Jackulík

H

 

Št

25.11.

 

Sv. Kataríny Alexandrijskej,

panny a mučenice

 

Fk

 

 

06:00

+ Jozefína a Ján Matúška

D

 

+ Jozef Vraňák s rodičmi

Z

12:00

+ Etela Pániková

U

18:00

Za šťastnú hodinu smrti pre Pavla a Teréziu

H

Br

17:00

Za BP pre Milana a Olinku Jakubjakovú

A

 

 

Pia

26.11.

 

 

Fk

 

 

06:00

Za zdravie rod. Viery Feckovej

D

12:00

+ Pavol Pánik

U

18:00

+ z rod. Ondrišovej a Pilatikovej

H

Br

18:30

+ Marcela Maslová

A

VK

17:00

+ Michal a Ľudmila Bardis

Z

 

 

So

27.11.

 

 

Fk

06:30

Za zdravie pre Amáliu Farskú

D

 

+ Rudolf a Emília Valentíny

A

18:00

Za Z a BP pre Máriu Sochovú

H

 

+ Katarína a Ján Morinec

U

Br

07:00

+ Anna Zubajová

Z

 

 

 

 

Ne

28.11.

 

 

 

 

Prvá adventná nedeľa

 

Fk

06:30

Za pútnikov do Šaštína

H

09:00

+ z rod. Mäsiarovej

A

11:00

Za veriacich

D

14:45

+ Alžbeta a Ondrej Pňaček

Z

17:00

Na úmysel

 

Br

07:45

+ Žofia a Ján Kuhajda

D

10:00

Za zdravie a BP pre Alžbetu B.

Z

12:00

+ Jozef Valek

A

 

16:00

Za BP pre rodinu Podobovú

U

18:30

Na úmysel

 

 

 

VK

09:15

+ Bernardína a Rudolf

H