Úvod » Oznamy » Nedeľa Krista Kráľa

Nedeľa Krista Kráľa

(48. týždeň, 26.11. – 02.12. 2018)

 •  Dnes po všetkých sv. omšiach bude pobožnosť ku Kristovi Kráľovi. Vo farskom kostole pri východe z kostola je odpustová ofera.
 • V CSŠ sa 28. a 29.11.2018 (streda a štvrtok) uskutoční predaj adventných vencov vo vestibule školy od 08:00 do 14:00 hod.
 • Vo štvrtok 30.11. po sv. omši bude vo farskom kostole adorácia. O prípravu prosíme lektorov.
 • V sobotu 1.12.2018, budú náuky. Krstná v Pastoračnom centre (vzadu za farským úradom) a sobášna na farskom úrade so začiatkom o 08:00 hod.
 • Sviatosť krstu budeme vysluhovať v nedeľu, 2.12.2018, pri sv. omši o 11:00 hod. vo farskom kostole.
 • V sobotu máme prvú sobotu v mesiaci – Fatimskú. Začneme ráno o 07:00 hod. v kostole na Brezovci modlitbou ruženca, nasleduje svätá omša a záver tvorí adorácia s Eucharistickým požehnaním. Sviatosť oltárna bude vystavená do 15:00 hod.
 • Na budúcu nedeľu bude požehnanie adventných vencov pred každou sv. omšu. Adventné vence môžete položiť pred obetný stôl.
 • Spišská katolícka charita ďakuje všetkým dobrodincom, ktorí počas  1. adventnej nedele prispejú na charitu. Charitná zbierka bude použitá na rekonštrukciu Spojenej školy sv. Maximiliána Mária Kolbeho v Spišskej Novej Vsi, kde vzniknú priestory aj pre najmenšie deti, ktoré sú viacnásobne postihnuté a potrebujú našu pomoc. Srdečne Pán Boh zaplať a požehnaj!
 • Upratovanie farského kostola bude v sobotu po rannej svätej omši. O pomoc prosíme veriacich z ulice Halašu.
 •  Upratovanie kostola na Brezovci bude v sobotu po rannej svätej omši a v pondelok po večernej sv. omši.  O pomoc prosíme veriacich z ulice Ľ. Štúra 2296 a 2297.
 • Upratovanie kostola vo VK: Vlžákova.

 

Po

26.11.

 

 

 

Fk

06:00

+ rod. Halajová

D

 

18:00

+ Karol a Žofia

F

Br

18:30

+ Drahomíra Salajová

H

CSŠ

07:45

Za zdravie a BP pre Vladimíra

O

Ut

27.11.

 

 

Fk

06:00

+ Júlia a Jozef Grebáč

D

18:00

+ Milan Dragan

O

Br

18:30

+ Ernest Pavlík

F

NsP

16:00

+ Miroslav Heretik

H

St

28.11.

 

 

Fk

 

Br

06:00

+ Mária a Juraj Dragan

D

18:00

18:30

+ Katarína a Andrej Čierny

+ Jozef Ťapaja

H

F

CSŠ    

07:45

Za Božiu pomoc pre syna Zoltána s rod.

O

Št

29.11.

 

 

Fk

06:00

+ Štefan, Terézia, Anna Kecera

F

18:00

+ Karol a Ľudmila

F

Br

17:00

+ Marta a Augustín

O

NsP

16:00

Za Z a BP pre rodinu

H

Pia

30.12.

 

Sv. Ondrej

apoštol

Fk

06:00

+ Zuzana a František

O

18:00

Za B. pomoc a posilu pre Zuzanu s rod.

O

Br

18:30

+ Svetozár, Jozef, Mária a Matilda

F

VK

17:00

+ Bernardína a + Rudolf

H

So

1.12.

 

 

Fk

06:30

+ Magdaléna Gállová

+ Ján

D

O

18:00

+ Pavol Ilčík

H

Br

07:00

+ rod. Bartošová

F

Ne

2.12.

Prvá adventná nedeľa

 

 

Fk

06:30

Za uzdravenie vnuka Daniela

H

09:00

+ Filip

O

11:00

Za veriacich

D

14:45

+ Tomáš a Terézia

F

Br

07:45

+ Teodor Tholt

D

10:00

Za zdravie a BP pre rod. Kabátovú

O

18:30

Na úmysel

P

NsP

16:00

Za zdravie pre Annu, Milana a dcéru Annu

F

VK

09:15

+ Elena Skubeňová

H