Úvod » Oznamy » Najsvätejšia Trojica

Najsvätejšia Trojica

(24. týždeň, 08.06.2020 – 14.06.2020)

  • Vo štvrtok 11.6.2020 je prikázaný sviatok Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi. Sväté omše budú takto: FK: 06:00, 08:00,12:00, 14:45, 18:00 hod; BR: 07:00, 16:00, 18:30; VK: 17:00 hod. V prípade priaznivého počasia pri večerných svätých omšiach bude Eucharistická procesia. Veriaci, ktorý sa zúčastní v tento deň na recitovaní alebo speve hymnu Ctíme túto sviatosť slávnu – môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.
  • Na základe uvoľňovania opatrení svätá omša na Brezovci v pondelok až piatok o 07:00 už nebude. A takisto sv. omša vo Vyšnom Kubíne v sobotu večer už nebude.
  • Ruža sv. Margity venovala pre potreby kostola 200€. Vyslovujeme Pán Boh zaplať.
  • Sestry saleziánky a animátori pozývajú deti na tradičný prázdninový Púťák  – denný tábor s výletmi do prírody. Bližšie informácie nájdete na plagáte na výveske pri kostole. 
  • Stretnutie lektorov našej farnosti bude v stredu.
  • Upratovanie farského kostola bude v sobotu ráno po sv. omši. O pomoc prosíme veriacich z ulice Halašu.
  • Upratovanie kostola na Brezovci bude v sobotu ráno po sv. omši a v pondelok po večernej. O pomoc prosíme veriacich z ulice Nemocničná 1945 a 1946.
  • O upratovanie kostola vo VK prosíme rod. Morincovú.

BOHOSLUŽOBNÝ PORIADOK VO FARNOSTI DOLNÝ KUBÍN

Tu sa nachádza podrobný rozpis miesta i času svätých omší a ich úmyslov vo farnosti Dolný Kubín. Veľké písmená D, F, H a O  označujú mená kňazov, ktorí danú svätú omšu slúžia. Tento program sa však môže meniť v závislosti od okolností a potreby kňazov. (Skratky: D - dekan Ľubomír Pekarčík, F - kaplán František Ondrek, H – kaplán Dominik Holubčík, A - kaplán Andrej Ondrejka). Skratky FK, Br, VK a NsP označujú kostol, kde sa koná bohoslužba (Fk - farský kostol, Br - Brezovec, VK - Vyšný Kubín, NsP - kaplnka v nemocnici s poliklinikou, CSŠ – Cirkevná spojená škola).

 

 

 

Po

08.6.

 

 

 

Fk

 

 

Br

06:00

+ Alfonz Letanovský

D

 

12:00

Za Z a BP pre Máriu 65 r.

H

 

18:00

Za dary DS a oslobodenie od rod. záťaží

A

 

18:30

Za z a BP pre rod. Bernolákovú a Bajdichovú

F

 

 

Ut

09.6.

 

 

 

Fk

 

 

Br

06:00

Za BP pre svata Michala

D

 

12:00

Za zdravie a BP pre Annu Palovčíkovú

F

 

18:00

+ Martin Spišák

H

 

18:30

+ Ľubomír Švanda

A

 

 

St

10.6.

 

 

 

Fk

 

 

Br

06:00

Za BP pre syna (Libor Ďaďo 50 r.)

D

 

12:00

+ Vladimír

A

 

18:00

+ Ján

H

 

18:30

+ Michal

F

 

 

 

 

Št

11.6.

 

 

 

 

Najsvätejšieho Kristovho

Tela a Krvi

 

Fk

06:00

Za Z a BP pre Františka s rodinou

D

 

08:00

Za Z a BP pre Andreu Fedorovú

H

 

12:00

Na úmysel

H

 

14:45

+ Janka a Jozef Sučák

F

 

18:00

+ Ján Laskovský 3. výročie

A

 

Br

 

 

VK

07:00

Za veriacich

D

 

16:00

+ Cecília Valušáková

A

 

18:30

Na úmysel

F

 

17:00

 Anna, Miroslav Martiník

F

 

 

Pia

12.6.

 

 

 

 

Fk

 

 

Br

06:00

+ Alexej Junčenko

D

 

12:00

+ Drahomíra Vaňová

H

 

18:00

+ Anastázia a Ondrej Melek

F

 

18:30

+ Ján, Katarína, Ondrej Laskovský

A

 

VK

17:00

+ z rod. Kubaľákovej

H

 

 

So

13.6.

 

Sv. Antona Paduánskeho

 

Fk

06:30

+ Jozef Spišák

D

 

 

+ Štefan a Veronika

A

 

 

18:00

+ František Salaj

F

 

Br

07:00

Za Z a BP pre rod. Brašeňovú

H

 

 

 

 

 

Ne

14.6.

 

 

 

 

Jedenásta nedeľa

Pre seniorov

Fk

06:30

+ Ladislav Kováč

F

 

09:00

+ Jozef Spišák

H

 

11:00

Za veriacich

D

 

14:45

Eduard, Milica, Jozef, Mária

A

Pre seniorov

Br

07:45

Poďakovanie za 70 r. života Viery

D

 

10:00

Na poďak. za 40 r. manž. Jaroslava a Anny

H

 

12:00

50. Výročie Štefánie a Šimona

A

Pre seniorov

16:00

+ Terézia Halušková

A

 

18:30

Na úmysel

F

 

VK

09:15

+ Alžbeta a Ján

F