Úvod » Oznamy » Nedeľa Krista Kráľa

Nedeľa Krista Kráľa

(48. týždeň, 25.11.2019 – 01.12.2019)

 • Dnes po všetkých sv. omšiach bude pobožnosť ku Kristovi Kráľovi. Vo farskom kostole pri východe z kostola je odpustová ofera.
 • Vedenie Cirkevnej spojenej školy Vás pozýva na tvorivé dielne, Výrobu adventných vencov, ktoré sa uskutočnia 26.11.2019 (utorok) od 13.30 na chodbe pri telocvični.  Predaj posvätených adventných vencov bude 27.11.- 28.11. od 8.00 -14.00 vo vestibule školy.
 • Pozývame rodičov a priateľov detí z CŠ na druhé stretnutie duchovnej obnovy pre manželov. Obnova sa uskutoční 29.11.2019 o 17:00 hod. v kaplnke CŠ.
 • Vo štvrtok 28.11. po sv. omši bude vo farskom kostole adorácia. O prípravu prosíme mladých.
 • Na budúcu nedeľu bude požehnanie adventných vencov pred každou sv. omšou. Adventné vence môžete položiť pred obetný stôl.
 •  Na 1. adventnú nedeľu sa uskutoční pravidelná zbierka na Spišskú katolícku charitu.
 • Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie, ako zriaďovateľ Cirkevnej spojenej školy v Dolnom Kubíne, vyhlasuje výberové konanie na miesto riaditeľa školy. Prihlášku do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné poslať doporučenou poštou do 20.12.2019 na adresu vyhlasovateľa. Viac informácii, ako postupovať a aké doklady treba dodať nájdete na nástenkách kostolov.
 • Chceme poprosiť, ak by chcel niekto darovať stromček zo svojej záhrady na vianočnú výzdobu kostolov, nech sa prihlási u kostolníkov.
 • Vzadu v kostole si môžete zakúpiť knihu od Františka Trstenského s názvom  „Rozprávaj mi o Biblii“. Príspevok za knihu je 2 eurá.
 • Upratovanie farského kostola bude v sobotu po rannej svätej omši. O pomoc prosíme veriacich z ulice Lucenkova 1205,1206,1207.
 • Upratovanie kostola na Brezovci bude v sobotu po rannej svätej omši a v pondelok po večernej sv. omši.  O pomoc prosíme členov- Modlitby matiek.
 • Upratovanie kostola vo VK: Martinkova.

BOHOSLUŽOBNÝ PORIADOK VO FARNOSTI DOLNÝ KUBÍN

Tu sa nachádza podrobný rozpis miesta i času svätých omší a ich úmyslov vo farnosti Dolný Kubín. Veľké písmená D, F, H a O  označujú mená kňazov, ktorí danú svätú omšu slúžia. Tento program sa však môže meniť v závislosti od okolností a potreby kňazov. (Skratky: D - dekan Ľubomír Pekarčík, F - kaplán František Ondrek, H – kaplán Dominik Holubčík, A - kaplán Andrej Ondrejka). Skratky FK, Br, VK a NsP označujú kostol, kde sa koná bohoslužba (Fk - farský kostol, Br - Brezovec, VK - Vyšný Kubín, NsP - kaplnka v nemocnici s poliklinikou, CSŠ – Cirkevná spojená škola).

 

 

 

Po

25.11.

 

 

Sv. Katarína Alexandrijska

panna a mučenica

Fk

06:00

+ Jozef Kontra

D

 

18:00

30. výročie sobáša Jakuba a Zdenky

F

Br

18:30

+ Ján Meľo a Franz Knelli

A

CSŠ

07:45

Za BP pre Katarínu, jej deti a rodinu

H

 

Ut

26.11.

 

 

Fk

06:00

+ Johana a Ján Koleják

D

18:00

+ Gabriela Greschnerová

F

Br

18:30

Za nezvestného manžela Athanasios Liumis

A

NsP

16:00

Za duše v očistci          

H

 

St

27.11.

 

 

Fk

 

Br

06:00

+ Jozef Novák

D

18:00

18:30

+Milan, Juraj a Mária Dragan

Za zdravie a BP pre Metoda Tkáča

H

F

CSŠ    

07:45

Za BP a dary Ducha Svätého pre vnúčatá

A

 

Št

28.11.

 

 

Fk

06:00

+ Terezka Letková

D

18:00

Poďakovanie za 65 rokov života a BP pre deti s rodinami

F

Br

17:00

Poďakovanie za 80 rokov života

A

NsP

16:00

Za Z a BP pre rodinu

H

 

Pia

29.11.

 

 

Fk

06:00

+ Karolína Zubeková a Ladislav Koleják

D

18:00

Za zdravie, BP a ochranu pre Evu

F

Br

18:30

Za Z a BP pre Agnešu

A

VK

17:00

+ Bernardína, Rudolf

H

 

So

30.11.

 

Sv. Ondrej

apoštol

Fk

06:30

+ sestra Ružena

+ Jozefína a Pavol Ondruš

D

A

18:00

+ Ondrej Farbák

H

Br

07:00

+ Pavol Ivan

 

F

 

 

 

 

 

Ne

1.12.

 

 

 

 

Prvá adventná nedeľa

 

 

Fk

06:30

Na úmysel

H

09:00

+ Júlia a Štefan Pilátik

A

11:00

Za veriacich

D

14:45

+ Štefan Pompáš

F

Br

07:45

Za Z a BP pre Jozefínu Daudovú 70 rokov života

D

10:00

Za Z a BP pre Ľudku a Jozefa

A

18:30

+ rodina Lesáková

F

NsP

16:00

Na úmysel Margity Chovanovej

F

VK

09:15

+ Albín Paluga

H