Úvod » Oznamy » Nedeľa Krista Kráľa

Nedeľa Krista Kráľa

(48. týždeň, 27.11. – 03.12. 2017)

Farské oznamy

 • Tento týždeň je prvopiatkový. Spovedať budeme ráno pred a počas sv. omše a okrem toho:

        FARSKÝ KOSTOL:  v pondelok, stredu a v piatok od 16:00 hod.

        BREZOVEC: v utorok od 16:00 hod. a vo štvrtok od 15:00 hod.

        Vyšný Kubín: v piatok od 16:00 hod.

 •  Na prvú adventnú nedeľu sa v našich kostoloch bude konať zbierka na charitu. Spišská katolícka charita ďakuje všetkým dobrodincom, ktorí prispejú na charitnú zbierku. Výnos zo zbierky bude použitý na rekonštrukciu Domu Charitas sv. Kateríny Laboure v Sp. Novej Vsi. Budú sa tam nachádzať priestory pre špecializované sociálne poradenstvo, denné stacionáre pre zdravotne postihnutých a seniorov, priestory potravinovej pomoci agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti a priestory pre pomoc núdznym.
 •  V CSŠ sa 29 a 30.11.2017 (streda a štvrtok) uskutoční predaj adventných vencov vo vestibule školy od 08:00 do 14:00 hod.
 •  Na budúcu nedeľu bude požehnanie adventných vencov pred každou sv. omšu. Adventné vence môžete položiť pred obetný stôl.
 •  V stredu Vás pozývame na koncert učiteľov Základnej umeleckej školy Petra Michala Bohúňa, ktorý sa uskutoční v rámci Kubínskej hudobnej jesene. Koncert sa uskutoční o 18:00 hod. v kostole na Brezovci. Z tohto dôvodu bude svätá omša o 17:00 hod. 
 •  Vo štvrtok 30.11. po sv. omši bude vo farskom kostole adorácia, ktorú pripravia sr. Vincentky a spolupracovníci charity.
 •  Pre rodičov, ktorí sa zamýšľajú nad tým ako prakticky zvládať mediálnu výchovu svojich detí, je v ponuke stretnutie s vedúcim katedry žurnalistiky Filozofickej fakulty KU Pavlom Izraelom s možnosťou otázok a diskusie. Beseda sa uskutoční 28.11.2017 o 19.30 u sestier saleziánok na Banisku.
 •  V sobotu 2.12.2017, budú náuky. Krstná v Pastoračnom centre (vzadu za farským úradom) a sobášna na farskom úrade so začiatkom o 08:00 hod.
 •  Sviatosť krstu budeme vysluhovať v nedeľu, 3.12.2017, pri sv. omši o 11:00 hod. vo farskom kostole.
 •  V sobotu máme prvú sobotu v mesiaci – Fatimskú. Začneme ráno o 07:00 hod. v kostole na Brezovci modlitbou ruženca, nasleduje svätá omša a záver tvorí adorácia s Eucharistickým požehnaním. Sviatosť oltárna bude vystavená do 15:00 hod.
 •  Vzadu na stolíkoch sú v ponuke na predaj katolícke kalendáre na rok 2018, cena je 1,50 eur.
 •  Upratovanie farského kostola bude v sobotu po rannej svätej omši. O pomoc prosíme veriacich z ulice Na Sihoti 1164 a 1165.
 •  Upratovanie kostola na Brezovci bude v sobotu po rannej svätej omši a v pondelok po večernej sv. omši.  O pomoc prosíme veriacich z ulice Slnečná – rodinné domy a Chočská bloky 1539 a 1540.
 •  Upratovanie kostola vo VK: rod. Slamková.

Bohoslužobný poriadok vo farnosti Dolný Kubín

Tu sa nachádza podrobný rozpis miesta i času svätých omší a ich úmyslov vo farnosti Dolný Kubín. Veľké písmená D, B, H, O PO označuju mená kňazov, ktorí danú svätú omšu slúžia. Tento program sa však môže meniť v závislosti od okolností a potreby kňazov. (Skratky: D - dekan Ľubomír Pekarčík, B - kaplán Martin Bartoš, H – kaplán Dominik Holubčík, O - kaplán Filip Orlovský a PO – výpomocný duchovný Peter Olexák). Skratky FK, Br, VK a NsP označujú kostol, kde sa koná bohoslužba (Fk - farský kostol, Br - Brezovec, VK - Vyšný Kubín, NsP - kaplnka v nemocnici s poliklinikou, CSŠ – Cirkevná spojená škola). 

 

Po

27.11.

 

 

 

Fk

06:00

Za zdravie a BP pre rodinu

O

 

18:00

+ Mária a Juraj Dragan

B

Br

18:30

+ Štefan Šálka

H

CSŠ

07:45

Na úmysel

O

Ut

28.11.

 

 

Fk

06:00

Za BP pre rod. Pavlákovú a Darinu

B

18:00

Za zdr. a BP pre Boženu Juramikovú a syna Jána

O

Br

18:30

Za Z a BP pre dcéru, syna a vnúčatá

H

NsP

16:00

+ Tomáš, Zuzana a Tomáš

B

St

29.11.

 

 

Fk

 

Br

06:00

Na úmysel

H

18:00

17:00

+ Bohuslav a Jaroslav Holubčík

Poď. za 25 r. spol. života František a Beáta

H

B

CSŠ    

07:45

+ Jozef a Emília Lakoštík

O

Št

30.11.

 

Sv. Ondrej

apoštol

Fk

06:00

+Alžbeta a Andrej

D

18:00

+ Mária a Jozef Holubčík

H

Br

17:00

+ Milan a Terézia Urbaníkovci

O

NsP

16:00

+ Rudolf a Františka

B

Pia

1.12.

 

 

Fk

06:00

+ Štefan Jurčík

+ Zuzana Žuborová

D

H

18:00

+ Dušan Hrnčiar

B

Br

18:30

+ z rodiny Mäsiarovej a Krížovej

O

VK

17:00

+ Miroslav Bardis

PO

So

2.12.

 

 

Fk

06:30

Za zdravie Jána Juránika

Za požehnanie manželov

D

H

18:00

+ Viliam Majdiak

O

Br

07:00

Za BP pre krstné a birmovné deti

B

Ne

3.12.

 

 

 

 

Prvá adventná nedeľa

 

 

Fk

06:30

+ Jozef Pátek

B

09:00

+ Anna a Ján Mikulaj

H

11:00

Za veriacich

D

14:45

Za zdravie a B milosrdenstvo pre rod. Vajdulákovú

O

Br

07:45

Za Z a BP pre Máriu jej deti a vnúčatá s rod.

D

10:00

Na úmysel

H

18:30

Na úmysel

PO

NsP

16:00

+ z rodiny Nemergutovej

O

VK

09:15

+ Elena

B